Werknemerskaart

Voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel, bestaat de mogelijkheid om tijdens de uitoefening van hun beroep onbeperkt te parkeren op de hiervoor toegewezen parkings, op voorwaarde dat ze gebruikmaken van de werknemerskaart. 

De werknemerskaart is geldig voor één van volgende toegewezen parkings:

 • ondergrondse parking Centrum
 • parking Nieuwstraat
 • parking Pas
 • parking Werft (voor stadhuis)

De bestuurder moet de werknemerskaart zichtbaar achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig plaatsen.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat hij of zij tewerkgesteld is bij een bedrijf gelegen in de betalende of blauwe zone.
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig waarvoor de kaart wordt afgeleverd ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er vast over beschikt.

Er kunnen maximum 3 nummerplaten vermeld worden op de parkeerkaart. Voor deeltijdse werknemers bestaat de mogelijkheid om jaarkaarten per half dagdeel aan te kopen. Deeltijdse werknemerskaarten zijn slechts geldig voor 1 werknemer (max 2 nummerplaten).

Procedure

 • Vraag de werknemerskaart online aan en voeg de nodige documenten toe.
 • Maak een afspraak bij de dienst grondgebonden zaken.
 • Bij cash betaling of betaling via bancontact, krijgt u de werknemerskaart voor de bovengrondse parkings onmiddellijk mee. Voor de ondergrondse parking Werft moet u betalen via overschrijving aan Indigo, u wordt verwittigd wanneer u de parkeerkaart mag komen ophalen.
 • Werknemerskaarten zijn een jaar geldig en kunnen telkens verlengd worden. Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van de vervaldatum van uw kaart, dient u een geldig mailadres door te geven bij aanvraag.

Bedrag

De kostprijs voor de werknemerskaart bedraagt:

 • € 150 per jaar voor ondergrondse parking Werft (Ecodroom)
 • € 250 per jaar voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft
 • € 25 per jaar per half dagdeel voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig
 • Een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever met duidelijke vermelding van het adres van de firma of school
 • Het ondernemingsnummer van de firma
 • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
 • Als het een bedrijfsvoertuig is: het attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • Als het een leasewagen is –eigen bedrijf-: een kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
 • Als het een leasewagen is –werknemer-: een kopie van het leasecontract en het attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • Als het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden.