Werken met hinder

Er wordt gewerkt in glasvezelnetwerk (fiber), Retieseweg, Nieuwstraat, Groenstraat, Binnenblok, Ericastraat, Lieventier, Velveken, Malosewaver, Heistraat, Domeinestraat, Oostereinde, Kollegestraat, Koning-Albertstraat, Lebonstraat, Neerstraat, Eindhoutseweg, Laarsveld, Stelenseweg, Boekweitstraat, Pastoor Op De Beeckstraat, Nachtegalenstraat, Wielewaalstraat, Groenstraat, Dr. Van de Perrestraat, Pallo, Kortestraat, Kwakkelberg, Molseweg, Eendenstraat, Antwerpseweg, Diestseweg, Velveken ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.

Velveken + St.-Corneliusstraat

Op 22 februari worden sonderingen uitgevoerd met een mobiele werfwagen. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben doorgang.


Diestseweg 63

Van 6 tot en met 28 februari (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) maakt Aquafin een huisaansluiting riolering. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers over de parkeerstrook.


Antwerpseweg 171

Van 20 tot en met 22 februari voert Pidpa nutswerken aan een waterleiding uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer via vermindering van rijstroken, handelaars moeilijk bereikbaar, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers tussen bakens.


Eendenstraat (kruispunt met Groenstraat 48)

Van 14 tot en met 15 februari herstelt een aannemer een verzakking in de rijweg. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Eendenstraat of Groenstraat, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Molseweg 188

Van 13 tot en met 17 februari voert Pidpa nutwerken uit aan de waterleiding. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Kwakkelberg ( huisnummer 81 tot aan Technische Schoolstraat 52)

Van 31 januari tot en met 1 maart voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fase 1: van huisnummer 81 tot 72: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Fase 2: van huisnummer 72 tot Technische Schoolstraat 52 (uitvoering in de krokusvakantie: 20/02/2023 tot en met 26/02/2023): wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

Kortestraat (kant Nieuwstraat afgesloten)(weerafhankelijk)

Van 3 tot en met 10 februari voert een aannemer kasseiwerken aan de stoep van Nieuwstraat uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, doorgang voor fietsers en voetgangers.


Pallo (kant Nieuwstraat afgesloten)(weersafhankelijk)

Van 31 januari tot en met 7 februari voert een aannemer kasseiwerken aan de stoep van Nieuwstraat uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, enkelrichting wordt opgeheven, omleiding via Schoolsteeg, doorgang voor fietsers en voetgangers.


Dr. Van de Perrestraat 140

Van 6 tot en met 24 februari wordt een woning afgebroken. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers door een voetgangerstunnel ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Groenstraat 69

Van 23 januari tot en met 3 maart werkt Aquafin aan de renovatie van een pompstation. De werken brengen hinder met zich mee: snelheidsbeperking en beurtelings verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, geen doorgang voor fietsers en voetgangers, fietsers op de rijbaan ter hoogte van de werken.


Kollegestraat 13

Van 3 tot en met 28 februari voert Fluvius nutswerken uit aan leidingen. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Wielewaalstraat 35

Van 20 februari tot en met 8 maart voert Fluvius nutswerken uit aan leidingen. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Nachtegalenstraat (ganse straat)

Van 6 tot en met 24 februari herstelt een aannemer voetpaden. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, éénrichtingsverkeer (rijrichting van Groenstraat naar Holven is afgesloten) voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Groenstraat, Kapelstraat en Holven, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Pastoor Op De Beeckstraat (ganse straat)

Van 6 tot en met 24 februari herstelt een aannemer voetpaden. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Boekweitstraat (ganse straat)

Van 26 januari tot en met 4 februari herstelt een aannemer voetpaden. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Stelenseweg 46

Van 2 tot en met 7 februari wordt een woning afgebroken. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Laarsveld 57

Van 1 tot en met 10 februari legt Telenet een telecomleiding. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Eindhoutseweg huisnummers 49 – 53 A en huisnummer 74

Van 30 januari tot en met 27 februari legt Pidpa een nieuwe drinkwaterleiding. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstroken voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang tussen bakens.


Neerstraat 55

Van 18 tot en met 26 januari (verlengd tot 10 februari) legt Pidpa nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fase 1: enkelrichting in Neerstraat en Wimpebrug, in Neerstraat 1 rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten (rijrichting van Neerstraat richting Grotesteenweg is afgesloten), omleiding langs Veestraat, Zammelseweg en Neerstraat of via Wimpebrug, Hazenhout, Grotesteenweg, Kruishei en Neerstraat, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.
 • Fase2: enkelrichting in Neerstraat, in Neerstraat 1 rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten (rijrichting van Neerstraat richting Grotesteenweg is afgesloten) omleiding langs via Kruishei, Neerstraat en Wimpeburg, Hazenhout en Grotesteenweg, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Lebonstraat 128

Van 16 januari tot en met 24 februari staat er een stelling op de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: Doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang. Voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. 


Koning-Albertstraat 48

Van 6 tot en met 17 februari voert Proximus nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang over de rijbaan tussen bakens.


Kollegestraat 18

Van 20 januari tot en met 10 februari wordt een woning afgebroken. Dit brengt hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Oostereinde (kruispunt Retieseweg)

Van 16 januari tot en met 31 maart voert AWV rioleringswerken uit en legt ze de rijweg en het fietspad aan. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer.
 • Er loopt een omleiding langs Rendersvensedijk, Schransdijk en Katersberg, of via Katersberg, Meulemakershoef en Berkvensedijk.
 • Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang.

