Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Merenseweg, Breerijt, Smallerijt, Bergststr., Schaapsdijk, Langevonderstr., Sasachtweg, Velodroomwijk, Vleeshouwer, Heistr., Wassewater, Bukenheiken/Amocolaan (update), Eindhoutseweg, Vossendaal, Velodroomstr., Lebonstr., St.- Willibrordushoeve, Antwerpseweg, Zammelseweg, Lemersveld, Drieskens, Gooreind, Groenstr., Kalvariebergstr. (2x), Elsum (3x), Velveken, Molseweg, Bel, Wijdbos, Ring (update), Vogelzang, Steenovens, Poiel, Kameinestr., Rijn, Dornik, brug E313.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Amocolaan (thv. JBF Global Europe)

Van 21 juni tot en met 9 juli vinden nutswerken plaats. De werken brengen sterke hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Merenseweg (tussen Haag en Velveken) - Haag - Spendijk (Geels grondgebied)

Van 14 juni tot en met 2 juli voert Engie nutswerken uit in Merenseweg (tussen Haag en Velveken), Haag en Spendijk. De werken brengen hinder met zich mee:

 • enkelrichting wordt ingevoerd in Merenseweg (tussen Velveken en Haag), Haag en Spendijk (Geels grondgebied)
 • inrijden via Velveken en uitrijden via Olenseweg/Larumseweg.
 • fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden

 • Kalvariebergstraat 23A

Tussen 15 en 30 juni legt Pidpa een nieuwe hoofdleiding aan ter hoogte van Kalvariebergstraat 23A. De werken nemen een drietal dagen in beslag. De werken brengen hinder met zich mee, maar verkeer blijft mogelijk.


 • Asfalteringswerken

In de volgende straten wordt in de komende weken het wegdek vernieuwd. Op www.geel.be/asfalteringswerken vind je de planning en meer info.

 • Breerijt (vanaf Breerijt 11 tot Paddenhoek)
 • Smallerijt (vanaf Smallerijt 34 tot Westerloseweg)
 • Bergstraat en Herderstraat 
 • Schaapsdijk/Langevonderstraat
 • Sasachtweg
 • Velodroomwijk (vanaf Dr. Van de Perrestraat t.e.m. kruispunt Hemelrijk)
 • Vleeshouwer

 • Heistraat (van Dr. Van De Perrestraat tot aan huisnummer 20, eerste deel van de Heistraat)

Van 14 juni tot en met 18 juni vinden werken plaats. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.
 • Fietsers stappen af en kunnen over het voetpad wandelen met de fiets.
 • Er is een omleiding langs Bosakker en Dr. Van De Perrestraat.
 • Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werf.:

 • Wassewater

Van 14 juni tot en met 5 juli legt stad Geel een stoep aan in Wassewater. De werken worden in 2 fases uitgevoerd en brengen hinder met zich mee:

 • 1e fase: Wassewater van Winkelomseheide tot en met Vroente
 • 2e fase: Wassewater van Vroente tot Gemeenteheide
 • Tijdens de 2 fases wordt enkelrichting ingevoerd. Je kunt Wassewater inrijden via Winkelomseheide en uitrijden via Gemeenteheide.

 • Bukenheiken - Amocolaan

 • Van 7 tot en met 13 juni worden in Bukenheiken en Amocolaan voorbereidende werken uitgevoerd. De werken brengen sterke hinder met zich mee:
  • Bukenheiken: afgesloten van de Amocolaan
  • in- en uitrijden Bukenheiken via Amocolaan niet mogelijk
  • plaatselijke omleiding
 • Van 14 juni tot en met 9 juli voert een firma nutswerken uit. De werken brengen sterke hinder met zich mee:
  • Amocolaan: beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten
  • Bukenheiken: afgesloten van de Amocolaan, plaatselijke omleiding

 • Eindhoutseweg 60-100

Van 9 juni tot en met 13 augustus gaat stad Geel de stoepen aan Eindhoutseweg 60 tot 100 heraanleggen. De stoepen worden aan beide kanten van de rijweg heraangelegd; eerst de pare huisnummers, daarna de onpare huisnummers. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Parkeerverbod schuift op in de werfzone.
 • Beurtelings verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werken. In het bouwverlof wordt de signalisatie weggehaald.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang via de kant dat er niet gewerkt wordt.

