Opruimacties door scholen en verenigingen

Verenigingen en scholen kunnen een premie krijgen voor de inzameling van zwerfvuil. Het is niet de bedoeling dat deze groepen grote opkuiswerkzaamheden doen. Het gaat om kleine hoeveelheden weggegooid afval dat met de hand of met behulp van eenvoudige grijpers kan verzameld worden.

Voor wie?

  • Geelse verenigingen en scholen

Voorwaarden

  • Verenigingen of scholen kunnen een premie krijgen voor maximaal drie opruimacties per jaar langs hetzelfde traject.
  • De vergoeding bedraagt 50 euro/km traject, met een maximum van 1700 euro per jaar per school/vereniging/groep.
  • Trajecten die regelmatig opgeruimd worden door de stadsdiensten komen niet in aanmerking voor subsidies.
  • Kinderen jonger dan 14 jaar worden om veiligheidsredenen niet toegelaten tot opruimacties op de openbare weg.
  • De vereniging of school zorgt zelf voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen voor de deelnemers aan de opruimactie.
  • Een stadstoezichter maakt verslag op van de zwerfvuilactie. 

Procedure

  • Scholen of verenigingen die een opruimactie plannen moeten dit vooraf aanvragen via het online aanvraagformulier.
  • Na goedkeuring van de aanvraag door het schepencollege kan u een opruimactie organiseren.
  • De stad voorziet voor elke deelnemer een fluovest, een paar handschoenen, een vuilgrijper en een aantal speciale zwerfvuilzakken.

Uitzonderingen

De volgende straten komen niet in aanmerking omdat zij regelmatig door de stadsdiensten onderhouden worden:

Achterpad, Albert Westerlinckstraat, Amandus De Vosstraat, Anemoonstraat, Antwerpsedries, Armand Preud’hommestraat, Asterstraat (behalve langs het voetbalveld), Azaleastraat, Baantveld, Borgstad, Burgstraat, De Billemontstraat, Diestseweg, Drieskens, Drijhoek (behalve gedeelte dat parallel loopt met de ring), Dul, Eikenstraat,Eikevelden,Elsum (tot aan de Dr. Peetersstraat), Elsumakker, Elsumerblok, Esdoornstraat, Fabriekstraat, Fehrenbachstraat, Gansakker, Gasthuisblok, Gladioolstraat, Groeneheuvel, H. Geeststraat, Heidebloemstraat, Kameinestraat, Kollegestraat, Kwakkelberg, Laar, Laarsveld, Lebonstraat, Leliestraat, Lemersveld, Leschot, Logen (tot aan de Heimerik), Mannestraat, Markt, Meidoornstraat, Molenstraat, Nieuwstraat, Palingstraat, Parking nieuw zwembad, Pas, Pastor Van Neylenstraat, Patronaatstraat, Peperstraat, Possonsdries, Rijn, Roggendries, Rozendaal, Schoolsteeg, Schuttershof, Sint Franciscusstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Steentjesblok, Technische-Schoolstraat, Tulpenstraat, Valkenborch, Veldstraat, Velleke (wijk), Vidse, Violetstraat, Waterstraat, Werft.