Oud gemeentearchief

1391-1857

 • De huidige stad Geel was vroeger een onderdeel van de Vrijheid en het Land van Geel.
 • Deze heerlijkheid was heel uitgestrekt en omvatte Geel, Retie, Eindhout, Veerle, Zoerle-Parwijs, Oevel, Echelpoel, Millegem, Vorselaar en Tielen.
 • Tot aan de Franse Revolutie (1789) had dit gebied een eigen rechtbank met volle jurisdictie.
 • Geel was de hoofdplaats van het Kwartier Geel, een grotere administratieve omschrijving die de schakel vormde tussen dorpen en steden en het centrale bestuur.
 • Alle documenten komen voort uit de administratie en zijn zowel bestuurlijk, rechterlijk als financieel van aard.

Meer info

 • Dit deel van het gemeentearchief werd begin 1900 gedeponeerd in het Rijksarchief, maar werd in 1998 door het Rijksarchief in bewaring gegeven aan het Stadsarchief Geel.
 • Het bestand is opgedeeld in twee tijdsvakken: het Ancien Régime (1391-1796) en de Hedendaagse tijd (1796-± 1850).

Inventaris

Online inventaris

 • De inventaris van het oud gemeentearchief is op deze pagina als bijlage te downloaden of te raadplegen in de leeszaal van het archief als:
  • “Inventaris van het fonds Geel in het Rijksarchief te Antwerpen, 2 delen ”
  • “Titels uit het R.A.A.-Geel, die andere gemeenten dan Geel vermelden.” In: Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, I, 1962, 19-60.