Bouwkundig erfgoed

Er bestaan verschillende categorieën bouwkundig erfgoed:

  • Beschermd monument, landschap, stadsgezicht
  • Inventaris bouwkundig erfgoed
  • Archeologische zone, ankerplaats of erfgoedlandschap

Aankoop

  • Bij een aankoop van een onroerend goed vraagt de notaris stedenbouwkundige inlichtingen op. Deze inlichtingen vermelden of het onroerend goed onder één van bovenvermelde categorieën valt.
  • Op het Geoportaal van onroerend erfgoed kan u nagaan of uw eigendom 'een beschermd pand' of 'beschermd stadsgezicht' is.

Premies

  • De Vlaamse overheid moedigt kleine en grotere werken voor beschermd erfgoed aan en heeft verschillende premies ter beschikking. Daarnaast is er ook de federale maatregel van de belastingvermindering en zijn er EPB-vrijstellingen mogelijk.

 

Meer info

  • Onroerend Erfgoed Premies
  • Alle info over het Vlaamse Erfgoed, kan je vinden via de website van Onroerend Erfgoed.

  • Wilt u weten of uw eigendom in Geel beschouwd wordt als erfgoed, dan kan u contact opnemen met de stad.