Binneneinde - Velveken

Stel hier uw vraag

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater
en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen
of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Er komt een nieuwe rijweg met fietssuggestiestroken en in het centrumgebied worden voetpaden aangelegd. Verhoogde kruispunten worden (her)aangelegd. 

Welke werken

 • Werken nutsmaatschappijen:
  • Bovengronds net wordt ondergronds gebracht
  • Nieuwe verlichting
  • Gedeeltelijke vervanging / verplaatsing van kabels (Telenet – Proximus – Fluvius) en leidingen (drinkwater - Pidpa)
 •  Rioleringswerken:
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Aanleg van grachten voor buffering en afvoer van hemelwater
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
 • Wegenwerken
  • Nieuwe rijweg met fietssuggestiestroken
  • Aanleg van voetpaden in centrumgebied
  • (Her)aanleg verhoogde kruispunten

Timing

 • Vermoedelijke startdatum: 2024
 • Einde der werken: nog niet gekend
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Dit wordt later nog aangevuld. 
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken uit. Meer info over de fasering, timing en contactpersonen kunt u terugvinden op de website van Aquafin. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken.

Bewonersvergaderingen

Op 29 juni werd een infoavond georganiseerd.

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

 Stel hier uw vraag