Inschrijving niet-Belg - eerste aanmelding/opvolging dossier

Maak een afspraak

Administratieve kost inschrijving en evt. retributie DVZ

Voor sommige procedures dient u een administratieve kost(*) aan stad Geel en/of een retributiebijdrage aan de Dienst Vreemdelingenzaken (Brussel) te betalen. Neem contact op met de vreemdelingendienst voor meer informatie en verdere instructies.

(*) De administratieve kost wordt aangerekend bij de opstart van verblijfsprocedures waarbij een bijlage 15bis, bijlage 19, bijlage 19ter of bijlage 41bis van het Vreemdelingenbesluit wordt afgeleverd. Het tarief is progressief. Wanneer u zich aanmeldt met het correcte visum voor een lang verblijf in België (visum D), zal er geen administratieve kost aangerekend worden. Meer informatie vindt u hier.

Niet-Belgen die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Geel, melden bij de vreemdelingendienst.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, dient u aan te geven welke procedure u wenst op te starten. De vreemdelingendienst zal nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om u in België te vestigen en u verdere informatie verschaffen.

Wat meebrengen

  • Uw paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • Een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • Historiek van uw burgerlijke staat (in voorkomend geval uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat)
  • Afschrift van de geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Geel verhuizen
  • Voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder voorzien van een legalisatie van de handtekening
  • Rijbewijs
  • Inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (onderaan de pagina)

Alle aktes mogen max. 1 jaar oud zijn (bewijs ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

Meer info

Inlichtingenblad Information sheet Formulaire de renseignements Auskunftsformular

Meer informatie over legalisaties vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug op de website van Binnenlandse Zaken.