Bewonerskaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

De bestuurder moet de bewonerskaart zichtbaar achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig plaatsen.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten u (als aanvrager) én uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

 • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt;
 • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

 • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

 • Vraag de bewonerskaart online aan en voeg de nodige documenten toe.
 • Maak een afspraak bij de dienst grondgebonden zaken
 • Na betaling krijgt u de bewonerskaart onmiddellijk mee. U kunt snel en veilig betalen met bancontact.
 • Bewonerskaarten zijn een jaar geldig en kunnen telkens verlengd worden. Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van de vervaldatum van uw kaart, dient u een geldig mailadres door te geven bij aanvraag.

Bedrag

 • Voor een eerste bewonerskaart met maximum 1 nummerplaat bedraagt de kostprijs € 50 per jaar.
 • Voor een tweede bewonerskaart met meerdere nummerplaten bedraagt de kostprijs € 100 per jaar.

Uitzonderingen

Aanvragers die een bewijs van verhoogde tegemoetkoming kunnen voorleggen betalen slechts € 25 voor de eerste bewonerskaart.

Wat meebrengen

Indien u de nodige documenten niet online hebt toegevoegd:

 • Inschrijvingsbewijs van het voertuig of een attest van de werkgever in geval van bedrijfswagen
 • Bewijs verhoogde tegemoetkoming indien van toepassing

Meer info

Het bewonersparkeren is ingedeeld in verschillende zones. Als bewoner van een bepaalde zone mag u parkeren in de straten die toegewezen zijn aan deze zone: zie onderstaande tabel of download het plan. Met een bewonerskaart mag u niet parkeren in de winkelstraten Nieuwstraat, Pas en Stationsstraat (1ste deel tot aan Technische Schoolstraat) tijdens de openingsuren van de winkels (van 9 tot 18 uur).

Volgende tabel geeft een overzicht waar u mag parkeren:

Zone U woont in: U mag parkeren in:
Rozendaal (rood)
 • Fabriekstraat
 • Heidebloemstraat
 • Dr Verwaeststraat
 • Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)
 • Kanunnikenblok
 • Gansakker 
 • Rozendaal
 • Pallo
 • Schoolsteeg
 • Fabriekstraat
 • Heidebloemstraat
 • Dr Verwaeststraat
 • Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)
 • Kanunnikenblok
 • Gansakker
 • Rozendaal
Opmerking: bewoners van Schoolsteeg mogen wel in hun eigen straat parkeren met hun bewonerskaart
Station (lichtgroen)
 • Stationsplein
 • Stationsstraat
 • Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)
 • Kabienstraat
 • Stationsplein
 • Stationsstraat (tussen T. Schoolstraat en Stationsplein)
 • Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)
 • Kabienstraat
 • Parking Lebonstraat
Elsum (lichtblauw)
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36
 • Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat)
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36
 • Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat)
Waaiburg (donkerblauw)
 • Kameinestraat
 • Waaiburg (tot Anemoonstraat)
 • Heilige Geeststraat
 • Veldstraat
 • Anemoonstraat tem nr 35
 • Possonsdries
 • Peperstraat
 • Kameinestraat
 • Waaiburg (tot Anemoonstraat)
 • Heilige Geeststraat
 • Veldstraat
 • Anemoonstraat tem nr 35
 • Possonsdries
 • Parking Grote Werft 
Pas (roos)
 • Pas
 • Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)
 • Schuttershof
 • Fehrenbachstraat
 • Waterstraat (tussen Pas en Fehrenbachstraat)
 • Gasthuisstraat (tussen Diestseweg en Schuttershof)
 • Parking Pas
 • Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)
 • Schuttershof
 • Fehrenbachstraat
 • Waterstraat (tussen Pas en Fehrenbachstr)
 • Gasthuisstraat (tussen Diestseweg en Schuttershof)
Nieuwstraat (donkergroen)
 • Kollegestraat
 • Nieuwstraat
 • De Billemontstraat
 • Pastoor Van Neylenstraat
 • Doelenstraat
 • Kortestraat
 • Gasthuisstraat (tussen Schuttershof en St.-Dimpnaplein)
 • Parking Nieuwstraat
 • Kollegestraat
 • De Billemontstraat
 • Pastoor Van Neylenstraat
 • Gasthuisstraat (tussen Schuttershof en St.-Dimpnaplein)
Opmerking: bewoners van Doelenstraat en Kortestraat mogen nog steeds in hun eigen straat parkeren met hun bewonerskaart.
Werft (oranje)
 • Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Patronaatstraat)
 • Patronaatstraat
 • Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Patronaatstraat)
 • Patronaatstraat
 • Parking Grote Werft (voor stadhuis)
 • Parking Lebonstraat (enkel voor bewoners Lebonstraat) 
St.-Dimpna (geel)
 • Rijn (tot Burgstraat)
 • Logen (tot Burgstraat)
 • St.-Dimpnaplein
 • Rijn (tot Burgstraat)
 • Logen (tot Burgstraat)
 • St.-Dimpnaplein

Daarnaast zijn er nog een aantal straten die niet tot een bepaalde zone behoren waarvoor ook bewonerskaarten worden uitgereikt:

U woont in:  U mag parkeren in:
 • Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) 
 • Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker)
 • Dornik
 • Dornik
 • Verbueckenstraat
 • Verbueckenstraat
 • Boerenkrijgstraat
 • Boerenkrijgstraat
 • JB Stessensstraat
 • JB Stessenstraat
 • Brigandshof
 • Parking Grote Werft
 • Laar 1 tem nr 42
 • Laar 1 tem nr 42
 • Markt
 • Bewoners van de Markt mogen een keuze maken uit de zone Pas of zone Werft. De keuze is beperkt tot 1 zone.