Werken met hinder

Er wordt gewerkt in Stelenseweg, glasvezelnetwerk (fiber), Laar, Groenhuis, Kortestraat, Zammelseweg/Schaapsdijk, Retieseweg, Koeneind, Paddenhoek, Nieuwstraat, Katersberg, Leeks, Sint-Antoniusstraat, Veldstraat, Patrijzenstraat, Velodroomstraat, Pelserij, Lichtaartseweg, St.-Kristoffelstraat, Asterstraat, Meeuwstraat, Heistraat, Kalvariebergstraat, Antwerpseweg, Wilders, Groenstraat, Snelwegstraat, Kabienstraat, Dr.-Van de Perrestraat, Westelijke Ring, Westerloseweg, Leeks, Velveken, Broekstrt.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


Rozendaal / Nieuwstraat / Doelenstraat

Van 28 september tot en met 3 oktober wordt een fiberkabel onder de rijweb doorgestoken. De werken brengen hinder met zich mee:

 • 28/09/2022 Doelenstraat: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, enkelrichting afgedekt, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.
 • 29/09/2022 Nieuwstraat: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs De-Billemontstraat, Gasthuisstraat, Kollegestraat en parking Nieuwstraat. handelaars bereikbaar via de parking Nieuwstraat. Fietsers afstappen ter hoogte van de werken, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.
 • 30/09/2022 Rozendaal kant Nieuwstraat: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Gansakker, Gerststraat, Logen en Nieuwstraat. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, fietsers hebben beperkte doorgang.
 • 3/10/2022 Rozendaal kant Stationsstraat: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Rozendaal, Nieuwstraat, Stationsstraat, enkelrichting afgedekt. In Fabriekstraat enkelrichting afgedekt, fietsers hebben beperkte doorgang, fietsers afstappen ter hoogte van de werken, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.

Dr. Sanodreef 24

Van 10 tot en met 14 oktober is er mogelijks hinder door een grote levering van beton met een vrachtwagen: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang. De parking van OPZ is bereikbaar.


Doelenstraat 34

Van 10 tot en met 11 oktober worden zonnepanelen met hoogtewerker geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Lindenhof (ganse straat)

Van 17 tot en met 31 oktober worden herstellingen uitgevoerd aan de fiberkabel. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar. Doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. Parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Technische Schoolstraat (ganse straat)

Van 31 oktober tot en met 4 november worden herstellingen uitgevoerd aan de fiberkabel. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar. Doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. Parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Eikevelden 1B

Van 10 tot en met 14 oktober zal hier aanleg voor nutswerken van Proximus plaatsvinden. De werken brengen hinder met zich mee: 1 rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgeozonderd plaatselijk verkeer, de rijrichting van Diestseweg naar Laar is open voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Eikevelden, J.B. Stessensstraat, Gasthuisstraat en Diestseweg, voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsers hebben beperkte doorgang. 


Diestseweg 165 (enkel de kant van Cipalstraat)

Van 19 tot en met 23 september maakt de stad drie sonderingen in het voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers over het fietspad, fietsers hebben doorgang.


Winkelom 82

Van 19 tot en met 30 september herstelt AWV het betonnen fietspad van N126. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers hebben doorgang, fietsers hebben geen doorgang, fietsers oversteken of afstappen en via de berm passeren.


Broekstraat 25

Van 19 september tot en met 7 oktober maakt de stad een betonnen band. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Velveken 13

Van 20 tot en met 28 oktober voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Leeks 63

Van 17 tot en met 30 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Westerloseweg 24

Van 17 tot en met 30 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Westerloseweg 37

Van 3 tot en met 7 oktober zal hier aanleg voor nutswerken van Proximus plaatsvinden. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers hebben doorgang, fietsers hebben doorgang over de parkeerstrook. 


Westelijke Ring ter hoogte van Gasthuisbos

Op 22 en 23 september wordt een kabel ingegraven aan het fietspad in opdracht van AWV. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van de werken een wegversmalling voor gemotoriseerd verkeer, fietsers kunnen passeren via een fietscorridor.


Overweg aan Langstraat 95 (nachtwerk) blijft gedurende de periode volledig afgesloten

Van 22 tot en met 24 september vinden tussen 22 en 6 uur onderhoudswerken aan de overweg plaats. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken, omleiding langs Langstraat, Haanheuvel (Olen) Larumseweg (Olen) Olenseweg, Buitensteinde, Larumsebrugweg en Herentalsedijk, voetgangers en fietsers hebben geen doorgang.


