Glascontainers

Ophaling

Op een 20-tal plaatsen, verspreid over Geel, staan glascontainers. U kunt uw glasafval ook naar het recyclagepark brengen. Het glas dat u in de containers stopt moet proper zijn, d.w.z. goed uitgeschraapt of uitgespoeld. Op elke standplaats staat ofwel een container voor wit glas en één voor gekleurd glas, ofwel een tweecompartimentencontainer waarin de helft voorzien is voor wit, en een helft voor gekleurd glas. 

Brengt u glas naar de containers, denk dan aan de nachtrust van de buurtbewoners. Gebruik de containers alleen overdag. Neem zeker ook uw lege verpakkingen terug mee naar huis zodat de omgeving van de glascontainer geen stortplaats wordt.

Standplaatsen glascontainers

 • Bel, bij de kerk
 • Berkven, oprit serviceflats
 • Elsum, Dr. Peetersstraat, op het kerkplein
 • Holven, Gasstraat
 • Larum, bij de kerk
 • Langstraat, aan de ingang van Zonnedauw
 • Oosterlo, Oosterloseweg bij het frituur
 • Punt, Antwerpseweg bij de kerk op het plein
 • Jeugdcentrum De Bogaard, Waterstraat / Diestseweg
 • St. Amands, Werft, bij de fuifzaal
 • Technische Schoolstraat, parkeerplaats technische school
 • Stationsplein, hoek met de Kwakkelberg
 • St. Dimpna, A. De Vosstraat, bij de supermarkt
 • Europawijk, op parkeerterrein bij flats
 • Stelen, bij de kerk
 • Ten Aard, bij de kerk
 • Winkelomheide, bij de kerk
 • Zammel, op het kerkplein
 • Leunen, pleintje Eendenstraat / Zwaluwenstraat
 • Mosselgoren, pleintje Borgeleien
 • Velleke, Den Alleman
 • Netevallei