Bewonerskaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kunt u altijd parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis. Raadpleeg de verschillende zones van de bewonerskaarten onderaan de pagina.

De controle van uw bewonerskaart gebeurt aan de hand van uw nummerplaat. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van uw voertuig plaatsen. (met uitzondering van parkeerkaarten met meerdere nummerplaten).

Voor wie?

 • U woont in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van stad Geel op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
 • U beschikt over het correcte rijbewijs voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

Voorwaarden

 • De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt is ingeschreven op uw naam of u kan bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.
 • Vanaf de aankoop van een tweede bewonerskaart is er een mogelijkheid om meerder nummerplaten (max. 4) aan deze kaart te vermelden. U kan deze kaart maar voor één wagen tegelijkertijd gebruiken.
 • Informatie over bewonerskaarten voor burgers met een attest van verhoogde tegemoetkoming leest u hier

Procedure

 • Een eerste bewonerskaart aankopen doet u via bovenstaande knop “Online aanvragen”:

  • U vraagt uw bewonerskaart online aan via het e-loket. Na uw aanvraag via het e-loket zal uw dossier gevalideerd worden door Streeteo. Als je dossier is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de betaalinstructies. 
  • Eens uw betaling werd geaccepteerd krijgt u een bevestiging. Uw parkeerkaart staat hierna geactiveerd en kan geraadpleegd worden in “mijn dossier”.
  • Hierna moet je niets meer doen, aan de hand van de nummerplaat kan de parkeerwachter je parkeerkaart controleren. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen.
  • Een parkeerabonnement is steeds één jaar geldig en kan verlengd worden via het e-loket. Als deze periode bijna op zijn einde loopt, moet je zelf een verlenging aanvragen. Je zal hiervoor tijdig een herinneringsmail of –brief ontvangen van Streeteo.

  U kan onderaan de pagina een handleiding voor het e-loket terugvinden. Hierin staat stapsgewijs de werking uitgelegd. Indien u moeilijkheden ondervindt kan u steeds beroep doen op het contactcentrum grondgebiedszaken.

  *LET OP een tweede bewonerskaart (eventueel met meerdere nummerplaten) kan u NIET aanvragen via het e-loket. Deze moet u aanvragen aan de balie van het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad Geel. Via bovenstaande knop maakt u een afspraak. Breng de nodige documenten mee naar uw afspraak. Parkeerkaarten met meerdere nummerplaten dient u nog wel fysiek achter de voorruit van uw wagen te plaatsen. 

Bedrag

 • Voor een eerste bewonerskaart met maximum 1 nummerplaat bedraagt de kostprijs € 100 per jaar.
 • Voor een tweede bewonerskaart (met eventueel meerdere nummerplaten) bedraagt de kostprijs € 200 per jaar.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart (Itsme-app of de Eid lezer). Let op, indien je verhuisd bent ontvangt de Itsme-app niet automatisch het juiste adres. Hoe je deze kan aanpassen naar je huidig adres vind je hier.
 • Een scan van het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor je bewonersparkeren aanvraagt (het gaat om het gedeelte waar de naam en het adres van de eigenaar van de wagen opstaat)
 • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: een scan van het verzekeringsdocument waarop je vermeld staat als medebestuurder
 • Als het gaat om een bedrijfsvoertuig of een leasingwagen: een verklaring van bestendig gebruik door de werkgever of leasingmaatschappij

Meer info

Het bewonersparkeren is ingedeeld in verschillende zones. Als bewoner van een bepaalde zone mag u parkeren in de straten die toegewezen zijn aan deze zone: zie onderstaande tabel of download het plan. Met een bewonerskaart mag u niet parkeren in de winkelstraten Nieuwstraat, Pas en Stationsstraat (1ste deel tot aan Technische Schoolstraat) tijdens de openingsuren van de winkels (van 9 tot 18 uur).

Volgende tabel geeft een overzicht waar u mag parkeren:

Zone Je woont in Je mag parkeren in
Rozendaal (rood) · Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Pallo

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

· Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

Opmerking: Parkeren in Pallo is voorbehouden voor de bewoners van Pallo

Station (lichtgroen) · Stationsplein

· Stationsstraat

· Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Achterpad

· Stationsplein

· Stationsstraat (tss T. Schoolstraat en Stationsplein)

· Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Parking Lebonstraat

Elsum (lichtblauw) · Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat

· Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat

Waaiburg (donkerblauw) · Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· Heilige Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Peperstraat

· Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· Heilige Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

Pas (roos) · Pas (tot aan Waterstraat)

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tss Pas en Fehrenbachstr)

· Gasthuisstraat (tss Diestseweg en Schuttershof)

· Markt 53-82

· Parking Pas

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tss Pas en Fehrenbachstr)

· Gasthuisstraat (tss Diestseweg en Schuttershof)

Nieuwstraat (donkergroen) · Kollegestraat

· Nieuwstraat

· De Billemonstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tss Schuttershof en St Dimpnaplein)

· Doelenstraat

· Kortestraat

· Kollegestraat

· Parking Nieuwstraat

· De Billemontstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tss Schuttershof en St Dimpnaplein)

· Parking Kollegestraat

Opmerking: Parkeren in Doelenstraat en Kortestraat is voorbehouden voor de bewoners van deze straten.

Werft (oranje) · Lebonstraat (tss Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Markt 1-52 en 83-93

· Werft

· Lebonstraat (tss Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

· Parking Lebonstraat

St.-Dimpna (geel) · Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

· Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

Daarnaast zijn er nog een aantal straten die niet tot een bepaalde zone behoren waarvoor ook bewonerskaarten worden uitgereikt:

Je woont in Je mag parkeren in
Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker)
Dornik Dornik
Verbueckenstraat Verbueckenstraat
Boerenkrijgstraat Boerenkrijgstraat en Parking Stadhuis
JB Stessenstraat JB Stessenstraat
Brigandshof Parking Stadhuis
Laar 1-42 Laar 1-42