Cultuurraad

Wat is de cultuurraad?

Bestuur en deelraden

Agenda en verslagen

Lid worden van de cultuurraad

Verenigingengids

Subsidies

Formulieren 

Wat is de cultuurraad? 

De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het adviseren van de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen over culturele aangelegenheden.

De gemeentelijke cultuurraad kan hiervoor:

 • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de culturele actoren;
 • onderzoek verrichten;
 • op behoefte afgestemde initiatieven nemen

Bestuur en deelraden 

De gemeentelijke cultuurraad bestaat uit drie sectorale deelraden en een Overkoepelende Gemeentelijke Cultuurraad.

De personen die deel uit maken van de Overkoepelende Gemeentelijke Cultuurraad vormen samen het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad en vertegenwoordigen de verschillende deelraden.

Voorzitter OGC

Voorzitter OGC: Walter Vandoninck

Ondervoorzitter: Saskia Verguts

Deelraad 1: amateurkunsten

Verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een cultuurbevorderende, een
kunstvormende en/of kunstscheppende en cultuurbewarende aanpak.

 • Voorzitter: Dirk Peetermans
 • Bestuurslid 2: Maurits Lenaerts
Deelraad 2: socio-cultureel

Verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een algemeen
gemeenschapsvormende en/of sociaalgerichte aanpak.

 • Voorzitter: Jozef Daems
 • Bestuurslid 1: Gerd Van Herck
 • Bestuurslid 2: Marcel Dams
 • Bestuurslid 3: Jusra Baki 
Deelraad 3: cultuur, vrije tijd en erfgoed

Verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een ideologische,
natuurgerelateerde of recreatieve aanpak en overige specifieke thema’s.

 • Voorzitter: Bert Cuyvers
 • Bestuurslid 1: Theo Peeters
 • Bestuurslid 2: Saskia Verguts
 • Bestuurslid 3: Jan Wauwermans 

Agenda en Verslagen

Alle agenda's en verslagen van de voorbije en komende cultuurraden kan je hier terugvinden: agenda en verslagen

Lid worden van de cultuurraad

Verenigingen die lid willen worden van de cultuurraad kunnen zich via het online formulier aanmelden of kunnen het word document ingevuld bezorgen aan cultuur@geel.be

Verenigingengids

Verenigingen die lid zijn van de cultuurraad kunnen jaarlijks de gegevens updaten via het online formulier

Subsidies

Werkingstoelage

Leden van de cultuurraad kunnen jaarlijks werkingssubsidies aanvragen. De jaarlijkse deadline is 1 februari. Vul tijdig het officiële aanvraagformulier in en bezorg dit aan de cultuurdienst via cultuur@geel.be 

Culturele projectsubsidies

Geelse cultuurverenigingen aangesloten bij de Geelse cultuurraad kunnen voor hun initiatief een subsidie ontvangen. Organiseer je als vereniging een initiatief dat de normale jaarlijkse werking overstijgt en waarmee je een breed publiek wil aanspreken? Stuur dan je aanvraag in via cultuur@geel.be of online. 

Formulieren

Onderstaand kan je alle formulieren vinden om lid te worden van de cultuurraad en subsidies aan te vragen.