Domeinestraat (kruispunt Retieseweg)

Van 16 januari tot en met 31 maart voert AWV rioleringswerken uit en legt ze de rijweg en het fietspad aan. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer.
 • Er loopt een omleiding langs Rendersvensedijk, Schransdijk en Katersberg, of via Katersberg, Meulemakershoef en Berkvensedijk.
 • Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang. 

Heistraat 146

Van 16 januari tot en met 20 januari (verlengd tot 3 februari) voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Malosewaver 41 (update)

Van 31 december tot en met 31 januari (verlengd tot 10 februari) vernieuwt een aannemer putdeksels en verbreedt de kasseien. Er is dag werk en daarna moet het drie weken uitharden. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Velveken 16A

Van 9 januari tot en met 13 januari (verlengd tot 2 februari) voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Lieventier (kruispunt met Retieseweg)

Van 9 december 2022 tot en met 31 maart 2023 vinden rioleringswerken plaats en worden rijweg en fietspad aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Omleiding langs Oudepostelseweg, Berkven en Katersberg. Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang. 


Ericastraat (kruispunt met Retieseweg)

Van 9 december 2022 tot en met 31 maart 2023 vinden rioleringswerken plaats en worden rijweg en fietspad aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Omleiding langs Berkven en Katersberg. Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang. 


Binnenblok kruispunt met Retieseweg

Van 21 november 2022 tot en met 31 maart 2023 vinden er rioleringswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Meulemakershoef, Katersberg en Berkven. Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang.


Groenstraat (tussen Groenhuis en Nachtegalenstraat)

Vanaf 22 september wordt een verhoogd fietspad aangelegd aan de zijde van de oneven nummers, hiervoor wordt de rijweg smaller gemaakt. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, handelaars moeilijk bereikbaar, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Komend van Rauwelkoven omleiding langs Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg, Dr. Van de Perrestraat en de Westelijke Ring of via Rauwelkoven en Westelijke Ring.
 • Richting Gooreind en Rode Kruisstraat via Westelijke Ring en Duivenstraat.
 • Wijk De Leunen is bereikbaar via de Westelijke Ring.

Meer informatie over deze werken vind je op https://www.geel.be/groenstraat


Nieuwstraat (update)

Vanaf begin augustus voert een aannemer noodzakelijke werken uit in Nieuwstraat. De werken zijn verdeeld in meerdere fases zodat de hinder zo beperkt mogelijk is. Als alles vlot verloopt, zijn er werken in de straat tot en met december 2022.

Over de volledige lengte van de straat zal de aannemer in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen kabels en leidingen in het voetpad aanleggen. De aannemer werkt met een werkzone (telkens ongeveer 100 meter) die opschuift. In de werkzone geldt steeds een parkeerverbod en voetgangers moeten aan de andere kant van de straat wandelen. Meer info over de werken vind je op www.geel.be/nieuwstraat

Daarnaast zal er van 14 november tot en met 23 december 2022 (verlengd tot 28 februari 2023) gewerkt worden aan het aanleg van de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken. 


Retieseweg 140 tot aan Retiebaan (Mol) richting Dessel/Retie

Vanaf 1 augustus wordt het fietspad richting Retie aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Ter hoogte van de werken is één rijrichting (richting Retie) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken. 
 • De omleiding loopt langs St.- Dimpnaplein, Gasthuisstraat, Fehrenbachstraat, Waterstraat, Pas en Westelijke Ring, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 
 • Fietspad richting Retie is afgesloten, fietsers rijden over het fietspad in dubbelrichting langs de andere kant van de rijweg.
 • Op de brug wordt het fietspad in beide richtingen vernieuwd en is de omleiding voor fietsers langs Sas 7.
 • Handelaars moeilijk bereikbaar.

Meer info en omleidingsplannen vind je in dit nieuwsbericht en op www.geel.be/retieseweg.


Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Mannestraat: 12/11/2022 tot en met 18/11/2022 (verlengd tot 10/02/2023)
 • Lebonstraat + Boerenkrijgstraat (ganse straat): 09/01/2023 tot en met 03/02/2023 (verlengd tot 10/02/2023)
 • Holven (kruispunt van Dr. Van de Perrestraat tot aan de paaltjes Holven 1): 25/01/2023 tot en met 27/01/2023 (verlengd tot 03/02/2023)
 • Groenenheuvel (ganse straat): 06/02/2023 tot en met 17/02/2023
 • Waaiburg en Kameinestraat (ganse straat): 08/02/2023 tot en met 03/03/2023
 • Kwakkelberg (van Rauwelkoven tot aan 81): 30/01/2023 tot en met 24/02/2023
 • Velodroomstraat 4 -12: 23/01/2023 tot en met 25/01/2023 (verlengd tot 03/02/2023)
 • Zwaluwenstraat 14 - 22: 23/01/2023 tot en met 25/01/2023 (verlengd tot 10/02/2023)
 • Lindenhof (van huisnummer 1 tot 10): 06/02/2023 tot en met 13/02/2023 (herstelling voetpaden)
 • Dr. Van de Perrestraat (van huisnummer 3 tot 23A): 20/02/2023 tot en met 28/02/2023 (herstelling voetpaden)
 • De-Billemontstraat 77-101 (enkel kant school): 20/02/2023 tot en met 24/02/2023
 • Groenstraat (huisnummer 79 tot aan 99)(enkel de oneven kant): 03/02/2023 tot en met 10/02/2023
 • Kwakkelberg (van huisnummer 7 tot aan 69): 18/02/2023 tot en met 26/02/2023 (krokusvakantie)
 • Valkenborch + Esdoornstraat: 23/02/2023 tot en met 17/03/2023
 • Dr. Van de Perrestraat (van huisnummer 266 tot aan 268): 06/02/2023 tot en met 17/02/2023

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar.

Gepubliceerd op woensdag 1 februari 2023 8 u.