Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Werft/Baantveld/Meuldersplein, Velodroomwijk, spoorwegovergang Kievermont, Koning-Albertstraat (update), De-Billemonstraat, Steentjesblok/Waterstraat, kruispunt Tessenderloseweg-Winkelomseheide, Kievermont, Gerststraat, Europawijk richting Mol, Dr.-Van de Perrestraat, Pas, Schuttershof, Koekoekstraat en Buitensteinde/Keervennen.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart

Opgelet: de onderstaande werken zijn mogelijk opgeschort door het coronavirus.

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Werft/Baantveld/Meuldersplein

In de periode van 25 mei tot 12 juni - de werken nemen ongeveer 5 dagen in beslag in deze periode - voert een aannemer, in opdracht van stad Geel, werken uit in Werft, Baantveld en Meuldersplein. De werken brengen matige hinder met zich mee, verkeer blijft mogelijk.


 • Velodroomwijk

Op 25 en 26 mei voert een aannemer, in opdracht van Pidpa, een rioolaansluiting uit ter hoogte van Velodroomstraat 51. Ter hoogte van de werken wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Spoorwegovergang Kievermont

Op 18 en 19 mei voert Infrabel onderhoudswerken uit aan de spoorwegovergang in Kievermont. 's Nacht is de rijweg afgesloten voor alle verkeer. De omleiding loopt langs Rijn en Retieseweg.


 • Koning-Albertstraat: update

Op 26 mei (eerst gepland op 15 mei) plaatst een aannemer een vangrail ter hoogte van Koning-Albertstraat 123. Verkeer blijft mogelijk, beurtelings verkeer wordt ingevoerd.

Op 19 mei voert een aannemer, in opdracht van IOK en stad Geel, werken uit in Koning-Albertstraat. De aannemer moet aan beide kanten van de brughelling een boring uitvoeren. Gedurende 2 maal 15 minuten is er hinder op de rijweg, omdat de boring in het midden van de rijweg moet gebeuren.


 • De-Billemontstraat 92

Van 11 tot 22 mei legt een aannemer een telecomleiding aan ter hoogte van De-Billemontstraat 92, in opdracht van Telenet. Verkeer blijft mogelijk. De werken vinden plaats aan het voetpad, voetgangers moeten oversteken.


 • Buitensteinde/Keervennen

Van 8 tot 29 mei voert een aannemer, in opdracht van de stad, boringen uit aan de waterleiding. Er wordt beurtelings verkeer voorzien ter hoogte van de werken.


 • Koekoekstraat

Van 11 tot 29 mei vinden werken plaats in de Koekoekstraat aan de kant met oneven huisnummers (3 tot 41). De aannemer vervangt een defecte distributiekabel en doet graafwerken aan de stoep. Dit brengt hinder voor voetgangers met zich mee. Zij moeten namelijk de straat oversteken en afstand houden van de werken. Ten slotte geldt er een parkeerverbod in de straat en wordt er beurtelings verkeer toegelaten.


 • Steentjesblok - Waterstraat

Van 4 mei tot 31 juli voert een aannemer, in opdracht van Pidpa, werken uit in Steentjesblok en Waterstraat. Om de waterleiding te vernieuwen, moet de firma het voetpad opbreken. Hierdoor zullen voetgangers hinder ondervinden. Op de rijweg geldt ter hoogte van de werken beurtelings verkeer


 • Asfaltwerken Tessenderloseweg

Vanaf maandag 18 mei start de aannemer met het aanbrengen van de toplagen asfalt van zowel het fietspad als de rijweg aan Tessenderloseweg. De planning is als volgt:

