Hedendaags Gemeentearchief

1796-heden

In deze gemeentelijke administratie vindt u:

  • gemeentelijke briefwisseling
  • notulen van het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad
  • begrotingen
  • rekeningen
  • archief afkomstig van de stedelijke diensten

Inventaris

Online lijst

  • Dit archief is nog niet geïnventariseerd.
  • Een meer gedetailleerde lijst van dit bestand vindt u wel in de bijlage ‘Inhoud hedendaags gemeentearchief'.