Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Lebonstraat, Drieskens, Waterstraat, Diestseweg, Eindhoutseweg, Veerleseweg, Dr.-Van de Perrestraat, Rauwelkoven, Rijn, Velveken, Bergstraat, Leeks, Eerselingsedijk (Kasterlee), spoorwegovergangen Rauwelkoven en Langstraat (update), Lammerdries, Amocolaan, Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef, Steentjesblok/Waterstraat (verlengd), Europawijk, Dr. Van de Perrestraat, Pas, Larumseweg-Rauwelkoven.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Lebonstraat

Van 28 september tot en met 15 oktober legt PIDPA een nieuwe hoofdleiding aan in Lebonstraat tussen Patronaatstraat en Stationsstraat. De werken brengen een matige hinder met zich mee. Verkeer blijft mogelijk.


 • Waterstraat 81-93, Diestseweg 135-139

Tussen 15 oktober en 6 november voert Fluvius 3 tot 4 dagen in deze periode grond- en kabelwerken uit in Waterstraat 81-93 en Diestseweg 135-139. Gemotoriseerd verkeer heeft doorgang via versmalde rijstroken. Fietsers rijden op de rijbaan. Voetgangers moeten oversteken.


 • Drieskens 2-14

Tussen 30 september en 16 oktober voert Fluvius gedurende max. 2 dagen in deze periode grond- en kabelwerken uit ter hoogte van Drieskens 2-14. Gemotoriseerd verkeer kan langs versmalde rijstroken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Eindhoutseweg 62-72, Lammerdries 18, Veerleseweg 2

Tussen 28 september en 30 oktober maakt Aquafin huisaansluitingen ter hoogte van Eindhoutseweg 62-72, Lammerdries 18 en Veerleseweg 2. De werken duren enkele dagen in de opgegeven periode en zijn weersafhankelijk. Er is telkens 1 rijstrook afgesloten met afwisselende doorgang voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Dr.- Van de Perrestraat 2

Op 1 oktober, tussen 9 en 15 uur, is ter hoogte van Dr.-Van de Perrestraat 2, hoek Holven en Dr.-Van de Perrestraat, 1 rijstrook afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer kan afwisselend (met borden) voorbij de werken via versmalde rijstroken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang via de rijweg tussen kegels.


 • Rauwelkoven t.h.v. nr 76, Rijn 184, Velveken 71

Tussen 21 september tot 30 oktober werkt een aannemer aan huisaansluitingen voor Aquafin. Tijdens de werken is er beurtelings verkeer.


 • Bergstraat

Een aannemer voert van 21 september tot 30 oktober wegeniswerken uit ter hoogte van nummer 7 tot nummer 13. De rijweg is volledig afgesloten dus ook voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding voorzien via de Herderstraat.


 • Leeks

Van 21 september tot en met 30 oktober voert een aannemer wegeniswerken uit ter hoogte van Leeks 3. De rijweg zal er afgesloten zijn, enkel plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang. Er is een omleiding voorzien.


 • Eerselingsedijk (Kasterlee)

Van 21 september tot 9 oktober voert een aannemer, in opdracht van gemeente Kasterlee, werken uit aan Eerselingsedijk. De kopmuren aan Papendijk worden vervangen. De rijweg op Geels grondgebied is voor plaatselijk verkeer toegankelijk. Ter hoogte van de werken (in Kasterlee) is de rijweg volledig afgesloten. De omleiding richting Kasterlee loopt langs Zeggendijk.

Signalisatieplan:

Rode bol = werkzone
Gele lijn = enkel plaatselijk verkeer mogelijk, geen doorgaand
Blauwe lijn = omleiding


 • Spoorwegovergang Langstraat: gaat niet door

Van 16 oktober tot en met 6 november plande Infrabel onderhoudswerken aan de spoorwegovergang aan Langstraat. Deze werken gaan niet door. 


 • Spoorwegovergang Rauwelkoven (update 29/9)

Van 16 oktober tot 3 november (eerst gepland van 25 september tot 16 oktober) voert Infrabel onderhoudswerken uit aan de spoorwegovergang aan Rauwelkoven. De rijweg is volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt Larum/Rauwelkoven en kruispunt Rauwelkoven/Reiten richting de spooroverweg. De omleiding loopt langs Larumsebrugweg en Reiten. Bij het begin en einde van schooldagen kunnen voetgangers en fietsers met hun fiets in de hand de spoorweg oversteken. Zo moeten de schoolgaande kinderen die aan de overkant van de spoorwegovergang wonen geen omwegen nemen. 


 • Amocolaan ter hoogte van Bukenheiken

Van 31 augustus tot 5 november voert een aannemer een gestuurde boring voor een aardgasvoerleiding uit in Amocolaan ter hoogte van Bukenheiken. De werken brengen sterke hinder met zich mee, er staan tijdelijke verkeerslichten.


 • Kruispunt Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef

Donderdag 11 juni starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van kabels en leidingen aan het kruispunt. Dit is een eerste fase in de herstellingswerken van de wegverzakkingen. Deze fase zal ongeveer drie weken duren. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen is het mogelijk dat er kortstondige onderbrekingen zullen zijn van de elektriciteit in de buurt van het kruispunt. Fluvius moet de betrokken bewoners hier zelf over informeren. Meestal gebeurt dat met een briefje in de bus.
De aannemer werkt in de bermen en maakt enkele doorsteken door de straat maar het huidige plaatselijk verkeer op Pas blijft zoals op heden mogelijk. Bewoners van de Dr.-Sanodreef blijven bereikbaar via Stelenseweg en mensen van Dr.-Peetersstraat via Waaiburg. 


 • Larumseweg-Rauwelkoven

Van 1 augustus tot en met 1 november legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan in een bestaand voetpad. Er is hinder voor voetgangers, fietsers en auto's op één rijstrook. Er is beurtelings verkeer in werfzones van 50 meter. 


 • Steentjesblok - Waterstraat (verlengd)

Van 4 mei tot 9 oktober (het einde was eerst voorzien voor 31 juli) voert een aannemer, in opdracht van Pidpa, werken uit in Steentjesblok en Waterstraat. Om de waterleiding te vernieuwen, moet de firma het voetpad opbreken. Hierdoor zullen voetgangers hinder ondervinden. Op de rijweg geldt ter hoogte van de werken beurtelings verkeer.


 • Europawijk richting Mol

Aquafin meldt ons dat op de grens tussen Mol en Geel er verkeersborden geplaatst zijn die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk. Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan. Je kunt de Europawijk via de Amerikalaan verlaten. Hoelang deze situatie blijft is niet duidelijk.


 • Dr. Van de Perrestraat 124

Tussen 10 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 124. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: bij de afbraak en de nieuwbouw moeten fietsers en voetgangers langs een afgezonderde doorgang op de rijbaan. De rijweg is gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer is van toepassing. Er is een parkeerverbod aan de overkant. Voetgangers kunnen oversteken ter hoogte van huisnummer 110.


 • Dr. Van de Perrestraat 15 (naast ingang Lidl)

Tussen 17 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 15. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: het voetpad en het fietspad worden ingenomen, fietsers en voetgangers moeten over de rijweg in een afgezonderde doorgang. De rijweg blijft open, de inname beperkt zich tot de parkeerstrook.


 • Pas (verlengd)

Het kruispunt Pas / Waterstraat / Stelenseweg is opnieuw gedeeltelijk open voor het verkeer. Drie armen van het kruispunt namelijk Pas richting Markt, Stelenseweg en Waterstraat zijn open. 

De vierde arm, Pas richting Antwerpseweg, blijft afgesloten. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder op dat deel van Pas van Zonneke tot en met het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat, waar ook de wegverzakkingen zullen worden hersteld. Dit deel is vermoedelijk nog afgesloten tot het einde van het jaar.

Vanaf zondagavond 2 augustus geldt er vanaf 20 uur een parkeerverbod in het deel van Pas waar vanaf maandagochtend 3 augustus fase twee van de werken zal starten. Dat is het deel vanaf het kruispunt Zonneke tot aan Pas nummer 212 en nummer 267 aan de overkant van de straat. 

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas

Gepubliceerd op maandag 28 september 2020 7 u.