Historisch kadaster

LOKAAL KANTOOR KADASTER:
Werft 65
2440 Geel
tel. 0257-62 600

Het kadaster beschikt over de meest recente gegevens van de kadasterkaart of uw kadastraal inkomen. 

Kadastraal uittreksel
Hebt u een kadastraal uittreksel nodig, surf dan naar deze pagina

Het archief van de stad biedt het oude kadaster aan voor historisch onderzoek. Hieronder vindt u de kadasters waarover het archief beschikt. 

Primitief kadaster (1807-1818)

 • Oorspronkelijk exemplaar van de atlas van het primitief kadaster, met een reeks kadastrale kaarten van het grondgebied Geel uit die periode.
 • Kopieën van de documenten van het primitief kadaster van Geel.
 • In Geel begon men met het opstellen van het primitief (of oorspronkelijk) kadaster in 1807. Het werk werd beëindigd in 1818.

Modern kadaster (1834-1920)

 • Het archief bewaart een dubbel van de kadastrale leggers van het modern kadaster, van 1834 tot ongeveer 1920.
 • Deze leggers bevatten een overzicht van de opeenvolgende eigenaars van alle percelen op het grondgebied van Geel.
 • Daarnaast bewaart het archief ook een reeks bijhorende kadastrale kaarten van Geel, daterend van rond 1840 tot 1962.

Meer info

 • Tip: kadasterkaarten zijn een interessante bron bij onderzoek naar de opeenvolgende eigenaars van een huis of de ontwikkeling van een stuk grond.
 • Het kadaster ontstond in de Franse periode.
 • De Fransen wilden een doelmatige verdeling van de grondlasten. Het middel daartoe was het vervaardigen van een algemene inventaris, gemeente per gemeente, van de percelen grond, opgemeten en geboekt met zijn gebruik, zijn waarde, zijn eigenaar.
 • Uitgebreide informatie in L. Van Gestel-Destombes, ‘Het oorspronkelijk kadaster van de gemeente Geel. De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820’, in: Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 16 – 1979, p. 5-126.
 • U kunt het jaarboek raadplegen in de leeszaal van het archief.
 • Contactgegevens dienst archief