Baantveld (lot 2)

Stel hier uw vraag Digitale nieuwsbrief

Dit project gaat over de straten Azaleastraat, Drijhoek, Eikenstraat, Dr. Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Kabienstraat en Tulpenstraat. In deze straten wordt een nieuw rioleringsstelsel gelegd en de weg wordt vernieuwd / heringericht met bijzondere aandacht voor de voetgangers en fietsers. 

Op 15 oktober 2019 en 17 januari 2023 organiseerde de stad Geel infomarkten over het riolerings- en wegenisproject Baantveld. Op het eerste infomoment kon iedereen zijn mening geven over de aanleg en inrichting van deze straten. De stad Geel ging aan de slag met deze input. De definitieve plannen werden op de infomarkt in januari 2023 voorgesteld aan buurtbewoners. 

Welke werken

 • Rioleringswerken: aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
 • Herinrichting wegenis: vernieuwen van de rijweg, (her)aanleggen van stoepen, inrichten van vrijliggende fietspaden (in Drijhoek en Dr.-Peetersstraat), aanleg van parkeervakken
 • Ontharden en vergroenen waar mogelijk
 • Inrichting van de omgeving van de kapel in Elsum
 • Openleggen van de Roosbroekenloop
 • Aanleg van een open bufferbekken achter Drijhoek (achter woningen met huisnummer 24-30)

Timing

 • Vermoedelijke start werken: voorjaar 2024
 • Duurtijd van de werken: vermoedelijk twee jaar

Fasering

Fase 1: riolering Drijhoek

Fase 2: riolering Dr.- Peetersstraat en wegenis Drijkhoek

Fase 3: riolering Tulpenstraat en Kabienstraat en wegenis Dr.- Peetersstraat

Fase 4: wegenis Tulpenstraat en Kabienstraat en riolering Eikenstraat

Fase 5: riolering Elsum en Meidoornstraat en wegenis Eikenstraat

Fase 6: wegenis Elsum, Meidoornstraat en Azaleastraat

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken van Baantveld uit. U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief van Aquafin via de website van Aquafin.

Bewonersvergaderingen

Tijdens de infomarkt van 17/1/2023 werden de definitieve plannen getoond. In deze brochure vindt u de informatie die gegeven werd op de infomarkt in een notendop. Hier kunt u de plannen van de wegenis terugvinden:

De visualisaties die op de infomarkt getoond werden kunt u bekijken in onderstaande video of in deze pdf

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Net voor de start van de werken wordt er nog een infomoment georganiseerd voor buurtbewoners om meer info over de timing en hinder mee te geven. 
 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. De normale parkeertarieven blijven gelden in de buurt. 

Hinder voor handelaars 

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Stel hier uw vraag