Tegeltuintjes

In Geel mag u onder bepaalde voorwaarden een of meer stoeptegels voor uw huis weghalen om ruimte te maken voor een tegeltuintje. Dit kan bijvoorbeeld een (klim)plant zijn die u aanbrengt tegen de gevel van uw woning. Gevelgroen heeft veel voordelen, het isoleert de buitenkant van je woning, het geeft kleur aan een grijs straatbeeld en de planten zijn goed voor de biodiversiteit.

Voorwaarden

In artikel 68 van de stedenbouwkundige verordening (pagina 36) van stad Geel staan volgende voorwaarden:

  • Let er op dat de aanplantingsstrook niet breder is dan 30 centimeter, gemeten vanuit de plint of het voorgevelvlak.
  • De stoep ernaast moet minstens nog 1,5 meter breed zijn om een goede doorgang voor voorbijgangers te garanderen. 
  • Uitsluitend kleine bodembedekkende planten en klimplanten zonder doorns en klimplanten zonder overvloedige bessendracht worden toegelaten.
  • Onderhoud van deze voorgeveltuintjes gebeurt door de eigenaars van het gebouw dat aan het voorgeveltuintje grenst. Deze voorgeveltuintjes bevinden zich voortdurend in een fatsoenlijke staat.
  • Bij bebouwing tot op de rooilijn kunnen voorgeveltuintjes ter verfraaiing van het straatbeeld worden aangelegd. Het stadsbestuur behoudt echter het recht om na voorafgaande waarschuwing het voetpad terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen zonder dat de eigenaar of de bewoner hiervoor een schadevergoeding kan vorderen.

Hoe leg ik een tegeltuintje aan?

IOK heeft een uitgebreide webpagina met informatie over gevelgroen, een brochure (onderaan bij de bijlages) en filmpje uitgewerkt om u op weg te zetten.