 • Vossendaal 3

Van 10 juni tot en met 9 juli voert Fluvius graafwerken uit ter hoogte van Vossendaal 3. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werken.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang.

 • Velodroomstraat

Van 1 juni tot en met 1 augustus vernieuwt Pidpa de waterleiding in Velodroomstraat. De werken brengen hinder met zich mee:

 • beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer
 • versmalde rijstroken
 • fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang

 • Lebonstraat 128

Van 1 tot en met 11 juni wordt een woning, Lebonstraat 128, afgebroken. De werken brengen hinder met zich mee:

 • voetgangers steken over ter hoogte van de werken
 • fietsers en gemotoriseerd verkeer hebben doorgang

 • St.-Willibrordushoeve 1

Van 7 tot en met 11 juni voert Fluvius werken uit ter hoogte van St.-Willibrordushoeve 1. De werken brengen hinder met zich mee:

 • geen doorgang voor gemotoriseerd vervoer, fietsers en voetgangers
 • de omleiding loopt langs Koningshoefsedijk, Hooibeeksedijk en Brijloopsedijk
 • plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werken

 • Antwerpseweg 80

Op 11 juni verwijdert PIDPA een huisaansluiting. Deze werken brengen hinder met zich mee. Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang. Er is een vermindering van één rijstrook ter hoogte van de werken en een snelheidsbeperking.


 • Zammelseweg 95A

Van 25 mei tot en met 18 juni vinden werken plaats. Deze brengen hinder met zich mee. Er is wisselend verkeer met verkeersborden. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Fietsers kunnen ook op de rijweg.


 • Lemersveld en Drieskens

Van 25 mei tot en met 9 juli herstelt stad Geel stoepen in Lemersveld en Drieskens. De werken brengen sterke hinder met zich mee: enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.


 • Gooreind 10

Van 27 mei tot en met 25 juni saneert PIDPA de hoofdleiding ter hoogte van Gooreind 10. De hinder blijft beperkt tot parkeerverbod.


 • Groenstraat 80

Van 27 mei tot en met 25 juni saneert PIDPA de hoofdleiding ter hoogte van Groenstraat 80. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Kalvariebergstraat 18

Van 19 mei tot en met 30 juni sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Drijhoek, Dr.-Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Tulpenstraat, Eikenstraat en Kabienstraat

Van 10 mei tot 10 juni vinden er boringen in de voetpaden, bermen, parkings en velden plaats. Per boring (die ongeveer 30 minuten duurt) is er beperkte hinder voor gemotoriseerd verkeer. Doorgang blijft mogelijk. Ook fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Velveken, Merenseweg

Van 17 mei tot en met 20 augustus vinden er nutswerken met boringen plaats. De werken brengen sterke hinder met zich mee. Gemotoriseerd verkeer heeft geen doorgang. Voetgangers en fietsers hebben beperkt tot geen doorgang. Er is een omleiding via Herentalseweg, Poiel, Haag. Van het kruispunt Haag/Velveken is er plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werken.


 • Molseweg - Bel - Wijdbos

Van 21 mei tot en met 2 juli voert Aquafin grondmechanische proeven uit in Molseweg, Bel en Wijdbos. De werken brengen hinder met zich mee, beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Westelijke ring (R14) (update 3 juni)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 14 juni met de vernieuwing van het asfalt op de ring rond Geel (R14). Bijna de volledige ring wordt aangepakt. De werken duren onder goede omstandigheden normaal tot midden juli.
Om de hinder te beperken, gebeurt de uitvoering in 4 fases. AWV beperkt de hinder door telkens maar aan één zijde van de ring te werken. Het verkeer rijdt dan aan de andere kant van de middenberm over één rijstrook in elke richting. Gedurende de werken blijven de bedrijven op en vlakbij de ring bereikbaar. Dit verloopt al dan niet via een korte omleiding.

Het weer en technische problemen op de werf kunnen deze planning wijzigen.

