Inname openbaar domein

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.
  • ...

Voorwaarden

Om werken uit te voeren hebt u de toelating nodig van de bevoegde wegbeheerder.

Elke vergunning dient steeds bij de stad te worden aangevraagd ook als deze betrekking heeft op een gewestweg. De stad zal het gewest om toelating vragen. Ook de nodige adviezen van De Lijn en politie worden door de stad opgevraagd.

De aanvraag moet minstens drie weken op voorhand gebeuren.

Procedure

U vraagt de signalisatievergunning aan door het online formulier in te vullen.

Voeg bij deze aanvraag een gedetailleerd signalisatieplan. Dit plan moet conform zijn met de bepalingen van het ministerieel besluit (7 mei 1999) over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen. Het plaatsen en in stand houden van de signalisatie dient te gebeuren door de aanvrager.

Na het invullen van het online formulier maakt u voor de verdere afhandeling van uw aanvraag een afspraak bij het contactcentrum grondgebonden zaken

Bedrag

Voor het afleveren van een vergunning bedraagt de kostprijs €15.

Particulieren kunnen parkeerverbodsborden huren bij de Stad. U betaalt hiervoor per 2 borden per week € 12.5 + 21 % BTW huur en € 100 waarborg. Bij het terugbrengen van de borden wordt de waarborg ter waarde van €100 per 2 borden teruggestort.

 Volgende kosten worden bijkomend aangerekend in functie van uw aanvraag:

  • Indien u een parkeerplaats in de betalende zone wenst in te nemen, dient u parkeergeld te betalen. Dit tarief betaalt u voor de aanvang van de werken. Volgende tarieven worden gehanteerd per ingenomen parkeerplaats :
    • Parkeertarief per dag : 5€ per parkeerplaats van maandag tot en met zaterdag
    • Parkeertarief per maand : 100€ per parkeerplaats
  • per m² van het openbaar domein dat u wenst in te nemen, betaalt u 0.30€ per dag.
  • Indien er paaltjes, beugels, obstakels,... moeten verwijderd worden door de stadsdiensten om de werken te kunnen uitvoeren, worden er bijkomende kosten aangerekend afhankelijk van de aard van de werken.

Afhandeling

Na het invullen van het online formulier maakt u voor de verdere afhandeling van uw aanvraag een afspraak bij het contactcentrum grondgebonden zaken

Aan de balie bekijken we, samen met u, of de aanvraag volledig is. U kunt op hetzelfde moment verbodsborden ed. ontlenen indien gewenst. Tegelijkertijd wordt de betaling geregeld. De verdere afhandeling van het dossier daarna gebeurt via mail.