Glascontainers

Ophaling

Op een 20-tal plaatsen, verspreid over Geel, staan glascontainers. Je kan je glasafval ook naar het containerpark brengen. Het glas dat je in de containers stopt moet proper zijn, d.w.z. goed uitgeschraapt of uitgespoeld. Op elke standplaats staat ofwel een container voor wit glas en één voor gekleurd glas, ofwel een tweecompartimentencontainer waarin de helft voorzien is voor wit, en een helft voor gekleurd glas. 

Breng je glas naar de containers, denk dan aan de nachtrust van de buurtbewoners. Gebruik de containers alleen gedurende de dag. Neem zeker ook je lege verpakkingen terug mee naar huis zodat de omgeving van de glascontainer geen stortplaats wordt.

 

Standplaatsen glascontainers

 • Bel, bij de kerk
 • Berkven, oprit serviceflats
 • Elsum, Dr. Peetersstraat, op het kerkplein
 • Holven, Gasstraat
 • Larum, bij de kerk
 • Langstraat, aan de ingang van Zonnedauw
 • Oosterlo, Oosterloseweg bij het frituur
 • Punt, Antwerpseweg bij de kerk op het plein
 • Jeugdcentrum De Bogaard, Waterstraat / Diestseweg
 • St. Amands, Werft, bij de fuifzaal
 • Technische Schoolstraat, parkeerplaats technische school
 • Stationsplein, hoek met de Kwakkelberg
 • St. Dimpna, A. De Vosstraat, bij de supermarkt
 • Europawijk, op parkeerterrein bij flats
 • Stelen, bij de kerk
 • Ten Aard, bij de kerk
 • Winkelomheide, bij de kerk
 • Zammel, op het kerkplein
 • Leunen, pleintje Eeendenstraat / Zwaluwenstraat
 • Mosselgoren, pleintje Borgeleien
 • Velleke, Den Alleman
 • Netevallei