In de eerste fase, van 14 juni tot en met 18 juli, wordt er gewerkt tussen het kruispunt Meerhoutseweg-Molseweg en het kruispunt richting Winkelomheide. In een tweede fase volgt het volgende stuk tot aan de Antwerpseweg. In de derde fase is de zone net voorbij het kruispunt met de Larumseweg tot vlak voor kruispunt Gooreind aan de beurt. Ten slotte wordt in de vierde fase gewerkt vanaf het kruispunt met de Kleinhoefstraat tot net voorbij het kruispunt met de Larumseweg. Doorgaand verkeer blijft mogelijk op 1 rijstrook, voor de fietsers zijn er omleidingen voorzien.

Tijdens de 2de fase, van 25 juni om 20 uur tot maandagochtend 28 juni om 6 uur en van 2 juli om 20 uur tot en met maandagochtend 5 juli om 6 uur, worden de Koning Albertstraat en Stelenseweg afgesloten, het verkeer van en naar de Stelenseweg rijdt om via de Pas (N19). Verkeer van en naar de Koning-Albertstraat moet omrijden via de Antwerpseweg (N19) en de Janssen-Pharmaceuticalaan (N156).

Tijdens de 4de fase, in de week van 12 tot en met 16 juli, is het kruispunt met de Larumseweg afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer van en naar de Larumseweg volgt een omleiding via Kleinhoefstraat, Drijhoek, Eikenstraat en Elsum. Het fietsverkeer volgt dezelfde omleiding.

Meer informatie in dit nieuwsbericht.


 • Vogelzang/Steenovens/Poiel

Van 22 maart tot en met 11 juni legt Elia een ondergrondse hoogspanningskabel aan. Hierdoor ontstaat er sterke hinder*, doorgaand verkeer is niet meer mogelijk, plaatselijke omleidingen worden voorzien als:

 • Vogelzang wordt afgesloten, gedeelte tussen Steenovens en Mc. Donalds. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen
 • Steenovens wordt afgesloten, gedeelte vanaf Vogelzang. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen.
 • Buurtweg 43 (straatje tussen Velveken en Poiel) wordt afgesloten. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Velveken. 
 • Antwerpseweg (N19): geen hinder

*plaatselijk verkeer blijft nog wel mogelijk, niet voor buurtweg 43 (straatje tussen Velveken en Poiel).


 • Elsum 176

Van 23 april tot en met 7 september worden er appartementen gebouwd. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend verkeer met verkeerslichten. Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf. Fietsers hebben doorgang. Er is een parkeerverbod ter hoogte van de werf.


 • Kameinestraat ter hoogte van De Halle

Van 23 april tot en met 30 juni voert stad Geel werken uit in Kameinestraat ter hoogte van De Halle. De werken brengen hinder met zich mee: Kameinestraat is afgesloten vanaf kruispunt Werft/Markt (kerk) tot Kameinestraat nr. 2. De enkelrichting in het gedeelte Kameinestraat, tussen Patronaatstraat en Kameinestraat nr. 2 wordt opgeheven zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken.


 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.


 • Rijn 40

Van 18 maart tot 19 juni wordt de woning op Rijn 40 afgebroken.

Hinder:

 • er geldt een snelheidsbeperking,
 • verkeer moet over versmalde rijstroken,
 • voetgangers moeten oversteken,
 • fietsers en voetgangers hebben doorgang,
 • parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Dornik

In Dornik tussen huisnummer 21 tot aan de J.B.-Stessensstraat wordt een waterleiding aangelegd in opdracht van Pidpa. De werken brengen sterke hinder met zich mee tot eind juni 2021, beurtelings verkeer wordt ingevoerd. Voetgangers moeten oversteken. Deze werken zijn een onderdeel van de herinrichting van de straat. Meer info op www.geel.be/dornik


 • Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo eindigen op 12 juni

Van 8 maart 2021 tot 12 juni voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele nodige herstellingswerken uit aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij Complex 23 Geel-West). Meer info in dit nieuwsbericht. Het einde van de werken is gepland voor 12 juni. Meer info in dit nieuwsbericht.

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021 8 u.