Werken met hinder

Naast herstellingen aan het glasvezelnetwerk (fiber), wordt er ook gewerkt op Antwerpseweg, Bisschopshoeven, Duivenstraat, Eendenstraat, Eikevelden, Fabriekstraat, Gasthuisstraat, Groenstraat, Grotesteenweg, Helleblok, Holven, Kwakkelberg, Laarsveld, Liesdonk, Liessel, Molenberg, Oosterloseheide, Ossemeer, Pas, Pastoor Van Neylenstraat, Peperstraat, Rendersvensedijk, Rijn, Stationsstraat, Turnhoutseweg, Velleke, Westerloseweg, Wielewaalstraat, Zammelseweg, Zwaluwenstraat, Zwanenstraat ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.


Hele grondgebied

Vanaf 5 februari begint een aannemer met de schaaftoer. Meer info over het onderhoud van zandwegen en de schaaftoer vind je hier.


Aardseweg 176

Van 25 maart tot en met 12 april voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Antwerpseweg 66 (kruispunt met Meeuwstraat)

Van 13 tot en met 27 maart wordt een verlichtingspaal geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: vermindering van 1 rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang.


Bisschopshoeven 55

Van 11 december tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit met een bouwlift voor de opbouw van twee woningen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Eikevelden 4

Van 12 januari tot en met 29 februari (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin een herstelling uit aan de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Diestseweg, Gasthuisstraat en J.B-Stessensstraat of Laar.


Fabriekstraat

Van 22 januari tot en met 9 februari (verlengd tot 8 maart) voert APK herstellingen uit aan de fiberkabel stoep + verdiepen leiding. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Gasthuisstraat (op verschillende locaties in voetpad en parkeerstrook

Van 12 tot en met 23 februari (verlengd tot 1 maart; twee dagen werk in de opgegeven periode) voert een aannemer in opdracht van de stad werken uit (puntopeningen in voetpad en parkeerstrook). De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Groenstraat - Rauwelkoven

Van 8 januari tot en met 2 februari (verlengd tot 1 maart) voert Pidpa nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Fase 7: (Groenstraat 28-6) (Rauwelkoven 43-45): beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Fase 8: (Rauwelkoven 67-73): beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.
 • Fase 9: (Rauwelkoven 43-65): beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Meer info vind je hier.


Groenstraat 29

Van 19 tot en met 23 februari voert een aannemer in opdracht van de stad herstellingswerken uit aan de wegenis. de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Grotesteenweg 4

Van 25 maart tot en met 5 april voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsers afstappen en tussen bakens de werken passeren.


Grotesteenweg 6 (ter hoogte van Moda Mari’s)

Op 6 maart voert een aannemer werken uit (vervanging paal met graafmachine). De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben geen doorgang, omleiding langs Liessel en Hazenhout.


Havermarkt (parking)

Van 26 februari tot en met 15 maart en van 17 maart tot en met 30 april (kan nog verlengd worden) legt de stad een proeftuin aan. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Helleblok

Van 26 februari tot en met 8 maart voert APK herstellingen uit aan de fiberkabel; stoep plus verdiepen leiding. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Holven (even huisnummers 26-62)

Van 19 februari tot en met 8 maart voert APK herstellingen uit aan de fiberkabel stoep + verdiepen leiding. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Kwakkelberg (van Stationsplein tot aan huisnummer 14)

Van 22 januari tot en met 1 maart (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Pidpa werken uit in de stoep; er wordt gewerkt in zones van 50 meter. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Laarsveld 57

Van 19 februari tot en met 15 maart legt een aannemer nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Liesdonk 7

Van 4 tot en met 6 maart voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer via versmalde rijstroken, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Liessel

Van 19 juni tot en met 31 mei 2024 voert een aannemer werken uit aan de weg en aan de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, brug over de E313 afgesloten ter hoogte van Liessel, omleiding langs Bell-Telephonelaan, Snelwegstraat en Grotesteenweg, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Vossendaal, Hogehofstraat, Hazenhout: plaatselijk verkeer toegelaten tot aan Liessel. Handelaars moeilijk bereikbaar.


