Mijn stad, mijn dorp, mijn Geel

De voorbije decennia is onze stad sterk geëvolueerd en dat proces zal ook niet stoppen. Onze verdere groei vraagt om een duidelijke strategie. Waarom? Omdat we willen dat Geel een leefbare, aangename stad blijft, die haar eigen identiteit en haar dorpse karakter niet verliest. Al een aantal jaar werken we samen met onze inwoners en verschillende experts aan een helder plan voor de toekomst.

Dit jaar komen we met dat plan, het Beleidsplan Ruimte, naar jou toe. Het gaat over verschillende domeinen, waaronder wonen, openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid … Via onze stedelijke kanalen zullen we je stapsgewijs informeren over dit Beleidsplan Ruimte voor Geel. De informatie op deze pagina zal dus nog aangroeien.