Werken met hinder

Er wordt gewerkt in Stelenseweg, glasvezelnetwerk (fiber), Laar, Velleke/Azaleastraat, Groenhuis, Zeggendijk, Roerdompstraat, Eerselingendijk, Seppendijk/Winkelom, Kortestraat, Rijn, Zammelseweg/Schaapsdijk, Retieseweg, Rauwelkoven, Rozendaal, Zammelseweg, Werft, Eikevelden, Koeneind, Winkelomseheide, Pallo, Lebonstraat, Malosewaver, St. Barbarastraat, Heidebloemstraat ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.

Wilders 37

Van 31 mei tot en met 6 juni wordt een inspectieput hersteld en asfalt vernieuwd. Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer). Voetgangers en fietsers hebben ook geen doorgang. Er loopt een omleiding langs Heerstraat en R14.


Koning Albertstraat 140

Van 7 tot en met 10 juni wordt er een goot geplaatst. Er is wisselend verkeer voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Heidebloemstraat 2

Van 30 mei tot en met 1 juni worden twee toezichtkamers geplaatst. Te midden van de toezichtkamers worden nutsleidingen aangelegd. Er is doorgang voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Voetgangers steken over ter hoogte van de werken. Er geldt ook een parkeerverbod ter hoogte van de werken.


St. Barbarastraat 5

Op 7 juni vinden werken met een kraan plaats. De werken brengen hinder met zich mee: de rijweg is geblokkeerd, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken. 


Malosewaver 105

Van 20 juni tot en met 29 juni wordt een waterleiding aangelegd en openbare verlichting geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Meerhoutseweg, Molseweg en Bel, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Lebonstraat 43

Van 14 juni tot en met 15 juni vindt een verhuis plaats. Dit brengt hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, verhuiswagen op de rijweg daardoor hinder op de rijweg, voetgangers en fietsers hebben doorgang.


Pallo 15 (update)

Van 16 mei tot en met 15 juni (verlengd) vinden er werken aan de bloembakken en de stoep plaats. Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer). Er loopt een omleiding langs Nieuwstraat, Stationsstraat, Heidebloemstraat en Rozendaal. Fietsers hebben ook geen doorgang. Voor hen loopt een omleiding via Schoolsteeg, Rozendaal en Nieuwstraat. Voetgangers hebben beperkte doorgang.


Winkelomseheide 208C

Van 16 mei tot en met 10 juni vindt er een huisaansluiting op de riolering plaats. Voor gemotoriseerd verkeer is er wisselend verkeer via verkeerslichten. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Koeneind 10

Van 16 mei tot en met 10 juni vindt er een huisaansluiting op de riolering plaats. Voor gemotoriseerd verkeer is er wisselend verkeer via verkeerslichten. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Eikevelden 14

Van 16 mei tot en met 10 juni vindt er een huisaansluiting op de riolering plaats. Voor gemotoriseerd verkeer is er wisselend verkeer via verkeerslichten. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Heropstart werken afbraak school Sint-Dimpnaplein

Op 13 mei start de werken voor de afbraak van het oude schoolgebouw op het Sint-Dimpnaplein opnieuw op. Dit brengt ongeveer een week vrachtverkeer met zich mee. Het openbaar domein/parking wordt niet ingenomen, waardoor de hinder beperkt blijft.


Rauwelkoven 160

Van 16 mei tot en met 10 juni (2-3 tal dagen werk in de opgegeven periode) wordt een huisaansluiting voor de riolering voorzien. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Werft 13

Van 7 juni tot en met 30 juni staat er een tijdelijke opslag. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, hinder op stoep voor voetgangers.


Zammelseweg 95

Op 23 mei vinden nutswerken plaats. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Rozendaal 89

Van 16 mei tot en met 20 mei wordt een puntopening gemaakt in stoep. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Rauwelkoven

Van 23 mei tot en met 6 juni worden boringen uitgevoerd in de rijweg, berm en voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


Rijn 40

Van 3 tot en met 28 mei worden appartementen gebouwd. Dit veroorzaakt hinder op de rijweg. Er geldt een snelheidsbeperking en er zijn versmalde rijstroken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Voetgangers steken over. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Leliestraat 7

Van 7 mei tot en met 31 augustus wordt de stoep ingenomen om een kraan te plaatsen voor de bouw van een woning. Er is doorgang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voetgangers steken over ter hoogte van de werken.


