Europawijk

Stel hier uw vraagInfo werken

Omwille van het ontbreken van een rioleringsstelsel wordt er in Amerikalaan, Belgiëlaan (gedeeltelijk), Canadalaan, Engelandlaan, Frankrijklaan, Italiëlaan, Luxemburglaan, Monacolaan en Nederlandlaan een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Welke werken

 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Aanleg van grachten voor buffering en afvoer van hemelwater
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwing rijwegverharding
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

Timing

 • Startdatum: 5 augustus 2019
 • Einde der werken: november 2020
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken van de Europawijk uit. Meer info over de fasering, timing en contactpersonen kan u terugvinden op de website van Aquafin. U kan zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken.

Bewonersvergaderingen

Op 28 maart 2018 en 4 juli 2019 werden infoavonden georganiseerd.

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

 Stel hier uw vraag