Werken met hinder

Naast herstellingen aan het glasvezelnetwerk (fiber), wordt er ook gewerkt op Aardseweg, Antwerpseweg, Amandus-De-Vosstraat, Badgeefsterstraat, Bel, Bisschopshoeven, Bukenheiken, De-Billemontstraat, Diestseweg, Eindhoutseweg, Gerststraat, Groenstraat, Hanestrik, Heistraat, Katersberg, Kwakkelberg, Larumsebrugweg, Liessel, Logen, Markt, Nieuwstraat, N19g, Opstal, Pas, Peperstraat, Rauwelkoven, Stationsstraat, St.-Dimpnaplein, Tessenderloseweg, Velodroomwijk, Vidse, Vossendaal, Zammelseweg ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.


Aardseweg 180 - 193

Van 30 mei tot en met 11 juni legt Fluvius nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Antwerpseweg 29

Van 17 tot en met 24 mei (1-2 dagen werk in de opgegeven periode) legt Aquafin een rioolaansluiting aan. De werken brengen hinder met zich mee (in het fietspad): doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben geen doorgang, omleiding langs Ossenbruul, Poiel, Standonk.


Badgeefsterstraat (nieuwe verkaveling / Heistraat 106)

Van 22 april tot en met 3 mei (verlengd tot 31 mei) legt Fluvius nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in Heistraat van huisnummer 86 tot en met 108, de rijrichting richting Vleeshouwer blijft open, omleiding langs Vleeshouwer, Brulendries en Velodroomwijk, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Bel 139

Van 8 mei tot en met 28 juni voert een aannemer verbouwingswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Bisschopshoeven 55

Van 11 december tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit met een bouwlift voor de opbouw van twee woningen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Bukenheiken (kruispunt met Amocolaan)

Van 25 mei tot en met 7 juni (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin grondproeven uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Stelensedijk, Koning-Albertstraat, Oosterloseweg en Amocolaan, fietsers hebben doorgang.


De-Billemontstraat 92, St.-Dimpnaplein 17 (parking achter de frituur), St.-Dimpnaplein 14 (pleintje aan de kerk), Amandus-De-Vosstraat

Van 29 april tot en met 28 juni (1 à 2 dagen werk in de opgegeven periode, weersafhankelijk) voert Aquafin werken uit (proefboringen en peilbuizen plaatsen). De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Diestseweg 13

Van 21 mei tot en met 12 juli verbouwt een aannemer een appartement met behulp van een kraan. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Diestseweg 166

Van 15 mei tot en met 15 oktober bouwt een aannemer een woning met behulp van een kraan. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken (het zebrapad is open), parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Eindhoutseweg 100 (brug Grote Nete)

Van 3 tot en met 7 juni voert Vlaamse Waterweg herstellingswerken uit aan de brug. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken, omleiding langs Oosterloseweg, Amocolaan of via Eindhoutseweg, Steenweg op Oosterlo (Eindhout), Meir (Eindhout), Eindhoutdorp (Eindhout), Steenweg op Meerhout (Eindhout), Nijverheidsweg (Eindhout) en Amocolaan (Geel), fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.


Gerststraat 4

Van 29 april tot en met 15 juli voert een aannemer bouwwerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Groenstraat 6-40 (spooroverweg blijft open)

Van 11 maart tot en met 31 oktober voert Aquafin rioleringswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan Groenhuis (Groenhuis is bereikbaar), omleiding langs Westelijke Ring en Dr.-Van De Perrestraat, Wijk De Leunen is bereikbaar via Westelijke Ring, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Groenstraat, Eendenstraat en de parking aan De Leunen, fietsers die gebruik maken van de fietsostrade volgen dezelfde omleiding vanaf Groenhuis en Rauwelkoven.


Hanestrik 6

Van 10 tot en met 14 juni legt Fluvius nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Hanestrik 13

Van 8 tot en met 12 juni voert de stad wegeniswerken uit; aansluiting op bestaande riolering maken. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Bisschopshoeven of Vaartstraat, fietsers beperkte doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken.


Heistraat 104 (verkaveling Badgeefsterstraat)

Van 13 tot en met 31 mei voert een aannemer nutswerken uit in opdracht van de stad (riolering aansluiten op nieuwe verkaveling). De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Heistraat 4a (fietsostrade)

Op 24 mei plaatst Fluvius een cabine voor de nieuwbouwappartementen. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Dr.-Van de Perrestraat, Bosakker en Heistraat, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Dr.-Van de Perrestraat, Bosakker en Heistraat, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Katersberg 42

Op 27 mei voert Pidpa werken uit aan de drinkwateraansluiting. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers afstappen ter hoogte van de werken, voetgangers hebben doorgang.


Larumsebrugweg 3 + Larum (huisnummer 29-43)

Van 10 tot en met 26 juni voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Liessel

Van 19 juni tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit aan de weg en aan de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, brug over de E313 afgesloten ter hoogte van Liessel, omleiding langs Bell-Telephonelaan, Snelwegstraat en Grotesteenweg, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Vossendaal, Hogehofstraat, Hazenhout: plaatselijk verkeer toegelaten tot aan Liessel. Handelaars moeilijk bereikbaar.


Logen 31

Van 6 mei tot en met 5 juli plaatst een aannemer een bouwkraan voor opbouw woning. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang tussen bakens over de rijweg, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Markt (kerk)

Van 3 april tot en met 14 juni voert een aannemer in opdracht van de Stad Geel werken uit aan de kerktoren. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben beperkte doorgang.


Nieuwstraat 39 (werken op parking)

Op 21 mei voert Fluvius nutswerken uit; aansluiting laadpaal. De werken brengen hinder met zich mee: (beperkte hinder) doorgang voor gemotoriseerd verkeer, doorgang voor fietsers en voetgangers.


N19g ter hoogte van kilometerpunt 5.6

Van 20 tot en met 31 mei (uitvoering is tijdens de nacht, 1 dag werk afhankelijk van het weer) voert een aannemer herstellingen uit aan het beton. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer.


Opstal 2

Van 30 tot en met 31 mei voert Aquafin werken uit; inspectie en reiniging van de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Pas 93 + Peperstraat 34

Van 17 februari tot en met 12 juli voert een aannemer werken uit; onder andere stelling plaatsen tegen gevel. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben beperkte, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Pas 261

Van 27 mei tot en met 7 juni voert Proximus nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers over fietspad.


Rauwelkoven 171

Van 21 tot en met 24 mei (1-2 dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin nutswerken uit (rioolaansluiting). De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding via Larum, Larumsebrugweg en Reiten, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Rauwelkoven 33

Op 5 juni voert een eigenaar werken uit met een hoogtewerker. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Rauwelkoven (exacte startdatum afhankelijk van de werken in de Groenstraat)

Van 29 april tot en met 1 november voert Aquafin rioleringswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee:

  • geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Westelijke Ring en Dr.-Van De Perrestraat.
  • komende vanuit Groenhuis rijweg afgesloten richting Rauwelkoven voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer.
  • Wijk De Leunen is bereikbaar via Westelijke Ring voor gemotoriseerd verkeer.
  • Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Groenstraat, Eendenstraat en de parking aan De Leunen, fietsers die gebruik maken van de fietsostrade volgen dezelfde omleiding vanaf Groenhuis en Rauwelkoven.
  • Handelaars moeilijk bereikbaar.
  • Spooroverweg Rauwelkoven afgesloten vanaf 6 mei tot einde 2024.

Meer info vind je hier. 


Stationsstraat 18

Van 19 februari tot en met 12 juli voert een aannemer afbraak- en opbouwwerken uit en wordt er een stelling geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Tessenderloseweg

Van 8 april tot en met 31 juli past Fluvius de verlichting aan naar ledverlichting (per paal een 15 minuten werk). De werken brengen hinder met zich mee: mobiele werken die opschuiven wegversmalling voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken, fietsers hebben beperkte doorgang.


Velodroomwijk (huisnummers 1-55 en 4-32)

Van 3 tot en met 21 juni voert Fluvius nutswerken uit; er wordt gewerkt in zones. De werken brengen hinder met zich mee: 1 rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (rijrichting naar Hemelrijk blijft open), omleiding langs Hemelrijk, Helleblok en Dr.-Van de Perrestraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Vidse - Kwakkelberg - Meidoornstraat

Van 13 tot en met 31 mei voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee:

  • Vidse: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer omleiding langs Meidoornstraat, Kwakkelberg en Valkenborch, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
  • Kwakkelberg: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
  • Meidoornstraat: enkelrichting (rijrichting naar Kwakkelberg blijft open) voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Vossendaal 2

Op 26 mei plaatst de stad tijdelijke signalisatie voor Open Wervendag. De werken brengen hinder met zich mee: enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, inrijden langs Grote Steenweg en langs Liessel en Hazenhout wegrijden, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Zammelseweg 

Van 6 mei tot en met 12 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2024 8 u.