Retieseweg 176 tot aan spoor

Van 4 januari tot en met 4 maart (verlengd tot 31 augustus) wordt een waterleiding aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 


Zammelseweg 202 / Schaapsdijk

Van 17 maart tot en met 1 oktober wordt een kraan geplaatst voor het bouwen appartementen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang. De kraan komt deels op het voetpad te staan voetgangers hebben nog voldoende doorgang over.


Kortestraat

Van 7 februari tot en met midden mei vinden er werken plaats. Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. De straat zal gedurende de werken afgesloten zijn.

Meer info over deze werken vind je op www.geel.be/Kortestraat.


Seppendijk/Winkelom (update)

Van 14 januari tot en met de eerste helft van juni (verlengd) herstelt Aquafin een verzakking van het fietspad en de riolering.

 • Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het kruispunt Seppendijk en Winkelom.
 • Het kruispunt is volledig afgesloten (uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werken).
 • Fietsers hebben geen doorgang. Zij volgen de omleiding langs Wilders en Winkelom.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 50km/u in Winkelom. Via Wilders is er plaatselijk verkeer toegelaten richting Seppendijk, voor gemotoriseerd verkeer tot aan de werken. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt langs Haneveld en Koning Albertstraat komende van Wilders.
 • In de Heerstraat is uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten.
 • Voor gemotoriseerd verkeer en fietsers komende van Hondstraat is er een omleiding via Winkelom.
 • Via de E313 volg je de omleidingsborden richting Geel via afrit 23.
 • Op de Westelijke Ring volg je de omleidingsborden richting E313/Laakdal

Zeggendijk, Roerdompstraat en Eerselingendijk

Van 14 januari tot en met 31 mei worden omleidingsborden geplaatst op Geels grondgebied voor werken in Kasterlee in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. De doorgang is open voor alle verkeer in Geel.


Groenhuis

Van 21 oktober tot en met 8 juli 2022 vinden er werken plaats. Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken.

Deze werken brengen hinder met zich mee:

 • De site van woonzorgcampus Astor is tijdelijk niet meer bereikbaar via Groenhuis, maar enkel via de Klein-Veldekensstraat. Het schoonheidssalon, het kapsalon en de kinderopvang op de site blijven ook steeds bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat.
 • Het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.
 • Er wordt een omleiding voorzien via Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg en Technische Schoolstraat.

Meer info over de werken in Groenhuis vind je op deze pagina.


Velleke / Azaleastraat

Van 23 oktober tot en met 31 mei 2022 vinden er weg- en rioleringswerken plaats in Azaleastraat en Velleke. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Velleke: van nr 7 t/m 12, 13 t/m 16, 17 t/m 20 & 21 t/m 38 zijn afgesloten voor het verkeer.
 • Azaleastraat: gedeelte tussen Technische Schoolstraat en Azaleastraat 22 zijn afgesloten voor het verkeer.
 • Voor de fietsers is er een omleiding voorzien via Technische Schoolstraat / Kwakkelberg / Meidoornstraat en omgekeerd.
 • In het gedeelte van Azaleastraat tussen Meidoornstraat en Azaleastraat 22 wordt er plaatselijk verkeer ingevoerd.

De bewoners krijgen nog een brief met meer informatie. Algemene info over deze werken vind je op deze pagina. Je kunt je ook abonneren op een nieuwsbrief van Aquafin.


Laar 2A

Het oude schoolgebouw op het St.-Dimpnaplein wordt afgebroken. Op de parking langs Laar worden enkele parkeerplaatsen ingenomen zodat de vrachtwagens op een vlotte manier de werf kunnen op- en afrijden en om te voorkomen dat geparkeerde wagens zouden beschadigd worden. Op regelmatige tijdstippen zal er in Laar vrachtverkeer zijn om de werf te bereiken en te verlaten. Meer info in dit bericht


Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Pelserij: 07/05/2022 tot en met 20/05/2022 (verlengd tot 27/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Brunosdijk: 11/05/2022 tot en met 31/05/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Brulendries: 15/04/2022 tot en met 13/05/2022 (verlengd tot 23/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Ossemeer (ganse straat): 23/03/2022 tot en met 25/03/2022 (verlengd tot 24/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Boekweitstraat (ganse straat): 12/04/2022 tot en met 29/04/2022 (verlengd tot 23/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Gerststraat (ganse straat): 12/04/2022 tot en met 29/04/2022 (verlengd tot 23/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Velodroomwijk (ganse straat): 19/04/2022 tot en met 06/05/2022 (verlengd tot 20/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Koppeleershoeven: 02/05/2022 tot en met 11/05/2022 (verlengd tot 23/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Hadschot (ganse straat): 09/05/2022 tot en met 31/05/2022 (verlengd). Woningen blijven bereikbaar.
 • Korte Elzenstraat (ganse straat): 28/04/2022 tot en met 17/05/2022 (verlengd tot 10/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Kanunnikenblok (ganse straat): 06/05/2022 tot en met 20/05/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Antwerpsedries (ganse straat): 16/05/2022 tot en met 10/06/2022 (verlengd). Woningen blijven bereikbaar.
 • Steentjesblok (ganse straat): 16/05/2022 tot en met 30/05/2022 (verlengd tot 06/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Heistraat (van nummer 2 tot 66): 25/04/2022 tot en met 03/05/2022 (verlengd tot 24/05/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Waterstraat (ganse straat): 09/05/2022 tot en met 24/05/2022 (verlengd tot 03/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Albert Westerlinckstraat (ganse straat): 23/05/2022 tot en met 06/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Armand Preud’hommestraat (ganse straat): 27/05/2022 tot en met 13/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Tarwestraat (ganse straat): 18/05/2022 tot en met 27/05/2022 (verlengd tot 06/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Pastoor Dergentstraat (ganse straat) 23/05/2022 tot en met 20/06/2022 (verlengd). Woningen blijven bereikbaar.
 • Kapelstraat (kant oneven nummers): 09/05/2022 tot en met 30/05/2022 (verlengd). Woningen blijven bereikbaar.
 • Dr Van De Perrestraat: 11/05/2022 tot en met 31/05/2022 (verlengd tot 24/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Leliestraat: 23/05/2022 tot en met 20/06/2022.Woningen blijven bereikbaar.
 • Brukel: 01/06/2022 tot en met 20/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Gerststraat: 12/04/2022 tot en met 29/04/2022 (verlengd tot 03/06/2022). Woningen blijven bereikbaar.
 • Asterstraat (ganse straat): 24/05/2022 tot en met 08/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Rozendaal (enkel oneven huisnummers): 25/05/2022 tot en met 15/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Dahliastraat (ganse straat): 30/05/2022 tot en met 10/06/2022. woningen blijven bereikbaar.
 • Valkenborch (ganse straat): 30/05/2022 tot en met 17/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Eikevelden (ganse straat): 25/05/2022 tot en met 15/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Borgstraat (ganse straat): 25/05/2022 tot en met 03/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Esdoornstraat (ganse straat): 06/06/2022 tot en met 24/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Tulpenstraat (ganse straat): 01/06/2022 tot en met 17/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Snepstraat (ganse straat): 31/05/2022 tot en met 17/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Cipalstraat (ganse straat): 30/05/2022 tot en met 10/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.
 • Drieskens (ganse straat): 01/06/2022 tot en met 17/06/2022. Woningen blijven bereikbaar.

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar


Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'

Van 19 augustus tot eind 2022 plaatst een aannemer een werfzone van Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'. Daardoor is één rijvak afgesloten in deze zone. Dit betekent:

 • Tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer in Stelenseweg tot aan de werfzone.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Stelenseweg 16 tot aan het kruispunt 'Zonneke' in de richting van kruispunt 'Zonneke':
  • Er is dus eenrichtingverkeer ter hoogte van de werfzone.
  • Het verkeer dat vanaf het kruispunt 'Zonneke' wil rijden naar de Stelenseweg moet gedurende de werken de omleiding volgen via Pas en Ring R14.
 • Voetgangers kunnen steeds over de voetpaden aan de kant van de even huisnummers. Er ligt een tijdelijk zebrapad. Voetgangers langs Pas kunnen de voetgangerstunnel gebruiken.
 • Fietsers volgen een omleiding langs Pas en Dr.-Sanodreef.
 • De lijnbussen:
  • komende van R14 naar Zonneke blijven over de Stelenseweg rijden.
  • komende van kruispunt 'Zonneke' naar R14 volgen de omleiding. Hierdoor verplaatst De Lijn haar halte voor deze rijrichting naar Pas ter hoogte van de parkeerstrook gelegen voor huisnummers Pas 253-255.
 • De afvalophaling door IOK verloopt normaal.
Gepubliceerd op woensdag 25 mei 2022 13 u.