Leegstand en/of verwaarlozing van woningen en gebouwen

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeente. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. De stad Geel heeft hiervoor een gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement opgesteld dat u terugvindt op de pagina 'Gemeentebelasting' onderaan bij de bijlages.

Via onderstaande link kunt u een brochure downloaden die werd opgesteld in samenwerking met IOK. Deze brochure bevat o.a. informatie over de procedure tot vaststellen van de leegstand, de gevolgen van een opname in het leegstandsregister en hoe leegstand kan voorkomen en opgelost worden.

Verwaarlozing

Woningen en gebouwen worden soms gedurende lange periode niet degelijk onderhouden. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen het risico dat de woonkwaliteit verslechtert, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leef- en woonomgeving.

Daarom wil de stad verwaarlozing van woningen en gebouwen voorkomen en de eigenaars van verwaarloosde panden stimuleren om deze opnieuw op te knappen.

Via onderstaande link kunt u een brochure downloaden die werd opgesteld in samenwerking met IOK. Deze brochure bevat o.a. informatie over de procedure tot vaststellen van de verwaarlozing, de gevolgen van een opname in het register en hoe verwaarlozing kan voorkomen en opgelost worden.