Subsidies innovatieve welzijnsprojecten

Het Sociaal Huis werkte een subsidiereglement uit voor innovatieve welzijnsprojecten. Het lokaal bestuur wil hiermee duurzame acties ondersteunen die het meerjarenplan op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid aanvullen of versterken.

Binnen dat beleid worden zes thema’s gehanteerd. Welzijnsorganisaties die actief zijn in Geel en een subsidie willen krijgen, moeten met hun project inspelen op één of meerdere van deze thema’s:

 • Armoedebestrijding en maatschappelijke integratie
 • Gezondheidszorg en preventie
 • Kinderopvang
 • Zelfstandig thuis wonen
 • Geel profileren als Barmhartige Stede
 • Geïntegreerd lokaal welzijnslandschap

Voor wie?

Alle welzijnsorganisaties met een werking in Geel kunnen deelnemen.

Individuele personen kunnen geen subsidie krijgen, maar mensen met nieuwe ideeën kunnen zich wel verenigen in een feitelijke vereniging.

Procedure

 • In het subsidiereglement innovatieve welzijnsprojecten (link onderaan deze pagina) kan u de voorwaarden en aanvraagprocedure nalezen. Neem dit document best grondig door, om uw aanvraag erop af te kunnen stemmen.

 • Vul het Aanvraagformulier in dat u vindt door op de oranje knop bovenaan deze pagina te klikken. Vul alle noodzakelijke informatie in, op de verschillende pagina's.

 • Als het niet mogelijk is de aanvraag via het e-loket in te dienen zal u best de dienst sociale zorg contacteren via socialezorg@geel.be.
 • Initiatieven van wie het projectidee wordt aanvaard door een beoordelingscommissie worden uitgenodigd om in een tweede fase een definitieve subsidieaanvraag in te dienen.
 • De definitieve aanvragen worden opnieuw beoordeeld. Goedgekeurde initiatieven kunnen vanaf september aan de slag.
 • Uiterste datum om het projectidee in te dienen is 31 maart (van het lopende kalenderjaar).

Bedrag

Het maximale subsidiebedrag is 5 000 euro. De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven, één kort nadat de subsidie is toegekend (50%) en één nadat het eindverslag over het project is ingediend. Bij dit eindverslag moet ook de besteding van de subsidie worden aangetoond.