Parochiearchieven

Sint-Amands (14de-20ste eeuw)

 • Sint-Amands is de oudste parochie van Geel.
 • Tot in de 16de eeuw was Sint-Amands de enige parochiekerk voor het uitgebreide gebied van Geel, met uitzondering van Bel en Millegem.

Zammel-Oosterlo (1523-1990)

 • De kapel van Zammel-Oosterlo werd in 1536 verheven tot parochiekerk.
 • Onder Zammel ressorteerde het gehucht Oosterlo, waar de Heren van Geel een burcht hadden.
 • In Oosterlo bestond van oudsher een kapel toegewijd aan de heilige Lucia en verbonden met het kasteel. Er werd ook een priester aangesteld, die echter geen parochierechten had.
 • Pas in 1872 werd Oosterlo een zelfstandige parochie.

Larum (1617-1965)

 • In 1470 kregen de inwoners van Larum de toelating van de bisschop om een kapel te bouwen ter ere van O.L. Vrouw.
 • In 1855 werd de kapel tot de rang van parochiekerk verheven.

Bel (1633-1981)

 • Over het ontstaan van de parochie Bel is weinig bekend. De parochie is in ieder geval heel oud.
 • Tot 1559 behoorde Bel, in tegenstelling tot de rest van Geel, bij het bisdom van Luik.

Parochieregisters

 • Registers van de parochies Sint-Amands, Bel en Zammel-Oosterlo (omvatte toen de wijken Zammel, Oosterlo, Hazenhout, Blaardonk, Watereinde en Varendonk).
 • De registers bevatten de gegevens van dopen, huwelijken en begrafenissen voor volgende jaren:
Parochie Wat Wanneer
Sint-Amands Dopen 1571-1797
Sint-Amands Huwelijken 1608-1797
Sint-Amands Begrafenissen 1684-1797
Bel Dopen 1592-1797
Bel Huwelijken 1605-1797
Bel Begrafenissen 1615-1690, 1702-1797
Zammel-Oosterlo Dopen 1601-1797
Zammel-Oosterlo Huwelijken 1617-1684, 1700-1797
Zammel-Oosterlo Begrafenissen 1616-1686, 1700-1797
 • U kunt opzoeken in fotokopieën en in de digitale bewerking op de PC's in de leeszaal.
 • Tip: in de 19de eeuw werden klappers opgesteld, hierin kunt u alfabetisch op achternaam zoeken.
 • De bewerkingen op PC zijn een zeer goed hulpmiddel en bieden u een zicht op de gezinssamenstelling, soms zelfs op een groot deel van de stamboom.
 • Met een paar muisklikken kunt u soms al een aantal generaties terug.
 • Bewerkingen kijkt u altijd na in de originele aktes.

Inventaris

 • De inventaris van het parochiearchief van Sint-Amands, opgemaakt door kan. Koyen, is (samen met het Oud Dekenaal Archief) gepubliceerd in het Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 2, 1963, p. 7-42.
 • Een aanvulling op deze inventaris is ook in te kijken in de leeszaal.
 • De inventaris en de aanvulling zijn te downloaden als bijlage onderaan deze pagina.
 • De inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo, opgemaakt door kan. Koyen, is gepubliceerd in het Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 9, 1970, p. 5-83.
 • De jaarboeken zijn te raadplegen is de leeszaal van het Archief. De inventaris is te downloaden onderaan deze pagina.