Werken met hinder

Er wordt gewerkt in Heistraat, Janssen Pharmaceuticalaan, Vaartstraat, Breerijt, Sint-Dimpnaplein (2x), Amandus -De-Vosstraat, Logen, Rijn, Laar, Otterstraat, Velveken, Kanaaldijk, Haverbeemden, Scherpendries, Reigerstraat, Patrijzenstraat, Gooreind (2x), Kameinestraat, Langstraat (2x), Honkersven, Bruul, St.-Amandskerk, Stelenseweg, Velodroomstraat, Pas, fietsostrade Kievermont-Merelstraat, Spendijk, Kollegestraat, Laarsveld, Haag, Spendijk, Merenseweg, Langstraat, Velodroomstraat, Elsum.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Heistraat (vanaf Dr. Vande Perrestraat tot en met bocht)

Van 11 tot en met 17 september vinden er asfaltwerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee. De straat is afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


 • Janssen Pharmaceuticalaan 4

Van 13 tot en met 24 september voert Proximus werken uit. Deze werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend gemotoriseerd verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Vaartstraat 6

Van 10 tot en met 24 september voert Fluvius graafwerken uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend gemotoriseerd verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Breerijt 16

Van 10 tot en met 24 september voert Fluvius graafwerken uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend gemotoriseerd verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Sint-Dimpnaplein 1, Amandus-De-Vosstraat

Van 20 september tot en met 8 oktober (werken duren vijf werkdagen) wordt het riool gereinigd en worden putten in het voetpad geïnspecteerd. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend gemotoriseerd verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werf. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. De doorgang aan de school aan de middenberm is voor één rijvak even afgesloten en daarna de andere kant.


 • Sint-Dimpnaplein 1, Logen tot aan huisnummer 34, Rijn tot aan huisnummer 60, Laar (aan de school) tot aan huisnummer 10

Van 20 september tot en met 8 oktober (werken duren vijf werkdagen) wordt het riool gereinigd en worden putten in de rijweg geïnspecteerd. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend gemotoriseerd verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werf. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Otterstraat 30 en31, Beekhoek 22, Aardseweg 57B, 82 en 124

Van 28 september tot en met 27 december plaatst Aquafin debietmeters voor een hydrologische meetcampagne. De werken brengen hinder met zich mee. Er is een versmalde doorgang voor het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werf. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Velveken

Van 6 tot en met 17 september vinden nutswerken plaats. Velveken wordt voor enkele dagen enkelrichting voor het verkeer komende van Zwaarvoerdersspoor en Voshonink. Voor het verkeer komende van de Herentalseweg wordt er plaatselijk een omleiding voorzien.

De Merenseweg ter hoogte van Velveken tot huisnummer 55 wordt voor enkele dagen afgesloten voor alle verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.


 • Kanaaldijk 1

Van 8 tot en met 17 september vinden er asfalteringswerken plaats aan het jaagpad. De werken brengen hinder met zich mee. De zone is afgesloten en er is een omleiding voor alle verkeer voorzien via Rundsvoort, Hanestrik en Vaartstraat.


 • Haverbeemden

Van 8 tot en met 17 september vinden er asfalteringswerken plaats aan het jaagpad. De werken brengen hinder met zich mee. De zone is afgesloten en er is een omleiding voor alle verkeer voorzien via Borgeleien en Mosselgoren.


 • Scherpendries 10

Op 28 september wordt van 7 tot 13 uur aan Scherpendries 10 een mobiele kraan geplaatst om een unit over de woning te hijsen. Er zal dan geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er is een parkeerverbod ter hoogte van de werken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang langs de overzijde.


 • Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Reigerstraat: 6/9/2021 tot en met 30/11/2021, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten. 
 • Patrijzenstraat: 6/9/2021 tot en met 30/11/2021, wisselend verkeer voor gemotoriseerd verkeer.
 • Gooreind huisnummer 42A – 50A: 13/9/2021 tot en met 30/11/202, wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer. 

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar


 • Gooreind 10

Van 6 tot en met 20 september (eerst 27 mei tot 25 juni) saneert Pidpa een hoofdleiding. De hinder is beperkt tot parkeerverbod.


