Centraal aanmeldsysteem secundair onderwijs

Kies een vraag uit de lijst

 • Waarom een digitale aanmeldprocedure?

  Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. Een centrale aanmeldingsprocedure voorkomt dat er dubbele inschrijvingen zouden ontstaan. U kan uw kind maar in één van de deelnemende scholen effectief inschrijven. Dankzij het digitaal aanmelden verloopt inschrijven op de scholen vlot en op dezelfde manier; dat geeft duidelijkheid voor iedereen. Zo kunt u ook zonder tijdsdruk aanmelden.

  Het aanmeldsysteem kent de vrije plaatsen toe op een neutrale en transparante manier. Alle kinderen, ongeacht hun afkomst, kunnen aanmelden in de scho(o)l(en) van hun keuze en krijgen evenveel kansen om in de school van hun eerste keuze in te schrijven. Zo ontstaan er ook geen wachtrijen aan de schoolpoorten.

 • Wanneer start de aanmeldperiode en hoe lang duurt ze?

  De aanmeldperiode loopt van maandag 25 maart 2024 (9 uur) tot en met vrijdag 19 april 2024 (23.59 uur).

 • Heeft het tijdstip van aanmelden belang?

  Het tijdstip van aanmelden heeft geen belang. Er wordt geen rekening gehouden met chronologie en het maakt dus niet uit wanneer u uw kind aanmeldt. Doe het wel binnen de voorziene periode.

 • Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

  1. Een computer met internet en een e-mailadres.
  2. Naam, voornaam, geboortedatum en adres van uw kind.
  3. Het rijksregisternummer van uw kind (11 cijfers). Dit vindt u op:
  • de kids-ID
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds 

  Indien uw kind recht heeft op voorrang: naam, voornaam en het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

 • Hoe meld ik mijn kind aan?

  1. Ga tijdens de aanmeldingsperiode naar de aanmeldingspagina.
  2. Maak een account aan (op uw eigen naam).
  3. Log in en bewaar uw inloggegevens
   • Maak gebruik van een authenticatieportaal zoals e-id, itsme, mobiele app … Dit is de veiligste keuze.
   • Maak gebruik van een e-mailadres en wachtwoord.
  4. Vul de gegevens van uw kind in.
   • naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en domicilie van uw kind
  5. Vul de gegevens van de ouder(s) in.
   • Gegevens van minstens één ouder of voogd zijn nodig.
   • voornaam, naam, telefoonnummer en emailadres
  6. Kies het onderwijsniveau waar u uw kind voor aanmeldt (1A of 1B).
  7. Kies alle scholen waarvoor u uw kind wil aanmelden.
   • Geef bij elke school aan of u recht hebt op voorrang in die school (als er een broer of zus er al naar school gaat, of als één van de ouders op die school werkt).
  8. Bepaal de volgorde van de scholen waarvoor u uw kind wil aanmelden. Zet de school waar u het liefste naartoe wil op de eerste plaats.
  9. Kies hoe u op de hoogte wil gehouden worden over het aanmeldingsdossier.
  10. Controleer en bevestig uw gegevens.

  U kunt gedurende de hele aanmeldingsperiode uw aanmelding raadplegen of wijzigen.

 • Voor welke scholen kan ik aanmelden?

  U kunt aanmelden voor het eerste jaar in alle scholen 'gewoon secundair onderwijs' in de gemeenten Geel, Kasterlee, Herentals, Vorselaar, Mol en Westerlo. Het overzicht van de deelnemende scholen vindt u op deze websitepagina.

  Wilt u uw kind ook aanmelden/inschrijven voor een school buiten dit samenwerkingsverband? Vraag dan zeker na of deze school met een aanmeldsysteem werkt of niet, en hoe en wanneer u daar kunt aanmelden en/of inschrijven.

 • Voor hoeveel scholen kan ik aanmelden?

  U meldt zich best aan bij alle scholen waar u uw kind graag naar school zou laten gaan. Hoe meer scholen u aanduidt, hoe groter de kans dat u een school toegewezen krijgt. Zet deze scholen in volgorde van uw voorkeur, met op de eerste plaats de school waar uw kind het liefst naar school zou gaan.

  Verzamel vooraf info over scholen waar uw kind zich thuis kan voelen. U kunt nooit een plaats toegewezen krijgen in een school waar u niet voor aanmeldde.

 • Wat als ik kies voor een school die niet met het aanmeldsysteem werkt?

  Kiest u voor een secundaire school die niet in Geel, Kasterlee, Herentals, Vorselaar, Mol of Westerlo ligt? Dan informeert u bij de school of u moet aanmelden of rechtstreeks kan inschrijven. Ook voor scholen van het bijzondere onderwijs binnen onze regio neemt u contact op en volgt u hun richtlijnen op.

