Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Valkenborch - Leliestraat, Logen, Sint-Dimpnaplein, Eindhoutseweg, Katersberg, Lammerdries, Tongerloseweg, Meerhoutseweg, Bruul, Hollestraat, Paddenhoek, Gladioolstraat, Kievermont, spoorwegovergangen, Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef, Steentjesblok/Waterstraat (verlengd), Gerststraat, Europawijk richting Mol, Dr. Van de Perrestraat, Pas, Larumseweg-Rauwelkoven en Winkelomseheide. In augustus vinden asfalteringswerken in een aantal straten plaats.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  
Asfalteringswerken augustus    

Opgelet: de onderstaande werken zijn mogelijk opgeschort door het coronavirus.

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Kruispunt Valkenborch - Leliestraat

Van 10 tot 12 augustus wordt gewerkt aan de verkeersdrempel op het kruispunt Valkenborch - Leliestraat. De scheiding in de overgangsconstructie wordt opgevuld met teer om lawaai en trillingen bij de omwonenden tegen te gaan.


 • Logen

Op 4 augustus maakt Pidpa in Logen een aftakking van het waterleidingsnet. Deze werken brengen hinder met zich mee, beurtelings verkeer wordt ingevoerd ter hoogte van de werken.


 • Sint-Dimpnaplein

Van 10 tot 14 augustus wordt aan Sint-Dimpnaplein een inspectieput glasvezel geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee op het fietspad en/of voetpad, maar met een doorgang voor de fietsers en voetgangers.


 • Eindhoutseweg 37

Van 17 tot 21 augustus wordt een oude woning, met adres Eindhoutseweg 37, afgebroken. Ter hoogte van de werken is de rijweg volledig afgesloten (van huisnummer 37 tot 43) voor auto’s, fietsers en voetgangers omdat de woning te dicht tegen de rijweg staat. De omleiding loopt langs Eindhoutseweg. Kruispunt Berthoutsdreef/Eindhoutseweg is open voor verkeer.


 • Katersberg 10

Op 3 en 4 augustus voert een aannemer, in opdracht van Aqaufin, werken uit ter hoogte van Katersberg 10. Ter hoogte van de weg is de rijweg volledig afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. De omleiding loopt langs Schransdijk en Kastermanstraat.


 • Lammerdries 8, Tongerloseweg 1 en Meerhoutseweg 1

Van 17 augustus tot 30 september herstelt een aannemer, in opdracht van stad Geel, betonvlakken op de rijweg en het fietspad ter hoogte van Lammerdries 8, Tongerloseweg 1 en Meerhoutseweg 1. 

  • Hinder voor het verkeer:
   • Tongerloseweg en Meerhoutseweg: ter hoogte van de werken is er hinder voor gemotoriseerd vervoer, 1 rijstrook is beschikbaar.
   • Lammerdries: ter hoogte van de werken is er hinder voor gemotoriseerd vervoer en fietsers, 1 rijstrook is beschikbaar (fietsers op de rijbaan).

 • Bruul 23, Hollestraat 2A, Paddenhoek 16, Gladioolstraat 23 en Kievermont 163

Van 3 augustus tot 28 augustus voert een aannemer, in opdracht van Aquafin, werken uit aan Bruul 23, Hollestraat 2A, Paddenhoek 16, Gladioolstraat 23 en Kievermont 163. De werken zijn weersafhankelijk, bij slecht weer worden de werken uitgesteld.

  • Bruul 23: afsluiting Bruul van huisnummer 2 tot en met huisnummer 42. De omleiding loopt langs Bel en St.-Antoniusstraat voor gemotoriseerd vervoer.
  • Paddenhoek 16: beurtelings verkeer voor gemotoriseerd vervoer.

  • Hollestraat 2 A: uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, beurtelings verkeer voor gemotoriseerd vervoer.

  • Kievermont 163: beurtelings verkeer voor gemotoriseerd vervoer.

  • Gladioolstraat 23: uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, beurtelings verkeer voor gemotoriseerd vervoer.


