Weg- en rioleringswerken: Zandhoefstraat, Holven, Gasstraat