Werken met hinder

Er wordt gewerkt plaats in Holven, Lindenhof, Europawijk, Wijdbos, Gagelstraat, Goorakker, Bel, De-Billemontstraat, Pas, Kollegestraat, Laarsveld, Rozendaal, Rauwelkoven aan Ring, Holven, Haag, Spendijk, Merenseweg, update asfalteringswerken (Sasachtweg, Bergstraat, Herdersstraat, Schaapsdijk, Langevonderstraat, Velodroomwijk, Vleeshouwer, Kwakkelberg), Bukenheiken/Amocolaan, Eindhoutseweg, Velodroomstraat, Velveken, Merenseweg, Westelijke Ring, Elsum (2x).

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Holven 2 / Lindenhof (tussen Technische Schoolstraat en Dr.-Van de Perrestraat)

Op 3 en 4 augustus brengt een firma, in opdracht van stad Geel, markeringen aan. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Geen doorgang voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Parkeerverbod enkel in de werkzone indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werken.
 • Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang. 

 • Europawijk 14-64

Van 26 tot en met 30 juli worden bomen gesnoeid. De werken brengen lichte hinder met zich mee:

 • Mobiele werf: de signalisatieborden worden telkens verplaatst ter hoogte van de snoeiwerken om veilig te werken.
 • Beurtelings verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang. 

 • Wijdbos 34

Op 16 en 17 juli vervangt stad Geel een wegenisdeksel ter hoogte van Wijdbos 34. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer via verkeersborden voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang. 

 • Gagelstraat 12

Tussen 2 en 6 augustus (weersafhankelijk, 1 dag werk in de opgegeven periode) legt stad Geel een oprit aan ter hoogte van Gagelstraat 12. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
 • Parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Goorakker 10

Tussen 16 augustus en 10 september (weersafhankelijk, werken duren niet de ganse periode) voert Fluvius graafwerken uit ter hoogte van Goorakker 10. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang. 

 • Bel 10

Tussen 16 augustus en 10 september (weersafhankelijk, werken duren niet de ganse periode) voert Fluvius graafwerken uit ter hoogte van Bel 10. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

 • De-Billemontstraat 92-94

Van 3 augustus tot en met 31 augustus worden de woningen aan De-Billemontstraat 92 en 94 gesloopt. De werken brengen lichte hinder met zich mee:

 • Geen hinder op de rijweg voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Er wordt een voetgangerstunnel gemaakt op de stoep, zodat de voetgangers veilig de werf kunnen passeren.

 • Pas 81

Van 2 tot en met 13 augustus is ter hoogte van Pas 81 lichte hinder door dakwerken.

 • Geen hinder voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetpad volledig ingenomen om veilig te kunnen werken: voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf.

 • Kollegestraat 62

Van 2 augustus tot en met 2 november wordt een kraan aan Kollegestraat 62 geplaatst. Dit brengt hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer met verkeersborden en verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Versmalde rijstroken.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Laarsveld 5

Van 17 augustus tot en met 17 november wordt aan Laarsveld 5 een kraan geplaatst. Dit brengt lichte hinder met zich mee:

 • Geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Het voetpad is geblokkeerd met herashekken: voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Rozendaal 83

Op 6 augustus en op 26 augustus worden beton en chape geleverd bij Rozendaal 83. Dit brengt hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer.
 • Parkeerverbod aan overkant rijweg om de doorgaand verkeer vlot te laten verlopen.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

 • Verbinding Rauwelkoven - Westelijke Ring 

De vernieuwingswerken van het wegdek aan de Ring zijn volop bezig. De aannemer zal deze week bijkomend ook de verbinding van Rauwelkoven met de Ring vernieuwen. De straat was ter hoogte van Rauwelkoven al afgesloten maar van 6 tot en met 9 juli zal ook de aansluiting met Duivenstraat afgesloten zijn voor het verkeer. Het verkeer naar de Duivenstraat zal de Leunen langs Gooreind of Eendenstraat moeten bereiken en verlaten. 


