Velleke

Stel hier uw vraagNieuwsbriefInfo werken

Nadat Geelse Huisvesting de voorbije jaren de appartementen op Velleke grondig renoveerde, gaat de stad Geel in samenwerking met LeefGoed en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen verder met de herinrichting van het openbaar domein.

In Velleke legt de stad en Geelse Huisvesting, met gedeeltelijke subsidies van Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) , een gescheiden rioleringsstelsel aan en krijgt ook het straatbeeld een volledig nieuw uitzicht met extra aandacht voor groen en spelen. De realisatie van 'een knip', waarbij de straat Velleke in 2 doodlopende straten wordt gesplitst, zorgt voor een autoluw karakter. 

In de Azaleastraat -tussen Velleke en Technische Schoolstraat- zal gelijktijdig een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd en wordt het wegdek vernieuwd. Hierbij is extra aandacht voor en veilige, verhoogde aansluiting ter hoogte van Velleke. Het 2de deel van Azaleastraat -tussen Velleke en Meidoornstraat- wordt in een latere fase aangepakt (project Baantveld). 

Welke werken

 • Fase 1 - Volledige herinrichting Velleke
  • Rioleringswerken
   • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
   • Aanleg van een wadi voor buffering van hemelwater
   • Scheiden van hemelwater en afvalwater op privéterrein
  • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
   • Autoluwe herinrichting van het binnengebied met aandacht voor groen en spel
   • Vernieuwen rijwegverharding en stoepen
   • Aanleg van afgebakende openbare parkeerplaatsen
   • Aanleg van openbare overdekte fietsenstallingen
   • Vernieuwen openbare verlichting
 • Fase 2 - Velleke (zijstraten) en Azaleastraat (tussen Velleke en Technische Schoolstraat)
  • Rioleringswerken
   • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
   • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
  • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
   • Aanleg van verhoogd plateau thv. Velleke
   • Aanleg afgebakende openbare parkeerplaatsen (thv. Velleke)
   • Vernieuwen rijwegverharding
   • Vernieuwen openbare verlichting
   • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

Timing

 • Startdatum voorbereidende werken nutsleidingen
  • 30 november 2020
 • Startdatum weg- en rioleringswerken
  • fase 1: maart 2021 
  • fase 2: 25 oktober 2021
 • Einddatum: eind juli 2022
 • Aquafin voert de werken uit
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken uit. Meer info over de fasering, timing en contactgegevens kan u terugvinden op de website van Aquafin.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken. 

Bewonersvergaderingen

Op 15 december 2020 organiseerde de stad een digitaal infomoment voor de bewoners. Presentatie en video-opname hiervan kan u hierboven terugvinden onder 'info voor bewoners'. 

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor alle verkeer.
 • daarbuiten wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. De aannemer brengt u hiervan tijdig op de hoogte.

Stel hier uw vraagNieuwsbriefInfo werken