Tessenderloseweg (N126)

Stel hier uw vraag Info werken

Gelijktijdig met de aanleg van een losliggend fietspad zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Tessenderloseweg (N126).

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Aanleg van een losliggend fietspad langs beide kanten van de rijweg
  • Vernieuwen verhardingen
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

 • Startdatum: 31 juli 2018
 • Vermoedelijke duurtijd werken: tot zomer 2020
 • Voorbereidende werken: 31 juli 2018 - derde week augustus 2018
 • Werken nutsmaatschappijen: eind augustus 2018 - december 2018. In deze periode kunt u met vragen terecht bij Synductis op het nummer 078 05 35 00 en op hun website.
 • Weg- en rioleringswerken: Vanaf januari 2019. Praktische info over de uitvoering, timing van de weg- en rioleringswerken en verkeershinder vindt u op de website van Aquafin. U kunt zich daar ook abonneren op een nieuwsbrief over deze werken.

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de volledige duur van de werken is de straat afgesloten voor verkeer en is er een omleiding voor het doorgaand verkeer langs Winkelomseheide en Hezemeerheide II. Fietsers vanuit Geel volgen ook deze omleiding.
 • Fietsers die vanuit Meerhout naar Geel rijden kunnen een fietsomleiding (zie kaartjes onderaan) volgen die verschilt per fase. Bekijk het overzicht van de fases.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Voetgangers worden wel doorgang verleend zodat u ten alle tijde de woning kunt bereiken.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

Hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Stel hier uw vraag