Werken met hinder

Er wordt gewerkt in Stelenseweg, glasvezelnetwerk (fiber), Laar, Groenhuis, Kortestraat, Zammelseweg/Schaapsdijk, Retieseweg, Leliestraat, Werft, Molenstraat/De-Billemontstraat, Pastoor Van Neylenstraat/De-Billemontstraat, Stationsstraat, Sijsjesstraat, Gooreind, Gooreindse Leunen, Waaiburg, Rijn, Retieseweg, Stationsstraat/Technische Schoolstraat, Pas, Eikevelden, Groenstraat, Koeneind ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.

Koeneind 6B

Van 1 augustus tot en met 31 oktober wordt een kraan geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, versmalde rijstroken, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Groenstraat 19

Van 27 juni tot en met 8 juli (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) wordt een aansluiting voor de riolering gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Eikevelden 14

Van 27 juni tot en met 8 juli (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) wordt een aansluiting voor de riolering gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Pas 96

Van 1 augustus tot en met 19 augustus vinden nutswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, versmalde rijstroken, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. 


Retieseweg 174

Van 15 augustus tot en met 31 augustus vinden nutswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, versmalde rijstroken, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Stationsstraat 50 – Technische Schoolstraat

Van 27 juni tot en met 8 juli worden twee camera’s geplaatst op het voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. Parkeerverbod ter hoogte van de werken. 


Retieseweg 138 tot aan grens met Mol (kruispunt Europawijk/ Rendersvensedijk/Retieseweg)

Van 23 juni tot en met 31 augustus wordt een waterleiding aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben geen doorgang, omleiding voor fietsers langs Europawijk, Castelsebaan (Mol) en Retiebaan (Mol). 


Rijn 31

Op 5 juli wordt een aansluiting gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Lebonstraat 68-70

Van 21 juni tot en met 5 juli worden woningen afgebroken. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Waaiburg 44

Op 7 juli wordt een schouw hersteld. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Gooreindse Leunen 29

Van 20 juni tot en met 8 juli wordt de berm verstevigd. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Lebonstraat 43

Van 1 juli tot en met 8 juli wordt er gewerkt aan het voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Gooreind (ganse straat)

Van 27 juni tot en met 8 juli wordt een herstelling uitgevoerd: herbestrating klinkers. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fase 1: even nummers (16-44) doorgang via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Fase 2: oneven nummers (1-43) doorgang via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Fase 3: oneven nummers (37-39) doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Woningen blijven bereikbaar.

Sijsjesstraat 14

Van 20 juni tot en met 1 augustus (1 dag werk en 3 weken uitharden beton) wordt een straatkolk verlaagd. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang. Parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Padje naast Lebonstraat 43

Van 1 juli tot en met 8 juli vinden er rioolwerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: geen hinder voor gemotoriseerd verkeer, geen doorgang voor fietsers en voetgangers, fietsers omrijden langs Technische Schoolstraat of Lebonstraat, voetgangers langs het stadspark.


Asfalteringswerken

Om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en fietsers te verhogen, investeert de stad Geel in betere wegen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de asfalteringswerken in Geel. Eind juni starten er werken in Koning-Albertstraat, De-Billemontstraat, Maneshoeven/Scheplakens, Zandstraat, Manheuvels, Mannestraat en St.-Kristoffelstraat.


Stationsstraat 42

Van 22 juni tot en met 8 juli vinden dakwerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer via versmalde rijstroken (vrachtwagen op de rijweg enkel bij levering van materialen), fietsers hebben doorgang, voetgangers geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Kruispunt Molenstraat – De-Billemontstraat / kruispunt Pastoor Van Neylenstraat – De-Billemontstraat

Van 27 juni tot en met 4 juli wordt gewerkt aan oversteekplaatsen. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Molenstraat: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, uitgezonderd plaatselijk verkeer, enkelrichting opheffen kant Amandus-De-Vosstraat en dubbelrichting Molenstraat voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, voetgangers hebben beperkte doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, Parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Pastoor Van Neylenstraat: versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer in de werkzone, voetgangers en fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

Laar 124 + nieuwe verkaveling Joanna Cocxstraat en Emilia Biddeloostraat

Van 16 juni tot en met 2 september wordt de nieuwe verkaveling met de straten Joanna Cocxstraat en Emilia Biddeloostraat aangesloten met de riolering in Laar en vinden werken plaats in de nieuwe verkaveling. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fase 1: tot en met 3 juli geen doorgang in Laar voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De omleiding loopt langs Laar, St.-Dimpnaplein, Rijn en Laarsveld. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, zij moeten oversteken ter hoogte van de werken.
 • Fase 2: vanaf 4 juli hebben gemotoriseerd verkeer en fietsers doorgang in Laar. Het voetpad wordt afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe verkaveling. Er is een omleiding voor voetgangers langs Laar, Laarsveld en Lemersveld.
  Gemotoriseerd verkeer en fietsers hebben doorgang in Lemersveld. Het voetpad wordt afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe verkaveling. Er is een omleiding voor de voetgangers langs Laarsveld en Laar. 

