Inschrijving niet-Belg - eerste aanmelding/opvolging dossier

Maak een afspraak

BELANGRIJK BERICHT:

Omwille van de coronamaatregelen worden de afspraken bij de vreemdelingendienst beperkt. Heel wat procedures zullen tijdelijk elektronisch (per mail) afgehandeld worden.

Neem steeds contact op met de Vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10 om na te gaan of uw aanvraag elektronisch kan worden afgehandeld.


Verblijfsprocedures:
Tijdelijk worden ook verblijfsprocedures elektronisch aangevraagd. U stuurt hier voor een mail naar vreemdelingendienst@geel.be en voegt volgende bijlagen toe:
 * Foto of kopie van het paspoort of identiteitskaart van de vreemdeling (+ visum);
 * Adres in Geel
 * Eventuele verplichte bewijsstukken (bv. huwelijksakte, geboorteakte bij gezinshereniging); 
 * Indien verplicht: betalingsbewijs retributie DVZ;
 * Betalingsbewijs van de administratieve kost van 30, 60, 90, 120 of 150 euro voor de afgifte van een bijlage 15bis, bijlage 19, bijlage 19ter of bijlage 41bis.

Twijfelt u of u een administratieve kost dient te betalen? Neem dan contact op met de Vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10.

De administratieve kost maakt u vooraf over naar onderstaand rekeningnummer voorzien van de gestructureerde mededeling:

 BE23 0012 0491 4091
 Stad Geel
 Werft 20
 2440 Geel
 Mededeling: +++102/7003/79495+++

Het betalingsbewijs maakt u per mail over aan de vreemdelingendienst (zie hierboven), zonder betalingsbewijs wordt de verblijfsprocedure niet opgestart.

Vanaf 1/1/2020 wordt bij de opstart van de verblijfsprocedures waarbij een bijlage 15bis, bijlage 19, bijlage 19ter of bijlage 41bis van het Vreemdelingenbesluit(*) wordt afgeleverd, een administratieve kost aangerekend:

 - eerste opstart: 30 euro per bijlage 
 - tweede opstart: 60 euro per bijlage 
 - derde opstart: 90 euro per bijlage 
 - vierde opstart: 120 euro per bijlage 
 - vijfde opstart: 150 euro per bijlage
 Met een plafond van 150 euro per persoon.

Wanneer u zich aanmeldt met het correcte visum voor een lang verblijf in België (visum D), zal er geen administratieve kost aangerekend worden. 

Opmerking: de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel heft in bepaalde gevallen eveneens een retributie voor de opstart van een verblijfsprocedure.

(*) Deze bijlagen worden afgeleverd bij de opstart van bepaalde verblijfsprocedures in België, bv. gezinshereniging met een derdelander/EU-burger/Belg, verklaring van inschrijving voor een EU-burger, aanvraag verblijf in België als langdurig ingezetene in een andere lidstaat,…

Niet-Belgen die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Geel, melden bij de vreemdelingendienst.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, zal u op de vreemdelingendienst de nodige informatie krijgen en zal nagegaan worden of u voldoet aan de voorwaarden om u in België te vestigen.

Wat meebrengen

  • Uw paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • Een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • Historiek van uw burgerlijke staat (in voorkomend geval uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat)
  • Afschrift van de geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Geel verhuizen
  • Voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder voorzien van een legalisatie van de handtekening
  • Rijbewijs
  • Inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (onderaan de pagina)

Alle aktes mogen max. 1 jaar oud zijn (bewijs ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

Meer info

Inlichtingenblad Information sheet Formulaire de renseignements Auskunftsformular

Meer informatie over legalisaties vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug op de website van Binnenlandse Zaken.