Jeugdmateriaal uitlenen

Je kunt allerlei sport- en spelmateriaal, fuifmateriaal, elektronica, verkleedkleren, circuskoffer, grimeerkoffer, reuzenspelen enzovoort ontlenen.

Voor wie?

Verenigingen aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad, Geelse scholen, Geelse instellingen, Geelse openbare diensten en erkende Geelse speelstraten hebben de mogelijkheid om materialen te ontlenen via de dienst jeugd.

Voorwaarden

  • Materialen mogen niet onderverhuurd worden aan derden. Materialen mogen niet ontleend worden voor commerciële doeleinden, activiteiten met een uitgesproken privékarakter of activiteiten die niet verbonden zijn aan de vereniging.
  • Jeugdverenigingen kunnen ten vroegste 12 maanden op voorhand materialen vastleggen. Alle andere verenigingen kunnen maximum 2 maanden op voorhand materialen vastleggen.
  • In het huishoudelijk reglement van de uitleendienst vindt u alle voorwaarden terug om materiaal uit te kunnen lenen. Bij het niet naleven van het reglement of de gemaakte afspraken, zullen boetes aangerekend worden. Een overzicht van de tarieven (huurgelden en boetes) kunt u in het retributiereglement terugvinden.

Procedure

Login

  • Ontlenen van materialen kan enkel met een geldige login. Deze login kunt u verkrijgen na het invullen van het “Registratieformulier verhuur materialen”.
  • Jeugdverenigingen krijgen hun login via de jeugdraad. 

Reserveren

Alle materialen moeten gereserveerd worden via het online reservatieformulier. Voor mensen die geen toegang hebben tot internet, blijft het mogelijk om ter plaatse te reserveren.