 • Meld ik aan voor 1A of 1B?

  De meeste leerlingen starten in het 1ste leerjaar A. Deze leerlingen volgen voor een groot deel dezelfde vakken. Een paar uur per week kunnen de leerlingen keuzevakken volgen.

  Het 1ste leerjaar B is bedoeld voor leerlingen die liever al doende leren, of leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen. Leerlingen die het 1ste leerjaar B hebben voltooid, kunnen starten in het 1ste leerjaar A, of het beroepsvoorbereidend jaar (2B).

  Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, starten meestal in 1B. Leerlingen die dat getuigschrift wel behaalden, starten meestal in 1A.

  Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen starten in 1B mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, een gunstig advies van het CLB én een akkoord van alle betrokkenen. 
  leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs kunnen starten in 1A mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, een gunstig advies van het CLB én een akkoord van alle betrokkenen. 

  Twijfelt u of uw kind het getuigschrift zal behalen, contacteer de basisschool of het CLB. 

  Is er nog geen duidelijkheid bij het aanmelden of uw kind het getuigschrift zal halen, dan hebt u de mogelijkheid om zowel voor 1A als voor 1B aan te melden. U krijgt dan voor beide een plekje toegewezen. Ga hierover vooraf met de scholen in gesprek. 

 • Kan ik de keuze voor 1A later omzetten naar 1B of omgekeerd?

  U kunt tijdens het aanmelden kiezen voor 1A of 1B of voor beiden, deze keuze kan je later niet meer wijzigen. Als je tijdens de lopende aanmeldingsperiode dit nog wil wijzigen, moet je eerst je aanmelding volledig verwijderen, en vervolgens een nieuwe aanmelding maken.

  Eens de aanmeldingsperiode is afgelopen, kan er geen wijziging meer gebeuren.

  Voorbeeld:
  U hebt uw kind aangemeld voor 1B en krijgt een school toegewezen voor 1B. Uw kind haalt toch het getuigschrift en wil naar 1A. U hebt niet aangemeld voor 1A en kan dan ook maar inschrijven in 1A vanaf 16 mei in een school waar er nog plaats is. 

 • Moet ik bij het aanmelden mijn keuzeoptie doorgeven?

  Neen, de ouders melden hun kind aan voor het eerste leerjaar A of B. U geeft uw keuzeoptie door bij de inschrijving op de school zelf.

 • Via welke multimedia kan ik aanmelden?

  U kunt aanmelden op elke soort computer, laptop, smartphone, tablet … en via elke soort recente browser. Internet Explorer is verouderd en kan u niet gebruiken om aan te melden.

  Aanmelden via een tablet of smartphone raden we af omwille van het kleine scherm, het zal comfortabeler gaan op een computer.

 • Ik heb geen toegang tot het internet. Bij wie kan ik terecht?

  U kunt op eender welke computer aanmelden: thuis, bij familie, uw buren, in een openbare bibliotheek, een buurthuis, de lagere school … Een overzicht van de openbare computerruimtes in de stad vind je hier. Ook zijn er lokale partners die u kunnen helpen. Het overzicht van helpende partners vindt u op deze websitepagina. Neem contact op met een organisatie in uw buurt.

 • Ik heb geen e-mailadres, hoe kan ik aanmelden?

  Ga voor ondersteuning naar de secundaire school van uw voorkeur, of naar een van de informatiepunten in de verschillende gemeentes. Hun gegevens vindt u op deze websitepagina. Zij kunnen helpen met het aanmelden, en uw aanmelding ook verder opvolgen.

 • Wie kan mij ondersteunen bij het aanmelden?

  Iedereen kan u helpen: een familielid, een vriend, een zorgbegeleider, een onderwijzer, een voogd … U krijgt als ouder de e-mail met het resultaat van de aanmelding. U kunt een extra e-mailadres opgeven zodat een tweede persoon de aanmelding mee kan opvolgen.

  U kunt ook kiezen voor ondersteuning uit uw buurt. Op deze websitepagina vindt u meer info.

 • Wat als ik mijn gegevens nog wil wijzigen?

  U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u indient, maar u kunt uw gegevens die u digitaal registreert nog altijd wijzigen tot en met 19 april 2024 (23.59 uur). Het volstaat om opnieuw in te loggen. Zo kunt u ook nakijken of de gegevens die u hebt ingediend juist zijn.

 • Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen?

  De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

  Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

  Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval. 

  Broers en zussen van leerlingen die op het moment van aanmelden ingeschreven zijn in de secundaire school en kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang in de rangschikking.

 • Wie krijgt voorrang in de toewijzing van een school?

  Volgende kinderen krijgen voorrang:

  • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school van aanmelding. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die tot dezelfde leefentiteit behoren.
  • Kinderen van personeel van de secundaire school van aanmelding.

  De voorrangsgroepen moeten zich ook aanmelden tijdens dezelfde aanmeldperiode (25/03 9 uur - 19/04 23.59 uur). Bij de toewijzing krijgen zij voorrang in de school van broer/zus of ouder die personeelslid is in die betreffende secundaire school. Deze leerlingen worden als eerste gerangschikt. Als uw kind tot een van voorrangsgroepen behoort, moet u dit bij de aanmelding aangeven.

  Opgelet: zij krijgen enkel voorrang in de secundaire school waarin de broer/zus of ouder die personeelslid is zich bevindt. Zij krijgen dus geen voorrang in alle deelnemende scholen. U kunt uiteraard wel uw kind aanmelden bij de andere deelnemende scholen.

 • In welke school/scholen geldt deze voorrangsregel?

  De voorrang geldt voor alle scholen waar er een gegarandeerde doorstroom voor is voorzien. Kinderen die starten in het eerste jaar, maar die een broer of zus hebben in het laatste jaar (of een ouder die werkt in de derde graad) hebben recht op voorrang in de eerstegraadsscholen van waaruit ze, zonder zich opnieuw te moeten inschrijven, kunnen doorstromen naar de hogere jaren waar broer of zus les volgt (of de ouder werkt).

 • Wie wordt als broer of zus beschouwd?

  Broers en zussen zijn kinderen die tot ‘eenzelfde leefentiteit’ behoren. 
  Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde domicilie of eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (bv. stiefbroers en -zussen).
 • Wie wordt als personeelslid beschouwd?

  Een personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich aanmeldt of inschrijft.

  De voorrang kan worden opgenomen door een personeelslid ongeacht de functie die hij/zij uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.
  Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is niet van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

  • personeelsleden die geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;
  • personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

  Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
  Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bv. voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

 • Wat als de voorrangsschool niet mijn eerste keuze is?

  Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Als u recht hebt op voorrang kunt u ook meerdere schoolkeuzes opgeven.
  Voorbeeld: 1e schoolkeuze = A, 2e schoolkeuze = voorrangsschool B

  De computer ordent u bij de leerlingen van 1ste keuze in A. Hier krijgt u een toevalsnummer.

  1. Op basis van het toevalsnummer wordt u gunstig geordend: u wordt toegewezen in A en de 2e schoolkeuze (voorrangsschool) wordt niet verwerkt.
  2. Op basis van het toevalsnummer wordt u ongunstig geordend: u wordt geweigerd en krijgt een volgnummer op de wachtlijst van A.

  In geval van 'b': De computer ordent u met prioriteit in B -> de vrije plaatsen werden in het verleden nooit door de prioriteitsgroep volledig ingenomen -> u wordt hoogst waarschijnlijk toegewezen in B.

 • Mijn kind volgt les in een lagere school gelegen op dezelfde campus als de secundaire school. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

  Deze kinderen hebben geen voorrang. Ze dienen zich zoals iedereen ook aan te melden tijdens de aanmeldperiode.

 • Ik woon dichtbij de school. Krijgt mijn kind voorrang?

  Neen, voor het secundair onderwijs geldt het afstandscriterium niet, het is decretaal niet toegestaan. Het maakt dus geen verschil of u dichtbij of ver van een school woont.

 • Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?

  Aanmelden betekent dat u vooraf laat weten in welke school of scholen u uw kind zou willen inschrijven. Dit zijn uw voorkeurscholen. U kunt uw kind pas inschrijven nadat u een inschrijvingsticket ontvangt voor die school.

  Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat u als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Uw kind is vanaf dan zeker dat hij/zij naar school zal kunnen gaan in die school.

  Alle kinderen, ook kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel), melden zich aan tijdens dezelfde periode.

 • Ik kreeg voor mijn kind een ticket voor een school; wat nu?

  Uw kind is nog niet ingeschreven. Neem contact op met de school waarvoor u een ticket ontvangen hebt, en maak een afspraak om de inschrijving af te werken. Doe dit tussen 14 mei en 10 juni 2024, daarna vervalt uw ticket.

 • Wat als ik mijn kind heb aangemeld, maar hij/zij geen plaats heeft?

  U hebt uw kind aangemeld maar u hebt geen plaats? Of hebt u uw kind niet aangemeld? Dan kan u uw kind inschrijven in een school waar nog plaats is, tijdens de vrije inschrijvingsperiode: vanaf 14 mei 2024 (9 uur). Opgelet! De inschrijvingen in deze periode gebeuren chronologisch. Dus wie eerst komt, krijgt eerst een plaats. Er geldt geen voorrang meer.