Overweg aan Buitensteinde 33 (nachtwerk) blijft gedurende de periode volledig afgesloten

Van 19 tot en met 22 september vinden tussen 22 en 6 uur onderhoudswerken aan de overweg plaats. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Larumsebrugweg, Herentalsedijk, Langstraat, Haanheuvel (Olen), Larumseweg (Olen) en Olenseweg. Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang.


Opfrissing markeringen gewestwegen

Van 12 september tot en met 31 oktober. Het gaat om Herentalseweg, Antwerpseweg, Gasthuisstraat-Fehrenbachstraat en Logen-Retieseweg. De werken brengen weinig hinder met zich mee: werken worden uitgevoerd met een mobiele werf, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van de werken een wegversmalling voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben doorgang.


Dr.-Van de Perrestraat

Van 26 september tot en met 30 november worden de fietspaden op de kruispunten verhoogd. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de webpagina van de werken.


Kabienstraat 5

Van 7 tot en met 30 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Asfalteringswerken in verschillende straten

Vanaf de eerste helft van oktober vinden er asfalteringswerken in verschillende straten plaats.

Een overzicht van de straten en wanneer de werken er plaatsvinden vind je op www.geel.be/asfaltwerken.


Snelwegstraat (werken uitgevoerd in de nacht)

Van 20 tot en met 21 september en 22 tot en met 23 september worden WIM-sensoren gekalibreerd. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang komende van de Grotesteenweg richting E313, afsluiting E313 Geel-West omleiding volgen via Calamiteitenroute F.


Groenstraat kant oneven huisnummers (tussen Groenhuis en Nachtegalenstraat)

Van 22 september tot en met 31 december wordt een verhoogd fietspad aangelegd aan de zijde van de oneven nummers, hiervoor wordt de rijweg smaller gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, handelaars moeilijk bereikbaar, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Komend van Rauwelkoven omleiding langs Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg, Dr. Van de Perrestraat en de Westelijke Ring of via Rauwelkoven en Westelijke Ring.
 • Richting Gooreind en Rode Kruisstraat via Westelijke Ring en Duivenstraat.
 • Wijk De Leunen is bereikbaar via de Westelijke Ring.

Meer informatie over deze werken vind je op https://www.geel.be/groenstraat


Wilders 37

Van 26 tot en met 30 september vernieuwt Aquafin de asfalt. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, voetgangers en fietsers hebben geen doorgang, omleiding langs Heerstraat, Koning Albertstraat, R14 Westelijke Ring en Winkelom.


Antwerpseweg 82

Op 8 september sluit Pidpa een huis aan op de waterleiding. De werken brengen hinder met zich mee: vermindering van rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Kalvariebergstraat 48A

Van 20 tot en met 30 september voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Heistraat 106

Van 30 september tot en met 30 oktober vindt er een aansluiting van nutswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Bestrijkingswerken in verschillende straten

Update 14/9: Op 14 september en 15 september vonden er geen bestrijkingswerken plaats omwille van de regen. Op 19 en 20 september gaan ze opnieuw door. Een aangepaste planning voor de straten die na 20 september nog aan de beurt moeten komen, volgt nog. Een overzicht van de straten en wanneer de werken er plaatsvinden vind je op www.geel.be/bestrijkingswerken.

Vanaf donderdag 8 september vinden er bestrijkingswerken in verschillende straten plaats om de toplaag van de asfalt terug in orde te brengen. Deze onderhoudswerken zijn vermoedelijk op woensdag 14 september klaar. Wanneer de werken in een straat plaatsvinden, is er tijdens de werkuren (7 uur - 18 uur) geen doorgaand verkeer in de straat mogelijk. De aannemer stelt alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.


Meeuwstraat 14

Van 29 augustus tot en met 23 september (4 dagen werk in de opgegeven periode) legt Fluvius nutsleiding aan in de berm. De werken brengen hinder met zich mee: Doorgang via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben doorgang.


Asterstraat 74

Van 29 augustus tot en met 30 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


St. -Kristoffelstraat 11A

Van 29 augustus tot en met 30 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Lichtaartseweg 25

Van 13 september tot en met 16 september zorgt de stad voor aansluiting nutwerken, waardoor er wisselend verkeer is via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Daardoor is de doorgang beperkt. 


