Rooilijnplannen

Wat is een rooilijnplan?

Een rooilijn is de door de overheid (Gewest, Gemeente,...) vastgelegde grens tussen het openbaar domein en privé terrein.

Hieronder kunt u de goedgekeurde rooilijnplannen van het plannenregister raadplegen.

De rooilijnen die goedgekeurd werden in verkavelingen of in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hier niet weergegeven. Om deze rooilijnen te raadplegen kunt u ook steeds terecht bij de dienst grondgebonden zaken.

Plannummer Naam  Datum goedkeuring
2.41_00001_00001 Turnhout-Diest (Pas) 16/08/1873
2.41_00004_00001 Turnhout-Mol (Nieuwstraat, De Billemontstraat, St.-Dimpnaplein, Rijn, Molseweg, Zuiderring) 10/10/1932
2.41_00007_00001 Gasthuisstraat (buurtweg 144) 29/06/1912
2.41_00008_00001 Turnhout-Diest (Stationsstraat) 05/10/1911
2.43_00001_00001 Lichtaart-Olen (Lichtaartseweg) 22/04/1959
2.43_00002_00001 Waterstraat 28/08/1968
2.43_00003_00001 Fabriekstraat 23/03/1935
2.43_00004_00001 Rozendaal 24/05/1939
2.43_00005_00001 Fehrenbachstraat 17/12/1939
2.43_00006_00001 Puntstraat 06/07/1973
2.43_00007_00001 Geel-Elsum-Larum-Olen (Buurtweg 11 = Lebonstraat, Elsum, Larumseweg, Olenseweg) 12/08/1958
2.43_00008_00001 Tongerlo-Geel (Tongerloseweg) 12/01/1966
2.43_00009_00001 Asterstraat 07/01/1972
2.43_00010_00001 Dr.-Peetersstraat (Buurtwegen 112 en 41, Voetweg 170) 11/12/1974
2.43_00011_00001 Djepstraat 03/05/1982
2.43_00012_00001 Meerhoutseweg 12/11/2001
2.43_00013_00001 Winkelom RW nr25 deel II 21/03/2006
2.43_00014_00001 Leukaard 24/06/2010
2.43_00023_00001 Groenhuis 24/06/2020
2.43_00024_00001 Groenstraat - Rauwelkoven 01/02/2021
2.43_00028_00001 Wijziging Voetweg Nr. 179 - Meerhoutsevoetweg 07/03/2022
2.43_00029_00001 Uitbreiding Gemengd Bedrijventerrein Liessel 23/06/2022

Rooilijnplannen in openbaar onderzoek

Heden zijn er geen openbare onderzoeken lopende die betrekking hebben op rooilijnplannen in stad Geel.

Andere openbare onderzoeken