Affiches plakken

Voor het aanplakken van affiches aan de stedelijke aanplakzuilen en -borden heeft u een vergunning nodig. Enkel affiches voorzien van een geldige sticker mogen aan de zuilen en borden gehangen worden.

Voorwaarden

  • De affiches mogen maximum 3 weken voor doorgang van de activiteit worden opgehangen op de daarvoor voorziene plaatsen
  • Uitsluitend affiches die niet in strijd zijn met openbare orde en de goede zeden komen in aanmerking.
  • De affiches mogen maximum A2- formaat bedragen.
  • Activiteiten met een cultureel, creatief, godsdienstig, sportief of recreatief karakter die op het grondgebied van de stad Geel plaatsvinden of georganiseerd worden door een erkende vereniging uit Geel of aangrenzende gemeente.

Procedure

U vraagt de vergunning om affiches te plakken minstens één maand op voorhand aan via het online formulier.

Afhandeling

Na het verkrijgen van de vergunning haalt u de benodigde stickers af op het evenementenloket.