Mantelzorgpremie

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger biedt u langdurig en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan uw partner, uw ouder of uw kind zijn.

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u ook een mantelzorger.

Als mantelzorger kan u vanwege het stadsbestuur een financiële tegemoetkoming ontvangen van 180 euro per jaar.

Met deze premie wil het bestuur het grote belang van mantelzorg beklemtonen. Maar ook de individuele mantelzorgers een hart onder de riem steken en waarderen voor hun inzet!

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze premie te kunnen krijgen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De zorgbehoevende verblijft en is minstens 1 jaar gedomicilieerd in Geel.
  • De zorgbehoevende verblijft niet in een residentiële instelling.
  • De zorgbehoevende heeft recht op een Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming of heeft een erkende handicap minstens 12 punten bij de FOD sociale zekerheid. (Voor kinderen is dit minstens 6 punten, waarvan minimum 4 punten in pijler 1 of 3 of een overeenstemmend attest van Kind&Gezin.) Of de mantelzorger heeft een geldig mantelzorgstatuut met sociaal voordeel.
  • De premie kan jaarlijks één maal aangevraagd worden.

Procedure

Lees eerst goed het reglement over deze premie! U vindt dit onderaan als bijlage.

U dient uw aanvraag bij voorkeur in via het e-loket op de website van stad Geel

Bedrag

De mantelzorgpremie bedraagt 180 euro.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over de toekenning.

De aanvrager/mantelzorger wordt per brief geïnformeerd over de toekenning. Het bedrag van de premie wordt overgeschreven op de bankrekening vermeld bij de aanvraag.

Wat meebrengen

Als u er voor kiest de premie aan te vragen in het Sociaal Huis (op afspraak), breng dan zeker mee:

  • Identiteitskaart mantelzorger en zorgbehoevende
  • Attest in verband met de zorgbehoefte van de persoon die mantelzorg ontvangt
  • Een ingevuld aanvraagformulier - LET OP!  Dit formulier moet ondertekend zijn door zowel de aanvrager/mantelzorger als door de persoon die de mantelzorg ontvangt (de zorgbehoevende).

 

Het ziekenhuis van Geel zoekt mantelzorgers die intensieve zorg hebben opgenomen voor een naaste en die zich als vrijwilliger willen inzetten. Wil u uw ervaringen delen met mensen die ook worden geconfronteerd met de zorg voor een langdurig zieke? Als vrijwilliger van het ziekenhuis krijgt u een gerichte opleiding tot ervaringsdeskundige. Op die manier biedt u een luisterend oor, praktische tips, belangrijke informatie en menselijke ondersteuning aan de directe omgeving van opgenomen patiënten.

Hebt u interesse om als vrijwillige ervaringsdeskundige mee te werken in het ziekenhuis? Lees onderstaande bijlage en stel u kandidaat!