Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen …) ter beschikking stellen aan de koper. Deze informatie komt samen in een dossier vastgoedinformatie.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 112,40 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van vijf kadastrale percelen wanneer aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • de percelen zijn aangrenzend;
  • de percelen liggen binnen eenzelfde gemeentelijke grens;
  • er is maximaal op één perceel één of meerdere gebouweenheden geregistreerd.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kunt u terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kunt u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal.