Werknemerskaart

Werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel kunnen tijdens de uitoefening van hun beroep met een werknemerskaart onbeperkt parkeren op de hiervoor toegewezen parkings:

De werknemerskaart is geldig voor één van volgende toegewezen parkings:

 • Parking Nieuwstraat
 • Parking Pas
 • Parking Werft (voor stadhuis)

Bekijk hier de abonnementsformule werknemerskaart voor de ondergrondse parking Werft. 

Voor wie?

 • Werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel

Voorwaarden

 • Er is een mogelijkheid om meerdere nummerplaten op een werknemerskaart te vermelden. (max. 3). U kan deze kaart maar voor één wagen tegelijkertijd gebruiken.

Procedure

 • Een (eerste) werknemerskaart aankopen doet u via bovenstaande knop “Online aanvragen”:
  • U vraagt uw parkeerabonnement online aan via het e-loket en voegt de nodige documenten toe.
  • Na uw aanvraag via het e-loket zal uw dossier gevalideerd worden door OPC. Als je dossier is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de betaalinstructies.
  • Eens uw betaling werd geaccepteerd krijgt u een bevestiging. Uw parkeerkaart staat hierna geactiveerd en kan geraadpleegd worden in “mijn dossier”.
  • Hierna moet je niets meer doen, aan de hand van de nummerplaat kan de parkeerwachter je parkeerkaart controleren. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen, tenzij u een werknemerskaar heeft met meerder nummerplaten, dan dient u de kaart wel achter de ruit te plaatsen.
  • Een parkeerabonnement is steeds één jaar geldig en kan verlengd worden via het e-loket. Als deze periode bijna op zijn einde loopt, moet je zelf een verlenging aanvragen. Je zal hiervoor tijdig een herinneringsmail of –brief ontvangen van OPC.
 • Werknemerskaarten kan u enkel via het e-loket aanvragen. Hebt u hulp nodig bij de invoer? Maak via bovenstaande knop een afspraak bij het contactcentrum grondgebiedszaken. 

  Vergeet onderstaande stukken, al dan niet digitaal, mee te brengen. Ook wanneer u hulp krijgt bij de invoer is bovenstaande procedure van kracht, u kan niet aan het loket betalen, noch meteen een parkeerkaart verkrijgen. 

 • *LET OP!
  Een werknemerskaart met meerdere nummerplaten kan NIET worden aangevraagd via het e-loket. Deze aanvraag gebeurd via mail: geel@parkeren.be 

  *TER INFO
  Als u uw nummerplaat of adres wenst te wijzigen, neem dat contact op met OPC via geel@parkeren.be 

Bedrag

 • € 250 per jaar voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart (+ pincode ID)
 • Het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig
 • Een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever met duidelijke vermelding van het adres van de firma of school
 • Het ondernemingsnummer van de firma
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig waarvoor de kaart wordt afgeleverd ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er vast over beschikt.
  • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
  • Als het een bedrijfsvoertuig is: het attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Als het een leasewagen is –eigen bedrijf-: een kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
  • Als het een leasewagen is –werknemer-: een kopie van het leasecontract en het attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Als het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden.