Werken met hinder

Naast herstellingen aan het glasvezelnetwerk (fiber), wordt er ook gewerkt op Amocolaan, Antwerpseweg, Berthoutsdreef, Bisschopshoeven, Doelenstraat, Elsum, Fabriekstraat, Ganzenstraat, Groenstraat, Heidebloemstraat, Kollegestraat, Koning Albertstraat, Langstraat, Liessel, Molenberg, Oosterloseheide, Pas, Rauwelkoven, Rendersvensedijk, Rijn, Stelen, Zammelseweg ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.


Alle straten

Vanaf 20 november start een aannemer met het reinigen van de kolken. Alle straatkolken van heel Geel worden achtereenvolgens met kolkenzuigers gereinigd. Deze najaarsreiniging duurt ongeveer een maand.


Amocolaan 1 + Janssen-Pharmaceuticalaan 4

Van 23 tot en met 31 oktober (door slechte weersomstandigheden verlengd tot 15 december 2023) voert een aannemer herstellingen uit aan de rijbaan (beton). De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Antwerpseweg 81B

Van 23 oktober tot en met 3 november (verlengd tot 15 december) voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers afstappen ter hoogte van de werken, voetgangers hebben beperkte doorgang.


Berthoutsdreef

Van 20 november tot en met 2 december (1 dag werk in de opgegeven periode) worden er sonderingen uitgevoerd in fietspad en voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers en fietsers oversteken ter hoogte van de werken.


Bisschopshoeven 55

Van 11 december tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit met een bouwlift voor de opbouw van twee woningen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Doelenstraat

Van 27 november tot en met 8 december voert Fiber herstellingswerken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Doelenstraat 1

Van 20 november tot en met 1 december voert Proximus werken uit. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Elsum (tussen 183 - 201)

Van 13 november tot en met 22 december voert Fluvius werken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Fabriekstraat

Van 27 november tot en met 8 december voert Fiber herstellingswerken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Ganzenstraat (tussen huisnummer 15 - 54)

Van 20 november tot en met 15 december voert Fluvius werken uit. De werken brengen hinder met zich mee: één rijrichting afgesloten (rijrichting open richting Binnenhoeven) voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Ganzenstraat, Papenhoeven, Eindekens en Rauwelkoven, voetgangers en fietsers hebben doorgang.


Heidebloemstraat 2

Van 4 tot en met 22 december voert Fiber herstellingswerken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Kollegestraat 6

Van 27 november tot en met 15 december voert Fiber graafwerken uit voor het plaatsen van een camerapaal. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Koning Albertstraat 10

Van 13 november tot en met 22 december (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Telenet werken uit. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers tussen bakens over de rijweg. 


Langstraat 75

Van 11 tot en met 22 december voert Fluvius graafwerken uit (aanleg laagspanning). De werken brengen hinder met zich mee: één rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (rijrichting van Langstraat naar Keersvennen blijft open) omleiding langs Keersvennen, Buitensteinde, Olenseweg en Haanheuvel, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Liessel

Van 19 juni tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit aan de weg en aan de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, Brug over de E313 afgesloten ter hoogte van Liessel, omleiding langs Bell-Telephonelaan, Snelwegstraat en Grotesteenweg, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Vossendaal, Hogehofstraat, Hazenhout: plaatselijk verkeer toegelaten tot aan Liessel. Handelaars moeilijk bereikbaar.


Molenberg 16

Van 4 tot en met 19 december voert Proximus nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Oosterloseheide (stuk tussen Tramstraat 26 – Oosterloseheide 24)

Van 4 tot en met 22 december voert Fluvius werken uit aan de nutsleidingen. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, één rijrichting (rijrichting van Oosterloseheide naar Tramstraat) blijft open voor gemotoriseerd verkeer omleiding langs Tramstraat, Stokberg (Laakdal) en Oosterloseheide, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Pas 259

Van 8 november tot en met 8 december voert een aannemer werken uit en staat er een stelling op de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Rauwelkoven + Groenstraat + Kwakkelberg

Van 24 oktober tot en met 15 december voert Pidpa graafwerken uit voor nutsvoorzieningen. De werken brengen hinder met zich mee. Klik hier voor een uitgebreid overzicht.


Rendersvensedijk 14

Van 27 november tot en met 6 december voert Fluvius werken uit aan het net. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Rijn (tussen 10 - 210)

Van 13 november tot en met 26 januari voeren Pidpa en Fluvius werken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Stelen 14

Van 25 november tot en met 1 december herstelt Aquafin een huisaansluiting op de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer omleiding langs Oosterloseweg en Stelen, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Zammelseweg 

Van 3 oktober tot en met 1 december (verlengd tot 26 januari 2024) legt Pidpa huisaansluitingen voor waterleiding. Dat brengt hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Zammelseweg 204 (hinder is langs kant Schaapsdijk)

Van 16 tot en met 17 december wordt er een frituurwagen geplaatst aan het Kaarsenhuisje. Dat brengt hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer plaatselijk verkeer toegelaten tot aan Schaapsdijk 1, omleiding langs Zammelseweg, Herdersstraat en Langevondersstraat, fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Gepubliceerd op dinsdag 7 november 2023 8 u.