Bewonerskaart

De inwoners van de Gasthuisstraat kunnen tijdens de nutswerken één of twee gratis tijdelijke bewonerskaarten aanvragen via geel@parkeren.be. Geef zeker uw naam, adres en nummerplaat door. Op de eerste bewonerskaart kan slechts één nummerplaat gezet worden. Een tweede bewonerskaart krijgt u fysiek in de bus en kunt u, afwisselend, voor meerdere nummerplaten gebruiken.

Inwoners van de Gasthuisstraat kunnen hun gratis tijdelijke bewonerskaart niet online aanvragen, enkel via mail (geel@parkeren.be). 

Online aanvragenOnline verlengenMaak een afspraak

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kunt u altijd parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis. Raadpleeg de verschillende zones van de bewonerskaarten onderaan de pagina.

De controle van uw bewonerskaart gebeurt aan de hand van uw nummerplaat. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van uw voertuig plaatsen. (met uitzondering van parkeerkaarten met meerdere nummerplaten).

Voor wie?

 • U woont in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van stad Geel op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
 • U beschikt over het correcte rijbewijs voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

Voorwaarden

 • De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt is ingeschreven op uw naam of u kan bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.
 • Vanaf de aankoop van een tweede bewonerskaart is er een mogelijkheid om meerdere nummerplaten (max. 4) op deze kaart te vermelden. U kan deze kaart maar voor één wagen tegelijkertijd gebruiken.
 • Informatie over bewonerskaarten voor burgers met een attest van verhoogde tegemoetkoming leest u hier

Procedure

 • Een eerste bewonerskaart aankopen doet u via bovenstaande knop “Online aanvragen”:
  • U vraagt uw bewonerskaart online aan via het e-loket. Na uw aanvraag via het e-loket zal uw dossier gevalideerd worden door OPC. Als je dossier is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de betaalinstructies. 
  • Eens uw betaling werd geaccepteerd krijgt u een bevestiging. Uw parkeerkaart staat hierna geactiveerd en kan geraadpleegd worden in “mijn dossier”.
  • Hierna moet je niets meer doen, aan de hand van de nummerplaat kan de parkeerwachter je parkeerkaart controleren. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen.
  • Een parkeerabonnement is steeds één jaar geldig en kan verlengd worden via het e-loket. Als deze periode bijna op zijn einde loopt, moet je zelf een verlenging aanvragen. Je zal hiervoor tijdig een herinneringsmail of –brief ontvangen van OPC.
 • Bewonerskaarten kan u enkel via het e-loket aanvragen. Hebt u hulp nodig bij de invoer? Maak via bovenstaande knop een afspraak bij het contactcentrum grondgebiedszaken. 

  Vergeet onderstaande stukken, al dan niet digitaal, mee te brengen. Ook wanneer u hulp krijgt bij de invoer is bovenstaande procedure van kracht, u kan niet aan het loket betalen, noch meteen een parkeerkaart verkrijgen. 

  *LET OP!
  Een tweede bewonerskaart met 1 nummerplaat kan u aanvragen via het e-loket.
  Een tweede bewonerskaart met meerdere nummerplaten kan u NIET aanvragen via het e-loket. Deze moet u aanvragen via mail: geel@parkeren.be.
  Parkeerkaarten met meerdere nummerplaten dient u nog wel fysiek achter de voorruit van uw wagen te plaatsen. 

  *TER INFO
  Als u uw nummerplaat of adres wenst te wijzigen, neem dat contact op met OPC via geel@parkeren.be 

Bedrag

 • Voor een eerste bewonerskaart met maximum 1 nummerplaat bedraagt de kostprijs € 100 per jaar.
 • Voor een tweede bewonerskaart (met eventueel meerdere nummerplaten) bedraagt de kostprijs € 200 per jaar.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart (+ pincode ID)
 • Een scan van het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor je bewonersparkeren aanvraagt (het gaat om het gedeelte waar de naam en het adres van de eigenaar van de wagen opstaat)
 • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: een scan van het verzekeringsdocument waarop je vermeld staat als medebestuurder
 • Als het gaat om een bedrijfsvoertuig of een leasingwagen: een verklaring van bestendig gebruik door de werkgever of leasingmaatschappij

Meer info

Het bewonersparkeren is ingedeeld in verschillende zones. Als bewoner van een bepaalde zone mag u parkeren in de straten die toegewezen zijn aan deze zone: zie onderstaande tabel of download het plan. Met een bewonerskaart mag u niet parkeren in de winkelstraten de Nieuwstraat, de Pas en de Stationsstraat (1ste deel tot aan de Technische-Schoolstraat) tijdens de openingsuren van de winkels (van 9 tot 18 uur).

Volgende tabel geeft een overzicht waar u mag parkeren:
Onderaan de pagina kan u een visuele kaart downloaden van elke parkeerzone.

Zone Je woont in Je mag parkeren in
Rozendaal (rood) · Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr.-Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Pallo

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

· Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr.-Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

Opmerking: Parkeren in de Pallo is voorbehouden voor de bewoners van de Pallo

Station (lichtgroen) · Stationsplein

· Stationsstraat

· Technische-Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Achterpad

· Stationsplein

· Stationsstraat (tussen Technische-Schoolstraat en Stationsplein)

· Technische-Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Parking Lebonstraat

Elsum (lichtblauw) · Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat

· Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat

Waaiburg (donkerblauw) · Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· H.-Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Peperstraat

· Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· H.-Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

Pas (roos) · Pas (tot aan Waterstraat)

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tussen Pas en Fehrenbachstraat)

· Gasthuisstraat (tussen Diestseweg en Schuttershof)

· Markt 53-82

· Parking Pas

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tussen Pas en Fehrenbachstraat)

· Gasthuisstraat (tussen Diestseweg en Schuttershof)

Nieuwstraat (donkergroen) · Kollegestraat

· Nieuwstraat

· De-Billemonstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tussen Schuttershof en St.-Dimpnaplein)

· Doelenstraat

· Kortestraat

· Kollegestraat

· Parking Nieuwstraat

· De-Billemontstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tussen Schuttershof en St.-Dimpnaplein)

· Parking Kollegestraat

Opmerking: Parkeren in de Doelenstraat is voorbehouden voor de bewoners van deze straten.

Werft (oranje) · Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Markt 1-52 en 83-93

· Werft

· Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

· Parking Lebonstraat

St.-Dimpna (geel) · Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

· Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

Daarnaast zijn er nog een aantal straten die niet tot een bepaalde zone behoren waarvoor ook bewonerskaarten worden uitgereikt:

Je woont in Je mag parkeren in
Dr.-Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) Dr.-Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker)
Dornik Dornik
Verbueckenstraat Verbueckenstraat
Boerenkrijgstraat
 • Boerenkrijgstraat
 • Parking Stadhuis
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36 
 • Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat)
JB Stessenstraat JB Stessenstraat
Brigandshof
 • Parking Stadhuis
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36 
 • Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat)
Laar 1-42 Laar 1-42