Gele doos

De gele doos, nu ook in Geel

Eind februari startte het project 'gele doos' in de Kempen. Een actie van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) in samenwerking met de lokale besturen en de provincie Antwerpen. Het stadsbestuur van Geel neemt ook deel en biedt alle 65-plussers en personen met een onderliggende medische aandoening gratis een gele doos aan. 

Wat is het?

De gele doos is een herkenbare gele bewaardoos. In deze gele doos stopt u (medische) gegevens die nuttig zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie of bij een verdwijning. De gele doos wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijke vindplaats is. Door de meegeleverde sticker te kleven op de binnenkant van de voordeur, weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast zit. Politie, brandweer en andere hulpverleners hebben dan onmiddellijk een overzicht van uw medische toestand, waardoor ze veel sneller kunnen handelen en levens kunnen redden. 

Bij afhalen van de gele doos is deze reeds gevuld met:

 • een deursticker
 • een blanco medische fiche
 • een blanco fiche vermiste persoon


Voor wie?

De gele dozen worden in de PERIODE begin sept. tot begin nov. 2021 gratis verdeeld onder thuiswonende Geelse 65-plussers via de Geelse apothekers. Door ontvangst van een uitnodigingsbrief mét afhaalstrook kunnen inwoners deze GRATIS omruilen voor hun eigen gele doos.

Inwoners jonger dan 65 jaar met een onderliggende medische aandoening kunnen vanaf november 2021 op mondelinge vraag bij de apotheker ook een gele doos bekomen. Hiervoor is geen doktersattest nodig.

Kan ik een gele doos ook delen met een huisgenoot?

Best gebruikt u één gele doos per persoon. Dat is voor hulpverleners het duidelijkst en maakt de kans op vergissingen kleiner.

Deelt u toch uw gele doos met uw partner/huisgenoot, zorg dan dat het in één seconde duidelijk is voor hulpverleners welke informatie van wie is. Dat kunt u doen door de gegevens per persoon te bundelen (bijvoorbeeld in een afsluitbaar zakje) en op de buitenkant van de bundel er duidelijk op te zetten van wie de informatie is.


Waar afhalen?

 • Bij alle Geelse apothekers.
 • Alle 65+ers ontvangen een brief met een afhaalstrook. Neem het ingevulde afhaalstrookje mee naar de apotheker en ruil het in voor een gele doos.


Wanneer afhalen?

Als Geelse 65+er ontvangt u een uitnodigingsbrief met afhaalstrook in de periode vanaf begin september tot begin november 2021. Met deze afhaalstrook kunt u een gele doos verkrijgen bij uw apotheker. Ook na deze periode kunt u uw gele doos nog afhalen.
De uitnodigingen worden verzonden op basis van leeftijd. De oudste Gelenaars (85+ers) ontvangen als eerste een uitnodigingbrief in de eerste helft van september 2021.
Vanaf 2022 zullen de inwoners die in dat jaar 65 jaar worden, ook een uitnodiging voor een gele doos ontvangen.
Ook Gelenaars jonger dan 65 jaar met een onderliggende medische aandoening kunnen vanaf november bij hun apotheker langsgaan om een gele doos te vragen.

Wat na afhalen?

 • Vul de medische fiche in of laat het invullen door een familielid, mantelzorger of huisdokter. 
 • Vul eventueel de fiche vermiste personen in: vooral van belang voor personen met dwaalgedrag door bijvoorbeeld dementie.
 • Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe en/of een recente foto.
 • Voeg uw medicatielijst toe. Dit kunt u vragen aan uw apotheker of huisarts.
 • Eventueel kunt u ook documenten rond vroegtijdige zorgplanning of wilsverklaringen toevoegen.
 • Plaats de gele doos in de koelkast.
 • Plak de bijgevoegde sticker aan de binnenkant van uw voordeur. (Ook al gebruikt u zelf de voordeur niet als hoofdingang.)

Meer info: Sociaal Huis Geel, dienst sociale zorg - 014 56 71 20 – socialezorg@geel.be

Pas de gegevens in uw gele doos aan telkens uw situatie verandert!


Nieuwe blanco fiches nodig?

De medische fiche en de fiche vermiste persoon kunt u hier downloaden:
Medische fiche stad Geel - gele doos
Fiche vermiste persoon - stad Geel

(U kunt deze fiches ook gratis verkrijgen bij de Geelse apothekers.)De ‘gele doos’ is een initiatief van de Kempense seniorenraden in samenwerking met hun stad/gemeente, Welzijnszorg Kempen en de provincie Antwerpen.