Rauwelkoven - Groenstraat

Stel hier uw vraag

Omwille van de verouderde infrastructuur en de aanleg van de fietsostrade wordt in Rauwelkoven / Groenstraat - tussen Groenhuis en R14- de rijweg vernieuwd, komt er een gescheiden rioleringsstelsel, en wordt een stoep en fietspad aangelegd.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Vernieuwen rijwegverhardingen
  • Aanleg stoep (tussen Groenhuis en Rauwelkoven)
  • Aanleg fietsostrade
  • Vernieuwen openbare verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

 • De start van de werken is afhankelijk van een aantal factoren:
  • de grondinnemingen
  • de aanstelling van de aannemer
  • de te verkrijgen omgevingsvergunning
 • Grondinneming: onderhandelingen in uitvoering
 • Vermoedelijke startdatum werken: in de loop van 2023
 • Vermoedelijke duurtijd werken: nog te bepalen

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Zodra de aannemer van de werken gekend is, zal de stad een nieuwe bewonersvergadering beleggen. Dit is ongeveer 1 maand voor de werken.

Scheiden van regen- en afvalwater

 Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.