Bouwvoorschriften (stedenbouwkundige verordening)

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving van de stad Geel (gemeentelijke bouwverordeningen).

Stedenbouwkundige voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen of verordeningen. De belangrijkste ruimtelijke plannen zijn:

Indien de¬†stedenbouwkundige verordeningen tegenstrijdig zijn met afgeleverde verkavelingsvergunningen of voorschriften in goedgekeurde BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg) en RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) dan vervallen de voorschriften in de¬†stedenbouwkundige verordening.

U kunt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen hieronder downloaden.

Meer info

Hebt u specifieke vragen over een bepaald perceel of wilt u weten of een bepaald werk meldings- of vergunningsplichtig is? Neem dan contact op met het klantencontactcentrum grondgebiedszaken.