Schoolarchieven

Latijnse School en Sint-Aloysiuscollege (1612-1999)

  • De oudste gegevens over de Latijnse School te Geel dateren uit het midden van de 15de eeuw.
  • Tijdens de periodes van grote bloei kwamen jonge mannen uit alle streken van de Nederlandse gewesten¬†in Geel lessen volgen.
  • Veel oud-leerlingen speelden een belangrijke rol in de maatschappij, zowel op politiek als godsdienstig vlak.
  • Het archief van het Sint-Aloysiuscollege bestaat uit verschillende delen: het archief van het Ancien Régime (17de en 18de eeuw), het hedendaags archief (19de en 20e eeuw) en het foto- en filmarchief (19de en 20e eeuw).

Landbouwschool en Handelsschool

  • Archieven uit de 20ste eeuw

Inventaris

Online inventaris

  • De inventaris van het archief van de Latijnse school en het Sint-Aloysiuscollege, opgemaakt door kanunnik Koyen en lic. Paul Jans, is gepubliceerd in het Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 18, 1981 , p. 53-72.
  • Het jaarboek kunt u raadplegen is de leeszaal van het archief. De inventaris is ook onderaan deze pagina te downloaden.