Pelserij 22 (update)

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 30/9) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Velodroomstraat 19 (update)

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 30/9) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Patrijzenstraat 2 (update)

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 30/9) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Laar 44-45A (update)

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 30/9) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Veldstraat 30

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Sint-Antoniusstraat 8

Van 22 augustus tot en met 16 september (verlengd tot 30/9/2022)(2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Leeks 63

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Katersberg 124 (update)

Van 22 augustus tot en met 16 september (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 30/9) voert Aquafin een huisaansluiting op de riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Nieuwstraat

Vanaf begin augustus voert een aannemer noodzakelijke werken uit in Nieuwstraat. De werken zijn verdeeld in meerdere fases zodat de hinder zo beperkt mogelijk is. Als alles vlot verloopt, zijn er werken in de straat tot half december 2022.

Over de volledige lengte van de straat zal de aannemer in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen kabels en leidingen in het voetpad aanleggen. De aannemer werkt met een werkzone (telkens ongeveer 100 meter) die opschuift. In de werkzone geldt steeds een parkeerverbod en voetgangers moeten aan de andere kant van de straat wandelen. De aannemer start aan de kant van de oneven nummers, bij Nieuwstraat huisnummer 1. De werkzone in deze eerste fase loopt van Nieuwstraat 1 tot aan de inrit van centrumparking Nieuwstraat. Meer info over de werken vind je op www.geel.be/nieuwstraat


Retieseweg 140 tot aan Retiebaan (Mol) richting Dessel/Retie

Van 1 augustus tot en met 5 september wordt het fietspad richting Retie aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Ter hoogte van de werken is één rijrichting (richting Retie) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken. 
 • De omleiding loopt langs St.- Dimpnaplein, Gasthuisstraat, Fehrenbachstraat, Waterstraat, Pas en Westelijke Ring, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 
 • Fietspad richting Retie is afgesloten, fietsers rijden over het fietspad in dubbelrichting langs de andere kant van de rijweg.
 • Op de brug wordt het fietspad in beide richtingen vernieuwd en is de omleiding voor fietsers langs Sas 7.
 • Handelaars moeilijk bereikbaar.

Meer info en omleidingsplannen vind je in dit nieuwsbericht en op www.geel.be/retieseweg.


Paddenhoek 12

Van 22 augustus tot en met 16 september (verlengd tot 30 september) (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) wordt een huisaansluiting riolering gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Koeneind 6B

Van 1 augustus tot en met 31 oktober wordt een kraan geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, versmalde rijstroken, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Retieseweg 174 (update)

Van 15 augustus tot en met 31 augustus (verlengd tot 30 september) vinden nutswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, versmalde rijstroken, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Zammelseweg 202 / Schaapsdijk

Van 17 maart tot en met 1 oktober wordt een kraan geplaatst voor het bouwen appartementen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang. De kraan komt deels op het voetpad te staan voetgangers hebben nog voldoende doorgang over.


Kortestraat

Vanaf 7 februari 2022 vinden er werken plaats. Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. De straat zal gedurende de werken afgesloten zijn.

Meer info over deze werken vind je op www.geel.be/Kortestraat.


Groenhuis

Van 21 oktober tot en met 8 juli 2022 (verlengd tot 23 september) vinden er werken plaats. Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken.

Deze werken brengen hinder met zich mee:

 • De site van woonzorgcampus Astor is tijdelijk niet meer bereikbaar via Groenhuis, maar enkel via de Klein-Veldekensstraat. Het schoonheidssalon, het kapsalon en de kinderopvang op de site blijven ook steeds bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat.
 • Het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.
 • Er wordt een omleiding voorzien via Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg en Technische Schoolstraat.

Meer info over de werken in Groenhuis vind je op deze pagina.


