Werkingstoelagen cultuurraad

Geelse (socio-) culturele verenigingen die erkend zijn bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen jaarlijks een werkingstoelage aanvragen. 

Deze werkingstoelagen vallen binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten en onder de voorwaarden die in het reglement staan omschreven. 

De toelagen worden berekend op basis van activiteiten van het vorige kalenderjaar.

Onderstaand kan u het reglement en de formulieren voor de aanvraag van een werkingstoelage vinden.