 • Maandag 18/05: toplaag fietspad pare zijde vanaf stedelijke werkplaats tot kruising Steenbergen
 • Dinsdag 19/05:
  • toplaag fietspad onpare zijde vanaf stedelijke werkplaats tot kruising busbedrijf Coppens
  • toplaag rijweg zijstraten Steenbergen, Winkelomseheide en Hagelweg (tegenover Molsbosloop)
  • aanbrengen kleeflaag rijweg vanaf omstreeks 16.00u vertrekkende van Djepstraat tot kruispunt in Winkelom.
 • Woensdag 20/05: aanbrengen ganse toplaag vanaf Djepstraat t.e.m. het kruispunt Winkelom
 • Dinsdag 26/05 OF woensdag 27/05: toplaag fietspad vanaf kruispunt busbedrijf Coppens tem kruispunt Winkelom. 
 • Donderdag 28/05 en vrijdag 29/05: aanbrengen belijning rijweg over ganse werfzone grondgebied Geel

Tijdens deze werken is de oprit van bewoners niet bereikbaar, zij moeten hun auto verplaatsen naar de dichtstbijzijnde zijstraat. De aannemer vraagt uitdrukkelijk om dinsdagavond niet over de kleeflaag te rijden, deze brengt onherroepelijke schade toe aan zowel voertuig als de werken zelf. De bewoners krijgen een bewonersbrief en ook een online nieuwsbrief van Aquafin.

 • Kruispunt Tessenderloseweg / Winkelomseheide

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer gaat een aannemer wegenwerken uitvoeren van 6 april tot 29 mei aan dit kruispunt. Het kruispunt is volledig afgesloten voor het verkeer. Er zijn omleidingen voorzien. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.


 • Kievermont en kruispunt met Mannestraat (aangepaste datum)

Van 4 tot 31 mei voert een aannemer, in opdracht van stad Geel, rioleringswerken uit in Kievermont en kruispunt met Mannestraat. In Kievermont is de rijweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is toegelaten tot de spooroverweg. De omleiding loopt langs Rijn en Retieseweg. In Mannestraat is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.


 • Gerststraat

Van 21 april wordt de vernieuwing van de stoepen in Gerststraat hervat. De straat is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De voetgangers gebruiken de rijweg om voorbij de werken te gaan.


 • Europawijk richting Mol

Aquafin meldt ons dat op de grens tussen Mol en Geel er verkeersborden geplaatst zijn die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk. Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan. Je kunt de Europawijk via de Amerikalaan verlaten. Hoelang deze situatie blijft is niet duidelijk.


 • Dr. Van de Perrestraat 124

Tussen 10 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 124. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: bij de afbraak en de nieuwbouw moeten fietsers en voetgangers langs een afgezonderde doorgang op de rijbaan. De rijweg is gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer is van toepassing. Er is een parkeerverbod aan de overkant. Voetgangers kunnen oversteken ter hoogte van huisnummer 110.


 • Dr. Van de Perrestraat 15 (naast ingang Lidl)

Tussen 17 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 15. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: het voetpad en het fietspad worden ingenomen, fietsers en voetgangers moeten over de rijweg in een afgezonderde doorgang. De rijweg blijft open, de inname beperkt zich tot de parkeerstrook.


 • Pas

Deze werken waren opgeschort door het coronavirus. Vanaf 7 mei starten de nutsmaatschappijen opnieuw met werken aan het kruispunt Zonneke. De werken zullen nog niet 100% normaal kunnen lopen door de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

Van 11 tot 29 mei vinden werken plaats aan de huisnummers 208 tot 246. De aannemer vervangt een defecte distributiekabel en doet graafwerken aan de stoep. Dit brengt hinder voor voetgangers en fietsers met zich mee. Zij gebruiken de doorgang over de parkeerstrook aan de kant van de werken. Ten slotte geldt er een parkeerverbod ter hoogte van de werken aan beide straatkanten. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer.

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas


 • Schuttershof

Deze werken waren enkele weken opgeschort door het coronavirus maar op 6 april start de aannemer opnieuw met de werken. De aannemer zal de werken aanvatten en evalueren hoe deze lopen. De werken zullen nog niet 100% normaal kunnen lopen door de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

Schuttershof is vanaf 17 februari afgesloten voor alle verkeer. Het gedeelte tussen Gasthuisstraat en Kollegepad blijft bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op de website van Aquafin. Meer info over deze werken vind je op www.geel.be/schuttershof.


Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020 7 u.