Werknemerskaart

Werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel kunnen tijdens de uitoefening van hun beroep met een werknemerskaart onbeperkt parkeren op de hiervoor toegewezen parkings:

De werknemerskaart is geldig voor één van volgende toegewezen parkings:

 • Parking Nieuwstraat
 • Parking Pas
 • Parking Werft (voor stadhuis)

Bekijk hier de abonnementsformule werknemerskaart voor de ondergrondse parking Werft

Voor wie?

 • Werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel

Voorwaarden

 • Er is een mogelijkheid om meerder nummerplaten op een werknemerskaart te vermelden. (max. 3). U kan deze kaart maar voor één wagen tegelijkertijd gebruiken.

Procedure

 • Een (eerste) werknemerskaart aankopen doet u via bovenstaande knop “Online aanvragen”:

  • U vraagt uw parkeerabonnement online aan via het e-loket en voeg de nodige documenten toe.
  • Na uw aanvraag via het e-loket zal uw dossier gevalideerd worden door Streeteo. Als je dossier is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de betaalinstructies.
  • Eens uw betaling werd geaccepteerd krijgt u een bevestiging. Uw parkeerkaart staat hierna geactiveerd en kan geraadpleegd worden in “mijn dossier”.
  • Hierna moet je niets meer doen, aan de hand van de nummerplaat kan de parkeerwachter je parkeerkaart controleren. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen.
  • Een parkeerabonnement is steeds één jaar geldig en kan verlengd worden via het e-loket. Als deze periode bijna op zijn einde loopt, moet je zelf een verlenging aanvragen. Je zal hiervoor tijdig een herinneringsmail of –brief ontvangen van Streeteo.

  U kan onderaan de pagina een handleiding voor het e-loket terugvinden. Hierin staat stapsgewijs de werking uitgelegd. Indien u moeilijkheden ondervindt kan u steeds beroep doen op het contactcentrum grondgebiedszaken.

  *LET OP: Een werknemerskaart met meerdere nummerplaten kan u NIET aanvragen via het e-loket. Deze moet u aanvragen aan de balie van het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad Geel. Via bovenstaande knop maakt u een afspraak. Breng de nodige documenten mee naar uw afspraak.

Bedrag

 • € 250 per jaar voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart. Let op, indien je verhuisd bent ontvangt de Itsme-app niet automatisch het juiste adres. Hoe je deze kan aanpassen naar je huidig adres vind je hier.
 • Het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig
 • Een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever met duidelijke vermelding van het adres van de firma of school
 • Het ondernemingsnummer van de firma
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig waarvoor de kaart wordt afgeleverd ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er vast over beschikt.
  • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
  • Als het een bedrijfsvoertuig is: het attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Als het een leasewagen is –eigen bedrijf-: een kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
  • Als het een leasewagen is –werknemer-: een kopie van het leasecontract en het attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Als het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden.