Sint-Apolloniakerk, Stelen

Stad Geel gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor de parochiekerk van Stelen. De Sint-Apolloniakerk in Stelen is een van de vier kerken die opgenomen werd in het Geelse kerkenplan. Hieronder vindt u alle informatie die beschikbaar is over het traject.

Voor de Sint-Apolloniakerk in Stelen wordt gekeken naar een herbestemming. Bij een herbestemming krijgt de kerk een volledig nieuwe functie. Daarom lanceert stad Geel een open oproep voor het aanstellen van een erfpachter voor de kerk voor een periode van 50 jaar. Een eventuele verkoop van de kerk is, mits voorwaarden, ook mogelijk.

Hoe dien ik een kandidatuur in?

Alle informatie over de open oproep vindt u terug via de infobrochure. Hierin staan alle voorwaarden en afspraken om kans te maken op het erfpachtrecht.

De uiterste indieningsdatum van de voorstellen is donderdag 28 maart 2024 om 16.30 uur.
U dient uw kandidatuur digitaal in bij dienst patrimonium via mail.

t.a.v. Ann Van Dael
ann.van.dael@geel.be.

Wat houdt een herbestemming voor de Sint-Apolloniakerk in?

Stad Geel verkiest een invulling die het gemeenschapsleven stimuleert. Zo brengen we de inwoners van Stelen weer samen in het centrum van de parochie. Samen met het bisdom en de plaatselijke kerkfabriek bekijkt stad Geel welk project het gemeenschapsleven het beste kan stimuleren.

De startdatum van de erfpacht of de verkoop is afhankelijk van het verloop van de open oproep. De richtdatum om een keuze te maken over het ingediende project is mei 2024.