 • Kameinestraat ter hoogte van De Halle

Van 26 augustus tot en met 30 september voert stad Geel werken uit in Kameinestraat ter hoogte van De Halle. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Kameinestraat is afgesloten vanaf kruispunt Werft/Markt (kerk) tot Kameinestraat nr. 2.
 • De enkelrichting in het gedeelte Kameinestraat, tussen Patronaatstraat en Kameinestraat nr. 2 wordt opgeheven zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken.

 • Spooroverweg Langstraat (update)

Van 27 augustus tot en met 24 september (update einddatum) werkt Infrabel aan de spooroverweg in Langstraat. De werken brengen hinder met zich mee:

 • De overweg is afgesloten.
 • Omleiding via Keersvennen, Buitensteinde, Olenseweg, Haanheuvel.
 • Langstraat enkel voor uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de spooroverweg.
 • Spendijk is enkelrichting wegens werken van Engie Frabicom (tijdens de daguren moeilijk doorkomen van gemotoriseerd verkeer).
 • Voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Fietsers volgen de omleiding.

 • Honkersven 15

Van 2 tot en met 24 september voert Fluvius nutswerken uit ter hoogte van Honkersven 15. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Bruul 20

Van 2 tot en met 24 september voert Fluvius nutswerken uit ter hoogte van Bruul 20. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Langstraat vanaf Spendijk tot spooroverweg en kruispunt met Spendijk/Grensstraat

Van 1 tot en met 30 september (eerst van 23 augustus tot en met 31 augustus) worden asfalteringswerken uitgevoerd. De werken brengen hinder met zich mee:

 • De weg is afgesloten voor het verkeer.
 • Een plaatselijke omleiding loopt via Herentalsedijk/Larumsebrugweg & Olenseweg.
 • Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

 • Sint-Amandskerk - Werft (update)

Van 30 augustus tot 15 oktober worden schilderwerken uitgevoerd aan de Sint-Amandskerk. Het weer en technische problemen op de werf kunnen eventueel voor vertraging zorgen. De werken brengen hinder met zich mee:

 • De werken worden uitgevoerd met behulp van hoogtewerkers, deze zullen in een continue beweging rond de kerk cirkelen.
 • Om de veiligheid van de omgeving en eventuele passanten te garanderen, wordt gewerkt met een mobiele werfafsluiting die de beweging van de hoogtewerkers volgt.
 • De werfzone neemt vanaf 13 september (als de werken vlot verlopen) aan straat Werft het fietspad in beslag. Dit houdt in dat de fietsweg verplaatst wordt naar de rijweg. De rijweg naast de kerk is daardoor afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer tot en met 1 oktober
 • Van 15 september tot en met vrijdag 8 oktober (vervroegde datum) kunnen de bussen van De Lijn niet altijd door op de Markt, voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. De lijnbussen hebben wel toegang op de Markt op werkdagen vanaf 16 uur en op woensdag vanaf 11.45 uur, buiten deze uren zullen de lijnbussen een omleiding volgen via Rozendaal en is er een tijdelijk halte voorzien in de Rozendaal ter hoogte van Gansakker.
 • In Rozendaal zal in deze periode het deel tussen Stationsstraat en Heidebloemstraat dubbelrichtingsverkeer worden ingevoerd. Er mag in dat deel dan ook niet geparkeerd worden. 

 1. Werft naast de kerk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 13/9 t.e.m. 1/10 en moet via Nieuwstraat verplicht naar de Stationsstraat.
 2. De rijweg van Werft naast de kerk is beschikbaar voor fietsers en voetgangers.
 3. Doorgang voor fietsers en voetgangers blijft beschikbaar. Van 15/9 t.e.m. 8/10 volgt De Lijn een omleiding via Rozendaal (wordt volledig dubbelrichting).
 4. Parking Havermarkt blijft toegankelijk, zowel voor op- als afrijden.

 • Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'

Van 19 augustus tot eind 2022 plaatst een aannemer een werfzone van Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'. Daardoor is één rijvak afgesloten in deze zone. Dit betekent:

 • Tweerichtingsverkeer in Stelenseweg tot aan de werfzone.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Stelenseweg 16 tot aan het kruispunt 'Zonneke' in de richting van kruispunt 'Zonneke':
  • Er is dus eenrichtingverkeer ter hoogte van de werfzone.
  • Het verkeer dat vanaf het kruispunt 'Zonneke' wil rijden naar de Stelenseweg moet gedurende de werken de omleiding volgen via Pas en Ring R14.
 • Voetgangers kunnen steeds over de voetpaden aan de kant van de even huisnummers. Er ligt een tijdelijk zebrapad. Voetgangers langs Pas kunnen de voetgangerstunnel gebruiken.
 • Fietsers volgen een omleiding langs Pas en Dr.-Sanodreef.
 • De lijnbussen:
  • komende van R14 naar Zonneke blijven over de Stelenseweg rijden.
  • komende van kruispunt 'Zonneke' naar R14 volgen de omleiding. Hierdoor verplaatst De Lijn haar halte voor deze rijrichting naar Pas ter hoogte van de parkeerstrook gelegen voor huisnummers Pas 253-255.
 • De afvalophaling door IOK verloopt normaal.

 • Velodroomstraat 46 tot 104

Van 18 augustus tot en met 18 september voert Proximus werken uit in het voetpad van Velodroomstraat 46 tot 104. De signalisatie schuift op met de werf. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Gemotoriseerd verkeer moet over versmalde rijstroken.
 • Parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
 • Voetgangers ter hoogte van de werken moeten oversteken indien er niet voldoende doorgang over blijft.

 • Pas 153

Op 16 september tussen 6.30 en 7 uur is ter hoogte van Pas 153 korte hinder omwille van de reiniging van een ketel. 

 • Beurtelings verkeer ter hoogte van de vrachtwagen.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
 • Over het voetpad wordt een bruggetje gelegd.

 • Fietsostrade tussen Kievermont en Merelstraat (Mol) (update)

Van 23 augustus tot en met 30 september wordt gewerkt in de berm naast de fietsostrade. De werken brengen hinder met zich mee:

 • De fietsostrade is afgesloten
 • De fietsomleiding loopt via Kievermont - Voort en via Hessie - Geelsebaan - Schalieschuurstraat.

Meer info vind je op www.geel.be/werken-aan-fietsostrade-tussen-kievermont-en-merelstraat-mol


 • Spendijk (Olenseweg 191 tot kruispunt met Haanheuvel)

Van 16 augustus tot en met 29 oktober vinden nutswerken plaats in Spendijk. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Geen doorgang, alleen uitgezonderd plaatselijk verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.
 • Omleiding langs Dr. Luyckxstraat, Haanheuvel, Larumseweg en langs Buitensteinde, Keersvennen, Langstraat, Hooiweg, Zurkelweg.

 • Kollegestraat 62

Van 2 augustus tot en met 2 november wordt een kraan aan Kollegestraat 62 geplaatst. Dit brengt hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer met verkeersborden en verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Versmalde rijstroken.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Laarsveld 5

Van 17 augustus tot en met 17 november wordt aan Laarsveld 5 een kraan geplaatst. Dit brengt lichte hinder met zich mee:

 • Geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Het voetpad is geblokkeerd met herashekken: voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Haag (Geel) – Spendijk (Olen) – Merenseweg (Geel)

Van 2 augustus tot en met 1 oktober wordt er signalisatie geplaatst voor nutswerken. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Voor gemotoriseerd verkeer is één rijrichting afgesloten.

  Spendijk: enkelrichting voor het verkeer komende van de Larumseweg. Omleiding via Dr. Luyckstraat (Olen), Haanheuvel (Olen) en Larumseweg (Olen)

Haag: enkelrichting voor het verkeer komende van de Merenseweg. Omleiding via Sint – Corneliusstraat en Velveken.

Merenseweg: enkelrichting voor het verkeer komende van Velveken. Omleiding via Sint – Corneliusstraat en Velveken.


 • Asfalteringswerken

In de volgende straten wordt in de komende weken het wegdek vernieuwd. Op www.geel.be/asfalteringswerken vind je de planning en meer info.

 • Langstraat 

 • Velodroomstraat (update)

Van 1 juni tot en met 31 oktober (eerst gepland tot 1 augustus) vernieuwt Pidpa de waterleiding in Velodroomstraat. De werken brengen hinder met zich mee:

 • beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer
 • versmalde rijstroken
 • fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang

 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.

Gepubliceerd op donderdag 16 september 2021 7 u.