Werft 13

Van 7 juni tot en met 30 juni (verlengd tot 15 juli) staat er een tijdelijke opslag. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, hinder op stoep voor voetgangers.


Leliestraat 7

Van 7 mei tot en met 31 augustus wordt de stoep ingenomen om een kraan te plaatsen voor de bouw van een woning. Er is doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voetgangers steken over ter hoogte van de werken.


Retieseweg 176 tot aan spoor

Van 4 januari tot en met 4 maart (verlengd tot 31 augustus) wordt een waterleiding aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Zammelseweg 202 / Schaapsdijk

Van 17 maart tot en met 1 oktober wordt een kraan geplaatst voor het bouwen appartementen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang. De kraan komt deels op het voetpad te staan voetgangers hebben nog voldoende doorgang over.


Kortestraat

Vanaf 7 februari vinden er werken plaats. Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. De straat zal gedurende de werken afgesloten zijn.

Meer info over deze werken vind je op www.geel.be/Kortestraat.


Groenhuis

Van 21 oktober tot en met 8 juli 2022 vinden er werken plaats. Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken.

Deze werken brengen hinder met zich mee:

 • De site van woonzorgcampus Astor is tijdelijk niet meer bereikbaar via Groenhuis, maar enkel via de Klein-Veldekensstraat. Het schoonheidssalon, het kapsalon en de kinderopvang op de site blijven ook steeds bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat.
 • Het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.
 • Er wordt een omleiding voorzien via Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg en Technische Schoolstraat.

Meer info over de werken in Groenhuis vind je op deze pagina.


Laar 2A

Het oude schoolgebouw op het St.-Dimpnaplein wordt afgebroken. Op de parking langs Laar worden enkele parkeerplaatsen ingenomen zodat de vrachtwagens op een vlotte manier de werf kunnen op- en afrijden en om te voorkomen dat geparkeerde wagens zouden beschadigd worden. Op regelmatige tijdstippen zal er in Laar vrachtverkeer zijn om de werf te bereiken en te verlaten. Meer info in dit bericht


Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Haverstraat (ganse straat): 09/06/2022 tot en met 08/07/2022 (verlengd tot 13/07/22)
 • Scherpendries (ganse straat): 13/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Lemersveld (ganse straat): 17/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Galven (ganse straat): 13/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Xantenstraat (ganse straat): 13/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Dr. Sanodreef (ganse straat): 13/06/2022 tot en met 24/06/2022 (verlengd tot 08/07/2022)(2-3 dagen werk in de opgegeven periode)
 • Dr. Verwaeststraat (ganse straat): 20/06/2022 tot en met 29/06/2022 (verlengd tot 08/07/2022)
 • Laar (even huisnummers): 20/06/2022 tot en met 04/07/2022
 • Kempstraat (ganse straat): 25/06/2022 tot en met 04/07/2022
 • Bakkerstraat (ganse straat): 20/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Westerhoeven (ganse straat): 27/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Zwanenstraat (ganse straat): 22/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Kievermont (ganse straat): 27/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Processieweg (ganse straat): 27/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Katersberg (ganse straat): 27/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Groenstraat (tussen huisnummers 7 en 86): 04/07/2022 tot en met 08/07/2022
 • Pelserij (ganse straat): 07/05/2022 tot en met 20/05/2022 (verlengd tot 08/07/2022)
 • Tweeboomkes (ganse straat): 29/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Keulsekarstraat (ganse straat): 29/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Stalpaart (ganse straat): 29/06/2022 tot en met 08/07/2022
 • Rozendaal (ganse straat): 08/07/2022 tot en met 31/07/2022

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar


Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'

Van 19 augustus tot eind 2022 plaatst een aannemer een werfzone van Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'. Daardoor is één rijvak afgesloten in deze zone. Dit betekent:

 • Tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer in Stelenseweg tot aan de werfzone.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Stelenseweg 16 tot aan het kruispunt 'Zonneke' in de richting van kruispunt 'Zonneke':
  • Er is dus eenrichtingverkeer ter hoogte van de werfzone.
  • Het verkeer dat vanaf het kruispunt 'Zonneke' wil rijden naar de Stelenseweg moet gedurende de werken de omleiding volgen via Pas en Ring R14.
 • Voetgangers kunnen steeds over de voetpaden aan de kant van de even huisnummers. Er ligt een tijdelijk zebrapad. Voetgangers langs Pas kunnen de voetgangerstunnel gebruiken.
 • Fietsers volgen een omleiding langs Pas en Dr.-Sanodreef.
 • De lijnbussen:
  • komende van R14 naar Zonneke blijven over de Stelenseweg rijden.
  • komende van kruispunt 'Zonneke' naar R14 volgen de omleiding. Hierdoor verplaatst De Lijn haar halte voor deze rijrichting naar Pas ter hoogte van de parkeerstrook gelegen voor huisnummers Pas 253-255.
 • De afvalophaling door IOK verloopt normaal.
Gepubliceerd op maandag 4 juli 2022 8 u.