Bodemattest

Het bodemattest is in Europa een uniek instrument. Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

  • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
  • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.

Bodemattest aanvragen

Bodemattest - inlichtingen

  • De verplichting om een bodemattest af te leveren geldt voor de verkoper, niet voor de koper.

    De overdrager (verkoper) is verplicht om de ontvanger te informeren over de betrokken grond. De overdrager is verplicht te weten of er al dan niet risico-activiteiten en/of -inrichtingen aanwezig zijn/waren op zijn grond.

  • Het is aangewezen dat ook de koper zich informeert vooraleer de verkoopovereenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld bij de stad). De meeste notarissen doen dat voor de koper.

    Staat de grond bekend als een risicogrond, dan moet de overdrager een oriënterend bodemonderzoek (en eventueel bodemsanering) uitvoeren vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten.