Gasthuisstraat

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De werken in de Gasthuisstraat worden enkele weken uitgesteld. De aannemers moeten nog enkele onvoorziene en bijkomende voorbereidingen treffen om de werken vlot te laten verlopen. De nieuwe startdatum zal bekend gemaakt worden van zodra deze bekend is.

Gasthuisstraat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en de weg wordt heringericht. Aan beide zijden van de straat komt een fietspad.

Welke werken

  • Verbetering van de weg 
    • Vernieuwen weg
    • Aanleg fietspaden aan beide zijden van de weg
  •  Rioleringswerken
    • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (regenwaterafvoer of RWA) en afvalwater (droogweerafvoer of DWA) in de straat
    • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

De werken starten in april 2024.

Info voor bewoners

Infomarkt

Bewonersbrieven

Scheiden van regen- en afvalwater