  Contacteer de school waar u uw kind wilt inschrijven. Is er plaats? Schrijf uw kind in. Is er geen plaats? U kunt uw kind tijdens deze periode ook op de wachtlijst laten plaatsen. Vraag hiervoor een weigeringsdocument aan de school. De school contacteert u als er een plaats vrij komt.

 • Wat gebeurt er met mijn reservenummer?

  Indien de school van uw eerste keuze volzet is, krijgt u een reservenummer (R-nummer). Dat betekent dat u een genummerde plaats krijgt op de wachtlijst. We respecteren strikt de volgorde van de wachtlijsten.

  Als u in een bepaalde school een reservenummer krijgt, krijgt u ook een weigeringsdocument, met daarop uw reservenummer.
  Als er een plaats vrij komt, contacteert de school u. U moet dan binnen de zeven kalenderdagen beslissen of uw kind die vrije plaats wil innemen. 

  Vanaf 14 mei 2024 kunt u de website raadplegen om het dossier op te volgen of uw reservenummer te annuleren. Hiervoor hebt u uw accountgegevens nodig.

 • Hoe lang blijft mijn kind op de reservelijst staan?

  U verliest uw reservenummers in scholen van hogere voorkeur niet bij inschrijving in een school van lagere voorkeur. Uw kind blijft op de wachtlijst staan tot en met de vijfde schooldag van oktober (7 oktober 2024), tenzij u zelf uw plaats op de wachtlijst annuleert. 

 • Wat als ik mijn kind(eren) niet aanmeldde tijdens de aanmeldperiode?

  U kunt uw kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode op de scholen waar er nog vrije plaatsen zijn. De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024 om 9 uur.

  Heeft de school geen vrije plaatsen? Dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Van zodra er een plaats vrijkomt, wordt u gecontacteerd. 

 • Wat als ik een kind met voorrang vergeet aan te melden?

  Meldt u uw kind niet aan, dan verliest het zijn/haar voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus of als ouder (personeelslid) kan dan pas vanaf 14 mei 2024. Dit kan enkel als er in die school op dat moment nog vrije plaatsen zijn.

 • Wat met kinderen van dezelfde leefentiteit die op hetzelfde ogenblik de overstap naar het eerste jaar secundair onderwijs maken?

  U kunt doorgeven dat u uw kinderen van dezelfde leefentiteit graag samen naar dezelfde school zou willen laten gaan. Dit doet u door bij de aanmelding ook het andere kind te vermelden. Hierdoor geeft u aan dat u uw kinderen bij voorkeur naar dezelfde school laat gaan.

  Om beide kinderen in te kunnen schrijven in een zelfde school is het een basisvereiste dat het niet-toegewezen kind op de wachtlijst van de school staat waar het andere kind toegewezen is, ongeacht de rangorde van schoolvoorkeur. Dit kind kan dan in overcapaciteit alsnog worden ingeschreven door de school waaraan het andere kind werd toegewezen.

 • Kan ik mijn kind ook aanmelden, ongeacht de leeftijd?

  Er wordt een controle op leeftijd uitgevoerd: er is een ondergrens en een bovengrens. Voor schooljaar 2024-2025 is de ondergrens geboortejaar 2015 en de bovengrens geboortejaar 2009. Het kind kan dus drie jaar jonger of ouder zijn dan de normale leeftijd om te starten in het secundair onderwijs.

 • Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?

  In het belang van het kind bespreken gescheiden ouders vooraf in welke school of scholen ze hun kind willen aanmelden. Bij geen onderling akkoord, dienen de ouders een procedure in kortgeding op te starten bij de vrederechter. Hou rekening met de beperkte tijd voor aanmelden en inschrijven. 

  Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet deze inschrijving weigeren.

  Voor verdere vragen hierover verwijzen wij graag naar de school/scholen waar het kind zou willen school lopen.

 • Wat als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?

  U neemt contact op met de systeembeheerders van het aanmeldsysteem in onze regio via aanmelden.secundair@geel.be of 014 56 73 44. Zij zullen voor uw kind een nummer aanmaken, waarmee u vervolgens uw kind zal kunnen aanmelden.

 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de school die ik toegewezen kreeg, of als ik een klacht wil indienen?

  Voor klachten en vaststellingen over technische fouten en zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen kan de gebruiker contact opnemen met de ombudsdienst inschrijvingen via aanmelden.secundair@geel.be. Daarnaast kunnen de gebruiker en andere belanghebbenden een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten bij niet akkoord van een weigering op basis van bereikte capaciteit. Hoe u een klacht indient, leest u op deze websitepagina.