Subsidie zwaluwnesten

Geel geeft u een premie als u de bewoonde nesten van de huiszwaluw of de boerenzwaluw in stand houdt en als u kunstnesten plaatst.

Procedure

  • U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. U kunt ook een afspraak maken bij het contactcentrum grondgebiedszaken.

Bedrag

  • De subsidie voor het behoud van één of twee bewoonde nesten bedraagt 20 euro per jaar. Voor de instandhouding van drie, vier of vijf nesten, krijgt u 35 euro per jaar. Hebt u meer dan vijf nesten, dan krijgt u het maximum bedrag van 50 euro per jaar. 
  • Voor de aankoop van een kunstnest krijgt u eenmalig 5 euro. 

Afhandeling

  • Na de aanvraag controleren de leden van de MiNa-raad (adviesraad voor milieu en natuur) de aanwezigheid van bewoonde zwaluwnesten en wordt het bedrag op uw rekening overgeschreven.

 

Premie- en subsidiereglementen