Schuttershof

 Stel hier uw vraag

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt er in Schuttershof een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd. De straat zal worden omgevormd tot een 'fietsstraat' om een veilige schoolomgeving te creëren. 

Welke werken

 • Fietsstraat
  • Enkelrichting van Gasthuisstraat naar Diestseweg
  • Creëren van een veilige straat en ook een belevingsruimte bij het St. Aloysiusinstituut
 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat

Timing

 • Vermoedelijke startdatum: Na bouwverlof 2019 (augustus)
 • Vermoedelijk einde der werken: voorjaar 2020
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info over de uitvoering, timing van de werken en verkeershinder vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Omleidingen worden momenteel verder uitgewerkt door het studiebureau en stad Geel.
 • De omleidingsplannen worden later weergegeven op deze pagina.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning en de school maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.
 • De woning en de school zijn tijdens de gehele duur van de werken te voet bereikbaar.