Het hart van Winkelomheide

De stad gaat op zoek naar een nieuwe invulling - een nevenbestemming - voor de kerk. Dat kan niet zonder uw steun. Hieronder vindt u alle informatie over het kerkenplan en wat een nevenbestemming juist inhoudt.

Van donderdag 11 tot en met donderdag 18 mei kan u uw steun geven aan de opstart van deze procedure.

Geef uw mening

Wat is het Geelse kerkenplan?

De Vlaamse overheid geeft elke gemeente de opdracht om naar de toekomst van de parochiekerken te kijken. Stad Geel besloot om vier Geelse kerken een nieuwe of bijkomende invulling te geven.

 • Heilig Hartkerk, Winkelomheide
 • St. Apolloniakerk, Stelen
 • St. Gerebernuskerk, Punt
 • St. Jozefkerk, Holven

Waarom?

Het aantal kerkgangers daalt de afgelopen jaren en de oude gebouwen hebben vaak hoge onderhoudskosten waar stad Geel in tussenkomt om het cultureel erfgoed te beschermen. Daarnaast is dit een mooie kans om deze grote ruimte in het centrum van Winkelomheide opnieuw een zinvolle invulling te geven.

Wat houdt een nevenbestemming voor de Heilig Hartkerk in?

Voor de Heilig Hartkerk van Winkelomheide wordt gekeken naar een nevenbestemming. Bij een nevenbestemming blijft een ruimte voorzien voor kerkelijke diensten (zondagsmis, doopsel, communie, trouw …). De overige ruimte krijgt permanent een nieuwe invulling.

Stad Geel verkiest om een nieuwe invulling te zoeken met een zorgend karakter en een sociale functie. Zo brengen we de inwoners van Winkelomheide weer samen in het hart van Winkelhomheide.

Zo kwamen enkele dokters met een voorstel om een zorgpraktijk te openen in de Heilig Hartkerk. Van zodra een nevenbestemming opgestart wordt, kijkt de stad naar dit soort projecten. Ook andere initiatiefnemers mogen hun voorstel indienen. Stad Geel bekijkt samen met het bisdom en de kerkfabriek welk project de zorgende en sociale functie het beste invult.

Wat zijn de volgende stappen?

Wanneer stad Geel de procedure opstart voor een nevenbestemming zijn er heel wat stappen die nog genomen worden.

 1. Evaluatie infoavond
 2. Opstart werkgroep bestemmingsonderzoek
 3. Goedkeuring voorwaarden nevenbestemming
 4. Potentiële kandidaten kunnen voorstel indienen
 5. Beoordeling jury

Geef ons uw steun voor een nevenbestemming

Stad Geel wil de kerk van Winkelomheide opnieuw het hart van de parochie maken. Hiervoor krijgen we graag uw steun.

Wat betekent kiezen voor een nevenbestemming?

 • Katholieke erediensten blijven mogelijk
 • Kerk krijgt gedeeltelijk een andere bestemming voor gebruik door en voor de gemeenschap:
  • Zorgfunctie
  • Sociale functie

Kiezen we niet voor een nevenbestemming dan start in 2025 een herbestemmingstraject en gaan we op zoek naar en nieuwe invulling voor de volledige kerk.

Verdere informatie over het verloop van het traject ontvangen de inwoners van Winkelomheide opnieuw via een bewonersbrief.

Geef uw mening