Tessenderloseweg (N126)

Stel hier uw vraag Info werken

Gelijktijdig met de aanleg van een losliggend fietspad zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Tessenderloseweg (N126).

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Aanleg van een losliggend fietspad langs beide kanten van de rijweg
  • Vernieuwen verhardingen
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

 • Werken grondgebied Meerhout: in uitvoering
 • Werken grondgebied Geel:
  • Startdatum: Mei 2019
  • Vermoedelijke duurtijd werken: tot zomer 2020
  • Voorbereidende werken: mei 2019
  • Werken nutsmaatschappijen: juni 2019. In deze periode kunt u met vragen terecht bij Synductis op het nummer 078 05 35 00 en op hun website.
  • Weg- en rioleringswerken: Vanaf november 2019. Praktische info over de uitvoering, timing van de weg- en rioleringswerken en verkeershinder vindt u op de website van Aquafin
  • Werken aan kruispunt Tessenderloseweg - Winkelomseheide: 6 april tot vermoedelijk 29 mei 2020, de werken lopen vertraging op door de coronamaatregelen.

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de volledige duur van de werken is de straat afgesloten voor verkeer en is er een omleiding voor het doorgaand verkeer langs Winkelomseheide en Hezemeerheide II. Fietsers vanuit Geel volgen ook deze omleiding.
 • Fietsers die vanuit Meerhout naar Geel rijden kunnen een fietsomleiding (zie kaartjes onderaan) volgen die verschilt per fase. Bekijk het overzicht van de fases.
 • Tijdens de werken aan het kruispunt loopt de omleiding voor gemotoriseerd verkeer langs de Koning Albertstraat, de brug over het Albertkanaal in Stelen en de Amocolaan. 
 • Voor de fietsers loopt de omleiding loopt langs Seppendijk, Wilders en Maneshoeven.
 • De Lijn volgt tijdens de afsluiting van het kruispunt een gewijzigde route voor lijnen 19/20/302. De haltes in Winkelomseheide worden allen bediend tot aan de Djepstraat. De bussen slaan linksaf ter hoogte van Maneshoeven, waar een tijdelijke halte zal zijn, en volgen dan Scheplakens, Wildersedijk en Haneveld om vervolgens via de Koning-Albertstraat terug naar de ring te rijden. Ook in de omgekeerde richting wordt deze route gevolgd. De drie haltes op Winkelom namelijk Winkelom, Punt en Seppendijk worden tijdelijk afgeschaft. U kunt ook opstappen aan de halte op de Koning-Albertstraat ter hoogte van de Doornboomstraat.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle omleidingen tijdens de afsluiting van het kruispunt.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Voetgangers worden wel doorgang verleend zodat u ten alle tijde de woning kunt bereiken.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.
 • Bewonersbrief 30 maart 2020 afsluiting kruispunt en omleidingsplan

Hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Stel hier uw vraag