Inschrijving niet-Belg - eerste aanmelding/opvolging dossier

Niet-Belgen die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Geel, melden bij de vreemdelingendienst.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, zal u op de vreemdelingendienst de nodige informatie krijgen en zal nagegaan worden of u voldoet aan de voorwaarden om u in België te vestigen.

Wat meebrengen

  • Uw paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • Een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • Historiek van uw burgerlijke staat (in voorkomend geval uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat)
  • Afschrift van de geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Geel verhuizen
  • Voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder voorzien van een legalisatie van de handtekening
  • Rijbewijs
  • Inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (onderaan de pagina)

Alle aktes mogen max. 1 jaar oud zijn (bewijs ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

Meer info

Inlichtingenblad Information sheet Formulaire de renseignements Auskunftsformular

Meer informatie over legalisaties vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug op de website van Binnenlandse Zaken.