Realisaties uit het bijenplan

Geel was een van de pioniers in het opmaken van een bijenplan en besteedt in haar groenwerking zeer veel aandacht aan de bezige bijtjes.

Realisaties uit dit bijenplan:

 • De inzaai met specifieke bijenmengsels en pesticiden-vrij geteelde bloembollen, op diverse locaties (bijvoorbeeld Meuldersplein) met de bijbehorende informatieve borden.
 • De opmaak van een bermbeheerplan met aandacht voor het behoud en het verhogen van de biodiversiteit door een gefaseerd bermbeheer.
 • Gefaseerd houtkantenbeheer met aandacht voor het behoud van o.a. de wilg. Deze zijn belangrijke stuifmeel- en nectarleveranciers voor heel wat bijensoorten. Houtkanten bevinden zich zowel langs de weg als tussen twee percelen. Een houtkant is een lijnvormig element bestaande uit bomen en heesters die op regelmatige basis wordt gekapt. De frequentie is afhankelijk van de soorten die voorkomen in de houtkant. Traag groeiende soorten (als eik) worden om de 12 à 15 jaar gekapt. Snelgroeiende soorten (als wilg) worden om de 8 jaar gekapt. Bij langere stroken wordt de kapping gespreid over meerdere jaren omdat deze landschapselementen gebruikt worden als navigatie punt voor bijvoorbeeld vleermuizen maar ook als schuilplaats voor kleine zoogdieren. 
 • Toepassing van een sinusbeheer i.f.v. bijen (bijv. groenzone aan het zwembad). Per maaibeurt blijft bij sinusbeheer ongeveer 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. 
 • De proefopstellingen in de straat Holven op enkele boomspiegels. Enkele buurtbewoners vroegen aan de stad of ze op de bestaande boomroosters een plantenbak met bloemetjes mochten plaatsen. De stad construeerde m.b.v. steigerhout een mooie plantbak die gevuld werd met potgrond zodat de bewoners hun zelfgekweekte bloemetjes konden aanplanten. Het fleurige resultaat zie je op de foto's. Ook in Gansakker, Pas en de Dokter van de Perrestraat zijn er bloemrijke boomspiegels en plantvakken.
 • Aandacht voor een bijen-vriendelijke inrichting en beheer bij het verstrekken van advies bij semi openbare en openbare inrichtingen of herinrichtingen. Mooie voorbeelden hiervan zijn Drijhoek, Wydbosch ….
 • De aanleg van een daktuin met bijenvriendelijke planten zoals Sedum op de ondergrondse parkeergarage van Ecodroom
 • Een prachtige, onderhouds- en bijenvriendelijke vaste plantenborder van 300m² aan de schaduwrijke achter- en zijkant van Ecodroom
 • De stad stelt uitwijklocaties ter beschikking aan imkers voor de plaatsing van bijenkasten op eigendommen van stad Geel . 
 • Bevordering van de stadsimkerij: plaatselijke imkers plaatsen bijenvolken op het stadhuis en de stedelijke bibliotheek. De stad koopt honing van deze imkers aan voor relatiegeschenken
 • Plaatsing van bijenhotels op openbaar domein (De Leunen, Oosterlo …). In de Leunen werd er ook een pluktuin met fruitbomen aangeplant. Onder de bomen genieten bezoekers van het gezoem van de bijen op de kruidenrijke vegetatie die er rijkelijk bloeit.
 • Op diverse plaatsen (Dr. Verwaeststraat, In ’t Eegdeken, Goorkens …) koos het stadsbestuur voor een (brede) stoep aan de ene kant en een brede kruidenrijke berm met duurzaam aangeplante bomen aan de andere kant.
 • Kort gemaaide graspleintjes (Leunen, Anemoonstraat, begraafplaats St. Dimpna) werden omgevormd naar een kruidenrijke vegetatie met waardplanten voor tal van ongewervelden.
 • Jaarlijks worden een 150-tal grote, klimaat-robuuste, standplaatsgeschikte laanbomen aangeplant. Het bijenvriendelijke karakter is belangrijke graadmeter bij de boomkeuze
 • De stad maakt water weer zichtbaar en bereikbaar voor de bijen zodat zij ten allen tijde kunnen beschikken over voldoende vocht voor de verkoeling van de bijenkorf.
 • De stad plaatste een bijenmobiel op de opendeurdag van Volkstuinen in Brukel. 
 • Informatiestand Zammelse Biebond op de streek- en ambachtenmarkten en op de opendeurdag van de volkstuinen Brukel. 
 • Aankondiging van een cursus imkeren voor beginners in Mol en een in Zammel. 
 • Een aanpassing van het groenonderhoud in functie van de bloei. Liguster wordt bijvoorbeeld pas na de bloeiperiode gesnoeid. 
 • Proefproject Gerststraat: inzaai van klaver in de berm. Helaas groeide die soort daar niet goed, ondertussen werd het anders ingericht. 
 • Percelen van particulieren zoals die kunnen aangewend worden i.k.v. het algemeen belang worden bijen vriendelijk ingericht en beheerd. Een mooi voorbeeld daarvan is de rand van de hondenloopzone. 
 • Plantvakken krijgen een kruidenrijke eenjarige invulling in afwachting van een definitieve aanplant in het najaar.
 • Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van zand als straatlaag voor betonklinkers om solitaire bijen de kans te geven om een nest te maken.
 • In 2015 was er de infoavond ‘Bijen in de moestuin’ met Joeri Cortens en waren er ook theoretische lessen van de cursus ‘Wilde Bijen’.
 • De groenaanplanting rond het stadhuis werd heraangelegd met aandacht voor bijenvriendelijke en klimaat-robuuste planten en bloemen. 
 • De bloemkorven in het stadscentrum. 
 • De heraanleg van bermen zoals aan Baantveld, aan Drijhoek en het binnengebied aan de Nieuwstraat werd voorzien van een bloemenrijke kruidachtige vegetatie.
 • Op de Markt werden er verplaatsbare boombakken geplaatst met zitbank en kruidachtige onderbegroeiing.
 • Het laatste, grote project is de inrichting van een strook van 1,5 hectare naast de Ring, de bee-highway, in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het Agentschap Wegen en Verkeer. Daar werd de berm ingezaaid met inheemse kruiden met als hoofddoelen:
  • de verhoging van het aantal drachtplanten;
  • de verhoging van de diversiteit aan drachtplanten in openbare plantsoenen;
  • de spreiding van de bloei over het ganse jaar.

Ga jij ook aan de slag?

Wil jij je eigen tuin ook bijenvriendelijk maken? Dat kan. Tips en meer info over het bijenplan vindt u op deze pagina. Veel succes!