Laar 2A

Het oude schoolgebouw op het St.-Dimpnaplein wordt afgebroken. Op de parking langs Laar worden enkele parkeerplaatsen ingenomen zodat de vrachtwagens op een vlotte manier de werf kunnen op- en afrijden en om te voorkomen dat geparkeerde wagens zouden beschadigd worden. Op regelmatige tijdstippen zal er in Laar vrachtverkeer zijn om de werf te bereiken en te verlaten. Meer info in dit bericht


Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Nieuwstraat (ganse straat): 01/09/2022 tot en met 30/09/2022 (verlengd tot 21/10/2022)
 • Gerststraat (ganse straat): 01/08/2022 tot en met 12/08/2022 (verlengd tot 30/09/2022)
 • Spreeuwenstraat (ganse straat): 05/09/2022 tot en met 30/09/2022 (verlengd tot 14/10/2022)
 • Sijsjesstraat (ganse straat): 05/09/2022 tot en met 30/09/2022
 • Kievermont (ganse straat): 01/09/2022 tot en met 30/09/2022
 • Snepstraat (ganse straat): 05/09/2022 tot en met 19/09/2022
 • Ossestraat (ganse straat): 01/09/2022 tot en met 16/09/2022 (verlengd tot 07/10/2022)
 • Hollestraat (ganse straat): 01/09/2022 tot en met 22/09/2022 (verlengd tot 14/10/2022)
 • Diestseweg (tot aan Gasthuisstraat): 08/08/2022 tot en met 31/08/2022 (verlengd tot 16/09/2022)
 • Groenenheuvel (ganse straat): 22/08/2022 tot en met 22/09/2022
 • Zonnebloemstraat (ganse straat): 11/08/2022 tot en met 16/09/2022 (verlengd tot 19/10/2022)
 • Pastoor Van Neylenstraat (ganse straat): 10/08/2022 tot en met 23/08/2022 (verlengd tot 10/9/2022)
 • Gansakker (ganse straat): 25/08/2022 tot en met 07/09/2022
 • Roggendries (ganse straat): 22/08/2022 tot en met 22/09/2022
 • Heimerik (ganse straat): 08/08/2022 tot en met 31/08/2022 (verlengd tot 16/09/2022)
 • Laar (huisnummer 1 (school) tot 100): 01/09/2022 tot en met 16/09/2022 (verlengd tot 26/09/2022)
 • Stationsstraat (kant van oneven huisnummers): 10/09/2022 tot en met 16/09/2022 (verlengd tot 26/09/2022)
 • Logen (vanaf Rijn tot Heimerik): 12/09/2022 tot en met 30/09/2022 (verlengd tot 14/10/2022)
 • Mannestraat (ganse straat): 26/09/2022 tot en met 19/10/2022
 • Violetstraat (ganse straat): 01/08/2022 tot en met 07/10/2022 (verlengd tot 19/10/2022)
 • Zwanenstraat (ganse straat): 12/09/2022 tot en met 30/09/2022 (verlengd tot 19/10/2022)
 • Laarsveld (ganse straat): 03/10/2022 tot en met 24/10/2022

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar


Huisaansluiting riolering

De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.

 • Leliestraat 7: 07/05/2022 tot en met 31/08/2022 (verlengd tot 31/10/2022)
 • Paddenhoek 12: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • Katersberg 124: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • Leeks 63: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • Velodroomstraat 19: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • Patrijzenstraat 2: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • St. -Kristoffelstraat 11A: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)
 • Kapelstraat 35: 22/08/2022 tot en met 16/09/2022 (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) (verlengd tot 16/10/2022)

Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'

Van 19 augustus tot eind 2022 plaatst een aannemer een werfzone van Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'. Daardoor is één rijvak afgesloten in deze zone. Dit betekent:

 • Tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer in Stelenseweg tot aan de werfzone.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Stelenseweg 16 tot aan het kruispunt 'Zonneke' in de richting van kruispunt 'Zonneke':
  • Er is dus eenrichtingverkeer ter hoogte van de werfzone.
  • Het verkeer dat vanaf het kruispunt 'Zonneke' wil rijden naar de Stelenseweg moet gedurende de werken de omleiding volgen via Pas en Ring R14.
 • Voetgangers kunnen steeds over de voetpaden aan de kant van de even huisnummers. Er ligt een tijdelijk zebrapad. Voetgangers langs Pas kunnen de voetgangerstunnel gebruiken.
 • Fietsers volgen een omleiding langs Pas en Dr.-Sanodreef.
 • De lijnbussen:
  • komende van R14 naar Zonneke blijven over de Stelenseweg rijden.
  • komende van kruispunt 'Zonneke' naar R14 volgen de omleiding. Hierdoor verplaatst De Lijn haar halte voor deze rijrichting naar Pas ter hoogte van de parkeerstrook gelegen voor huisnummers Pas 253-255.
 • De afvalophaling door IOK verloopt normaal.
Gepubliceerd op vrijdag 16 september 2022 8 u.