Het kerkenplan

De Vlaamse overheid geeft elke gemeente de opdracht om naar de toekomst van de parochiekerken te kijken. Stad Geel besloot om vier Geelse kerken een nieuwe of bijkomende invulling te geven.

  • Heilig Hartkerk, Winkelomheide
  • St. Apolloniakerk, Stelen
  • St. Gerebernuskerk, Punt
  • St. Jozefkerk, Holven

Waarom?

Het aantal kerkgangers daalt de afgelopen jaren en de oude gebouwen hebben vaak hoge onderhoudskosten waar stad de stad in tussenkomt om het cultureel erfgoed te beschermen. Daarnaast is dit een mooie kans om enkele grote ruimtes opnieuw een zinvolle invulling te geven. Zo krijgen de kerken weer een centrale plaats in het leven van de parochies.

Nevenbestemming of herbestemming

Bij de vier kerken die opgenomen zijn in het kerkenplan zijn er altijd twee opties: een nevenbestemming of een herbestemming. Bij een nevenbestemming blijft een ruimte voorzien voor kerkelijke diensten (zondagsmis, doopsel, communie, trouw …). De overige ruimte krijgt permanent een nieuwe invulling. Via een herbestemming krijgt de kerk een volledige nieuwe functie.