 • Holven 93

Een aannemer verlengt van 5 tot en met 28 juli in opdracht van stad Geel de vluchtheuvel ter hoogte van Holven 93. De werken brengen hinder met zich mee: de vluchtheuvel is afgesloten, verkeer komende van Technische Schoolstraat kan via Nachtegalenstraat en verkeer komende van Kapelstraat kan via Vinkenstraat. Tijdens deze periode zijn Nachtegalenstraat (elke vrijdag) en Vinkenstraat (elke donderdag) ook afgesloten, dan zijn ze ingericht als speelstraat. De werken zelf nemen maar enkele dagen in beslag maar de fundering moet drie weken uitharden. Enkel fietsers mogen na de werken al wel over de vluchtheuvel rijden.


 • Haag (Geel) – Spendijk (Olen) – Merenseweg (Geel)

Van 2 augustus tot en met 1 oktober wordt er signalisatie geplaatst voor nutswerken. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Voor gemotoriseerd verkeer is één rijrichting afgesloten.

  Spendijk: enkelrichting voor het verkeer komende van de Larumseweg. Omleiding via Dr. Luyckstraat (Olen), Haanheuvel (Olen) en Larumseweg (Olen)

Haag: enkelrichting voor het verkeer komende van de Merenseweg. Omleiding via Sint – Corneliusstraat en Velveken.

Merenseweg: enkelrichting voor het verkeer komende van Velveken. Omleiding via Sint – Corneliusstraat en Velveken.


 • Asfalteringswerken

In de volgende straten wordt in de komende weken het wegdek vernieuwd. Op www.geel.be/asfalteringswerken vind je de planning en meer info.

 • Bergstraat en Herderstraat 
 • Schaapsdijk/Langevonderstraat
 • Sasachtweg
 • Velodroomwijk (vanaf Dr. Van de Perrestraat t.e.m. kruispunt Hemelrijk)
 • Vleeshouwer
 • Kwakkelberg
 • Langstraat 
 • Herentalseweg (verbinding tussen Herentalseweg en Poiel)

 • Bukenheiken - Amocolaan

Van 14 juni tot en met 30 juli (verlenging) voert een firma nutswerken uit. De werken brengen sterke hinder met zich mee:

  • Amocolaan: beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten
  • Bukenheiken: afgesloten van de Amocolaan, plaatselijke omleiding

 • Eindhoutseweg 60-100

Van 9 juni tot en met 13 augustus gaat stad Geel de stoepen aan Eindhoutseweg 60 tot 100 heraanleggen. De stoepen worden aan beide kanten van de rijweg heraangelegd; eerst de pare huisnummers, daarna de onpare huisnummers. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Parkeerverbod schuift op in de werfzone.
 • Beurtelings verkeer met verkeersborden ter hoogte van de werken. In het bouwverlof wordt de signalisatie weggehaald.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang via de kant dat er niet gewerkt wordt.

 • Velodroomstraat (update)

Van 1 juni tot en met 31 oktober (eerst gepland tot 1 augustus) vernieuwt Pidpa de waterleiding in Velodroomstraat. De werken brengen hinder met zich mee:

 • beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer
 • versmalde rijstroken
 • fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang

 • Velveken, Merenseweg

Van 17 mei tot en met 20 augustus vinden er nutswerken met boringen plaats. De werken brengen sterke hinder met zich mee. Gemotoriseerd verkeer heeft geen doorgang. Voetgangers en fietsers hebben beperkt tot geen doorgang. Er is een omleiding via Herentalseweg, Poiel, Haag. Van het kruispunt Haag/Velveken is er plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werken.


 • Westelijke ring (R14) (update 3 juni)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 14 juni met de vernieuwing van het asfalt op de ring rond Geel (R14). Bijna de volledige ring wordt aangepakt. De werken duren onder goede omstandigheden normaal tot midden juli.
Om de hinder te beperken, gebeurt de uitvoering in 4 fases. AWV beperkt de hinder door telkens maar aan één zijde van de ring te werken. Het verkeer rijdt dan aan de andere kant van de middenberm over één rijstrook in elke richting. Gedurende de werken blijven de bedrijven op en vlakbij de ring bereikbaar. Dit verloopt al dan niet via een korte omleiding.

Meer informatie in dit nieuwsbericht.


 • Elsum 176

Van 23 april tot en met 7 september worden er appartementen gebouwd. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend verkeer met verkeerslichten. Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf. Fietsers hebben doorgang. Er is een parkeerverbod ter hoogte van de werf.


 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021 7 u.