Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, erfdienstbaarheden …) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 107 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal deze retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen wanneer aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De percelen zijn aangrenzend
  • De percelen liggen binnen éénzelfde gemeentelijke grens
  • Er is maximaal op één perceel één of meerdere gebouweenheden geregistreerd.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via onderstaande knop kunt u een dossier vastgoedinformatie aanvragen.

Online aanvragen

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.