Subsidies innovatieve welzijnsprojecten

Het Sociaal Huis werkte een subsidiereglement uit voor innovatieve welzijnsprojecten. Het lokaal bestuur wil hiermee duurzame acties ondersteunen die het meerjarenplan op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid aanvullen of versterken.

Binnen dat beleid worden zes thema’s gehanteerd. Welzijnsorganisaties die actief zijn in Geel en een subsidie willen krijgen, moeten met hun project inspelen op één of meerdere van deze thema’s:

 • Armoedebestrijding en maatschappelijke integratie
 • Gezondheidszorg en preventie
 • Kinderopvang
 • Zelfstandig thuis wonen
 • Geel profileren als Barmhartige Stede
 • Geïntegreerd lokaal welzijnslandschap

Voor wie?

Alle organisaties met een werking in Geel kunnen deelnemen.

Individuele personen kunnen geen subsidie krijgen, maar mensen met nieuwe ideeën kunnen zich wel verenigen in een feitelijke vereniging.

Procedure

 • Vul bij voorkeur het aanvraagformulier (e-loket) in dat u bovenaan deze pagina vindt.
 • Een projectidee kan eventueel ook ingediend worden door het formulier aanvraagformulier subsidie welzijnsprojecten fase 1 volledig in te vullen en aan het Sociaal Huis te bezorgen via socialezorg@geel.be. Uiterste datum hiervoor is 1 april (van het lopende kalenderjaar).
 • Initiatieven van wie het projectidee wordt aanvaard door een beoordelingscommissie worden uitgenodigd om in een tweede fase een definitieve subsidieaanvraag in te dienen.
 • De definitieve aanvragen worden opnieuw beoordeeld. Goedgekeurde initiatieven kunnen vanaf september aan de slag.
 • In het subsidiereglement innovatieve welzijnsprojecten kunt u de voorwaarden en procedure nalezen.

Bedrag

Het maximale subsidiebedrag is 5 000 euro. De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven, één kort na de toekenning ven de subsidie (50%) en één na het indienen van een eindverslag over het project.