Baantveld

Stel hier uw vraag

Dit project gaat over de straten Azaleastraat, Drijhoek, Eikenstraat, Dr. Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Kabienstraat en Tulpenstraat. In deze straten wordt een nieuw rioleringsstelsel gelegd en de weg wordt vernieuwd / heringericht met bijzondere aandacht voor de voetgangers en fietsers. 

Op 15 oktober 2019 organiseerde de stad Geel een infomarkt over het riolerings- en wegenisproject Baantveld. Iedereen kon zijn mening geven over de aanleg en inrichting van deze straten. De stad Geel gaat aan de slag met deze input.

Welke werken

  • Rioleringswerken: aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld

Timing

  • 15 oktober 2019: Infomarkt en participatiemoment
  • Van 15/10/2019 tot 22/10/2019: participatie
  • Vermoedelijke start werken: 2024 - 2025

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken van Baantveld uit. Voorlopig is er nog geen timing of fasering gekend. Van zodra alle reacties op het mobiliteitsplan centrum Geel zijn verwerkt, nodigen we de bewoners en eigenaars uit voor een nieuwe infomarkt.

Vanaf de start van de werken kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief van Aquafin via www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/GEL3015 .

Bewonersvergaderingen

Tijdens de infomarkt van 15/10/2019 worden verschillende plannen getoond. Deze plannen zitten nog in de ontwerpfase en zijn dus zeker nog niet definitief. Hier kan u de plannen terugvinden:

In de brochure van Aquafin 'De werken in een notendop' vindt u meer informatie over de geplande rioleringswerken. 

Scheiden van regen- en afvalwater

Stel hier uw vraag