Privé-archieven

  • Het archief bewaart een aantal archieven van personen, families, instellingen en verenigingen.
  • Het archief van het Geels Geschiedkundig Genootschap bevat bijzonder rijke informatie over de geschiedenis van Geel.

Inventaris

Online lijst

  • Dit archief is nog niet geïnventariseerd.
  • Een meer gedetailleerde lijst vindt u als bijlage onderaan deze pagina in het document ‘Inhoud_privearchieven'.

Tarcitiusscouts

  • De Tarcitiusscouts gaven in april 2024 een boek uit: 100 jaar Tarcitiusscouts in Geel. Het boek is bijna twee jaar lang voorbereid door zes gewezen scouts (Roger Dams, Jozef Goebels, Marijn Hendrickx, Karel Swolfs, Geert Vandecruys en Greet Vandeperre) en brengt met veel archiefmateriaal, foto’s en anekdotes de geschiedenis van deze Geelse jeugdbeweging. Omdat er zoveel tijd in gekropen is, willen de scouts graag al die verzamelde info toegankelijk maken voor het grote publiek.

  • De verzamelde foto’s zijn te raadplegen op onze Erfgoedbank: https://www.erfgoedbankgeel.be/media/detail/13527?offset=0

  • De verzamelde documenten deponeren de scouts in het Stadsarchief, zodat de info bij ons in de leeszaal te raadplegen is.