Subsidies innovatieve welzijnsprojecten

Het Sociaal Huis werkte een subsidiereglement uit voor innovatieve welzijnsprojecten. Het lokaal bestuur wil hiermee duurzame acties ondersteunen die de welzijnsdoelstellingen van het meerjarenplan aanvullen of versterken.

De zes thema's zijn:

  • Armoedebestrijding en maatschappelijke integratie
  • Gezondheidszorg en preventie
  • Kinderopvang
  • Zelfstandig thuis wonen
  • Geel profileren als Barmhartige Stede
  • Ge├»ntegreerd lokaal welzijnslandschap

Voor wie?

  • Alle organisaties met een werking in Geel kunnen deelnemen.
  • Individuele personen kunnen geen subsidie krijgen maar mensen met nieuwe ideeën kunnen zich wel verenigen in een feitelijke vereniging.

Procedure

Bedrag

  • Het maximale subsidiebedrag bedraagt 5000 euro.