Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel

De voorbije decennia is onze stad sterk geëvolueerd en dat proces zal ook niet stoppen. Onze verdere groei vraagt om een duidelijke strategie. Waarom? Omdat we willen dat Geel een leefbare, aangename stad blijft, die haar eigen identiteit en haar dorpse karakter niet verliest. Al een aantal jaar werken we samen met onze inwoners en verschillende experts aan een helder plan voor de toekomst.

In 2021 komt de stad met dat plan, het beleidsplan ruimte, naar u toe. Het gaat over verschillende domeinen, waaronder wonen, openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid … Op deze pagina vindt u een heleboel informatie over het beleidsplan ruimte, concrete acties uit het plan en informatie over het openbaar onderzoek.