Europawijk

Omwille van het ontbreken van een rioleringsstelsel wordt er in Amerikalaan, Belgiëlaan (gedeeltelijk), Canadalaan, Engelandlaan, Frankrijklaan, Italiëlaan, Luxemburglaan, Monacolaan en Nederlandlaan een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Welke werken

 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Aanleg van grachten voor buffering en afvoer van hemelwater
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwing rijwegverharding
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

Timing

 • Vermoedelijke startdatum: midden 2019
 • Vermoedelijke duurtijd werken: nog te bepalen
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.