 • Spoorwegovergangen aan Retieseweg en Schalieschuurstraat

  • Van 6 augustus tot 31 augustus voert aannemer Colas werken uit aan de spoorwegovergangen aan Retieseweg en Schalieschuurstraat in functie van de aanleg van de fietsostrade. 
   • Hinder voor het verkeer:
    • de rijweg is volledig afgesloten voor gemotoriseerd vervoer,
    • er is hinder voor fietsers.
   • Omleidingen:
    • Retieseweg: omleiding voor doorgaand verkeer langs Rijn en Kievermont.
    • Retieseweg: omleiding voor plaatselijk verkeer langs Galven, Katersberg, Rijn en Kievermont.
    • Schalieschuurstraat: omleiding langs Mol (Eksterstraat, Raafstraat) en Voort.
 • Spoorwegovergang aan Dr. Van de Perrestraat-Heistraat

  • Van 17 tot 28 augustus voert Colas werken uit aan de spoorwegovergang in functie van de aanleg van de fietsostrade.
   • Hinder voor het verkeer:
    • ter hoogte van de werken is de rijweg volledig afgesloten voor gemotoriseerd vervoer,
    • er is hinder voor fietsers en voetgangers.
   • Omleidingen:
    • Gemotoriseerd vervoer rijdt langs Rozendaal, Logen, Retieseweg.
    • Fietsers rijden langs Holven en Merelstraat.

 • Kruispunt Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef

Donderdag 11 juni starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van kabels en leidingen aan het kruispunt. Dit is een eerste fase in de herstellingswerken van de wegverzakkingen. Deze fase zal ongeveer drie weken duren. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen is het mogelijk dat er kortstondige onderbrekingen zullen zijn van de elektriciteit in de buurt van het kruispunt. Fluvius moet de betrokken bewoners hier zelf over informeren. Meestal gebeurt dat met een briefje in de bus.
De aannemer werkt in de bermen en maakt enkele doorsteken door de straat maar het huidige plaatselijk verkeer op Pas blijft zoals op heden mogelijk. Bewoners van de Dr.-Sanodreef blijven bereikbaar via Stelenseweg en mensen van Dr.-Peetersstraat via Waaiburg. 


 • Larumseweg-Rauwelkoven

Van 1 augustus tot en met 1 november legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan in een bestaand voetpad. Er is hinder voor voetgangers, fietsers en auto's op één rijstrook. Er is beurtelings verkeer in werfzones van 50 meter. 


 • Steentjesblok - Waterstraat (verlengd)

Van 4 mei tot 9 oktober (het einde was eerst voorzien voor 31 juli) voert een aannemer, in opdracht van Pidpa, werken uit in Steentjesblok en Waterstraat. Om de waterleiding te vernieuwen, moet de firma het voetpad opbreken. Hierdoor zullen voetgangers hinder ondervinden. Op de rijweg geldt ter hoogte van de werken beurtelings verkeer.


 • Gerststraat

Van 21 april wordt de vernieuwing van de stoepen in Gerststraat hervat. De straat is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De voetgangers gebruiken de rijweg om voorbij de werken te gaan.


 • Europawijk richting Mol

Aquafin meldt ons dat op de grens tussen Mol en Geel er verkeersborden geplaatst zijn die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk. Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan. Je kunt de Europawijk via de Amerikalaan verlaten. Hoelang deze situatie blijft is niet duidelijk.


 • Dr. Van de Perrestraat 124

Tussen 10 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 124. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: bij de afbraak en de nieuwbouw moeten fietsers en voetgangers langs een afgezonderde doorgang op de rijbaan. De rijweg is gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer is van toepassing. Er is een parkeerverbod aan de overkant. Voetgangers kunnen oversteken ter hoogte van huisnummer 110.


 • Dr. Van de Perrestraat 15 (naast ingang Lidl)

Tussen 17 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 15. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: het voetpad en het fietspad worden ingenomen, fietsers en voetgangers moeten over de rijweg in een afgezonderde doorgang. De rijweg blijft open, de inname beperkt zich tot de parkeerstrook.


 • Pas (verlengd)

Het kruispunt Pas / Waterstraat / Stelenseweg is opnieuw gedeeltelijk open voor het verkeer. Drie armen van het kruispunt namelijk Pas richting Markt, Stelenseweg en Waterstraat zijn open. 

De vierde arm, Pas richting Antwerpseweg, blijft afgesloten. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder op dat deel van Pas van Zonneke tot en met het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat, waar ook de wegverzakkingen zullen worden hersteld. Dit deel is vermoedelijk nog afgesloten tot het einde van het jaar.

Vanaf zondagavond 2 augustus geldt er vanaf 20 uur een parkeerverbod in het deel van Pas waar vanaf maandagochtend 3 augustus fase twee van de werken zal starten. Dat is het deel vanaf het kruispunt Zonneke tot aan Pas nummer 212 en nummer 267 aan de overkant van de straat. 

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas

Gepubliceerd op woensdag 29 juli 2020 7 u.