Leegstand van woningen en gebouwen

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeente. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. De stad Geel heeft hiervoor een gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement opgesteld dat u terugvindt op de pagina 'Gemeentebelasting' onderaan bij de bijlages.

Via onderstaande link kunt u een brochure downloaden die werd opgesteld in samenwerking met IOK. Deze brochure bevat o.a. informatie over de procedure tot vaststellen van de leegstand, de gevolgen van een opname in het leegstandsregister en hoe leegstand kan voorkomen en opgelost worden.