Molenberg 16

Van 19 februari tot en met 1 maart voert Proximus nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Leeks, Sint-Kristoffelstraat, Klaverhei en Antwerpseweg of via Hezeschrans, Lammerdries, Twee-Molenstraat en Herentalseweg, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Molenstraat

Van 26 februari tot en met 15 maart voert een aannemer herstellingen uit aan fiberkabel. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Oosterloseheide (stuk tussen Tramstraat 26 – Oosterloseheide 24)

Van 11 tot en met 22 maart voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, 1 rijrichting (rijrichting van Oosterloseheide naar Tramstraat) blijft open voor gemotoriseerd verkeer omleiding langs Tramstraat, Stokberg (Laakdal) en Oosterloseheide, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Ossemeer (hoek met Molderbeemdendijk)

Van 22 februari tot en met 23 maart voert een aannemer nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Pas 93 + Peperstraat 34

Van 17 februari tot en met 12 juli voert een aannemer werken uit; onder andere stelling plaatsen tegen gevel. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben beperkte, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Pastoor Van Neylenstraat

Van 22 januari tot en met 9 februari (verlengd tot 23 februari) voert APK herstelling uit aan de fiberkabel stoep + verdiepen leiding. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Peperstraat 20

Van 12 tot en met 16 februari (verlengd tot 23 februari - 1 à 2 dagen werk in de opgegeven periode) legt Aquafin een rioolaansluiting aan. De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Rendersvensedijk 14

Van 1 tot en met 21 februari (verlengd tot 29 maart - weersafhankelijk) voert een aannemer nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Rijn (tussen 10 - 210)

Van 13 november tot en met 26 januari 2024 (verlengd tot 15 maart) voeren Pidpa en Fluvius werken uit in de stoep. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Stationsstraat 18

Van 19 februari tot en met 12 juli voert een aannemer afbraak- en opbouwwerken uit en wordt er een stelling geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


St.-Jozefstraat 

Van 26 februari tot en met 8 maart voert APK herstellingen uit aan de fiberkabel (stoep + verdiepen leiding). De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Turnhoutseweg (tussen Drossaardshoevedreef en gemeente Kasterlee) geen werken in Kasterlee 

Van 19 februari tot en met 1 maart voert de stad snoeiwerken uit, er worden ook bomen gerooid. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsers ter hoogte van de werken oversteken en via het fietspad aan de overkant rijweg.


Turnhoutseweg 59 

Van 13 tot en met 21 maart voert een aannemer werken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben geen doorgang, fietsers afstappen en tussen bakens wandelen ter hoogte van de werken, voetgangers tussen bakens ter hoogte van de werken.


Velleke 1

Van 21 februari tot en met 8 maart voert een aannemer nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Velodroomstraat

Van 22 februari tot en met 8 maart voert APK herstellingen uit aan de fiberkabel (stoep + verdiepen leiding). De werken brengen hinder met zich mee: woningen blijven bereikbaar, doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Vossendaal 10 – Van Doornelaan

Op 29 februari voert een aannemer werken uit (ledombouw verlichting kruispunt). De werken brengen hinder met zich mee: afzetten van rijstrook om linksaf te slaan voor gemotoriseerd verkeer, de doorgang blijft open voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Werft – Patronaatstraat (enkel kant oneven huisnummers van Werft 23-45 tot aan Brigandshof 1) 

Van 4 tot en met 15 maart voert Proximus nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang in Patronaatstraat voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer in Patronaatstraat, omleiding langs Patronaatstraat, Werft, Anemoonstraat, Elsum en Lebonstraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Westelijke Ring (kruispunt N19- R14 Gooreind)

Op 7 maart voert een aannemer werken uit (ledombouw verlichting kruispunt). De werken brengen hinder met zich mee: afzetten van rijstrook om linksaf te slaan voor gemotoriseerd verkeer, de doorgang blijft open voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Westerloseweg 5

Van 19 februari tot en met 8 maart legt een aannemer nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsers tussen bakens, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Wielewaalstraat - Eendenstraat - Zwanenstraat - Zwaluwenstraat - Duivenstraat

Van 8 januari tot en met 2 februari legt een aannemer nutsleidingen aan; er wordt gewerkt in zones van 50 à 100 meter. De werken brengen hinder met zich mee: de woningen blijven bereikbaar via een loopbrugje, beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Fase 1: Duivenstraat
 • Fase 2: Wielewaalstraat
 • Fase 3: Wielewaalstraat
 • Fase 4: Zwaluwstraat
 • Fase 4: Eendenstraat
 • Fase 5: Eendenstraat
 • Fase 6: Zwanenstraat
 • Fase 7: Eendenstraat

Zammelseweg 

Van 27 oktober tot en met 1 december (verlengd tot 15 maart 2024) legt Pidpa huisaansluitingen voor waterleiding. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Zammelseweg (tussen huisnummers 188-215) 

Van 26 februari tot en met 8 maart voert de Stad werken uit; aanpassen en vervangen van treinbielzen en plantvakken op de openbare weg. De werken brengen hinder met zich mee: enkelrichting (rijrichting van Grotesteenweg richting Neerstraat blijft open) voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Neerstraat, Kruishei en Grotesteenweg, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Gepubliceerd op donderdag 7 december 2023 8 u.