Werken met hinder

Naast herstellingen aan het glasvezelnetwerk (fiber), wordt er ook gewerkt op Antwerpseweg, Amandus-De-Vosstraat, Bel, Berthoutsdreef, Binneneinde, Bosakker, De-Billemontstraat, Diestseweg, Dr.-Van de Perrestraat, Gerststraat, Groenstraat, Herentalsedijk, Kleinhoefstraat, Kollegestraat, Larumsebrugweg, Logen, Markt, Molseweg, Nieuwstraat, Pas, Peperstraat, Rauwelkoven, Sint-Corneliusstraat, Stationsstraat, St.-Dimpnaplein, Tessenderloseweg, Turnhoutseweg, Velveken, Vidse, Voshonink ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.


Antwerpseweg 157

Van 12 tot en met 26 juni voert een aannemer renovatiewerken uit aan het dak. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, over fietspad stappen.


Bel 139

Van 8 mei tot en met 28 juni voert een aannemer verbouwingswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Berthoutsdreef

Van 24 juni tot en met 31 augustus voert de stad werken uit aan het voet- en fietspad. De werken brengen hinder met zich mee: beperkte doorgang via een versmalde rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Bosakker 8

Van 19 tot en met 28 juni legt Fluvius nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in Bosakker, de rijrichting richting Heistraat blijft open, omleiding langs Heistraat, Velodroomwijk en Dr.-Van de Perrestraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Bosakker 17-21

Op 14 augustus plaatst Fluvius een elektriciteitscabine. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Heistraat, Velodroomwijk en Dr.-Van de Perrestraat, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.


De-Billemontstraat 92, St.-Dimpnaplein 17 (parking achter de frituur), St.-Dimpnaplein 14 (pleintje aan de kerk), Amandus-De-Vosstraat

Van 29 april tot en met 28 juni (1 à 2 dagen werk in de opgegeven periode, weersafhankelijk) voert Aquafin werken uit (proefboringen en peilbuizen plaatsen). De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Diestseweg 13

Van 21 mei tot en met 12 juli (verlengd tot 31 augustus) verbouwt een aannemer een appartement met behulp van een kraan. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Diestseweg 166

Van 15 mei tot en met 15 oktober bouwt een aannemer een woning met behulp van een kraan. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken (het zebrapad is open), parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Dr.-Van de Perrestraat 280 - Molderbeemdendijk

Van 8 tot en met 12 juli voert Pidpa werken uit; afsluiter vervangen. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers tussen bakens.


Eerselingsedijk

Op 26 juni rooit de stad dode bomen; voor de veiligheid wordt dit volledig afgesloten. De werken brengen hinder met zich mee: fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer hebben geen doorgang.


Gerststraat 4

Van 29 april tot en met 15 juli voert een aannemer bouwwerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Gerststraat 25

Van 25 juni tot en met 5 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Gerststraat 79

Van 25 juni tot en met 5 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Groenstraat 6-40 (spooroverweg blijft open)

Van 11 maart tot en met 31 oktober voert Aquafin rioleringswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan Groenhuis (Groenhuis is bereikbaar), omleiding langs Westelijke Ring en Dr.-Van De Perrestraat, Wijk De Leunen is bereikbaar via Westelijke Ring, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Groenstraat, Eendenstraat en de parking aan De Leunen, fietsers die gebruik maken van de fietsostrade volgen dezelfde omleiding vanaf Groenhuis en Rauwelkoven.


Herentalsedijk 140-173

Van 24 tot en met 28 juni voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Kleinhoefstraat 7

Van 18 juni tot en met 3 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Kollegestraat 13

Van 1 tot en met 12 juli (enkele dagen werk in de opgegeven periode) legt Aquafin riolering aan. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Larumsebrugweg 3 + Larum (huisnummer 29-43)

Van 10 tot en met 26 juni voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Logen 31

Van 6 mei tot en met 5 juli plaatst een aannemer een bouwkraan voor opbouw woning. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang tussen bakens over de rijweg, voetgangers hebben geen doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Markt (Postpaddekes)

Van 1 tot en met 12 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: er wordt gewerkt in verschillende fases, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.


Molseweg 6A

Van 27 juni tot en met 12 juli (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin nutswerken uit; huisaansluiting riolering. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben doorgang over het fietspad.


Molseweg 1

Van 17 tot en met 28 juni (enkele dagen werk in de opgegeven periode) voert Aquafin werken uit; vervanging riooldeksel. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Nieuwstraat

Van 24 tot en met 25 juni (werken op maandag en dinsdag voorafgaand aan de jaarlijkse braderij) voert Aquafin herstellingswerken uit; inspectie riolering en reiniging plus vervanging riooldeksel. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Pas 93 + Peperstraat 34

Van 17 februari tot en met 12 juli voert een aannemer werken uit; onder andere stelling plaatsen tegen gevel. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers hebben beperkte, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Rauwelkoven (exacte startdatum afhankelijk van de werken in de Groenstraat)

Van 29 april tot en met 1 november voert Aquafin rioleringswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee:

  • geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Westelijke Ring en Dr.-Van De Perrestraat.
  • komende vanuit Groenhuis rijweg afgesloten richting Rauwelkoven voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer.
  • Wijk De Leunen is bereikbaar via Westelijke Ring voor gemotoriseerd verkeer.
  • Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang, omleiding langs Groenstraat, Eendenstraat en de parking aan De Leunen, fietsers die gebruik maken van de fietsostrade volgen dezelfde omleiding vanaf Groenhuis en Rauwelkoven.
  • Handelaars moeilijk bereikbaar.
  • Spooroverweg Rauwelkoven afgesloten vanaf 6 mei tot einde 2024.

Meer info vind je hier


Stationsstraat 18

Van 19 februari tot en met 12 juli voert een aannemer afbraak- en opbouwwerken uit en wordt er een stelling geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Tessenderloseweg

Van 8 april tot en met 31 juli past Fluvius de verlichting aan naar ledverlichting (per paal een 15 minuten werk). De werken brengen hinder met zich mee: mobiele werken die opschuiven wegversmalling voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken, fietsers hebben beperkte doorgang.


Turnhoutseweg 48

Van 1 tot en met 12 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Velveken/Binneneinde/Voshonink/Sint-Corneliusstraat 

Van 5 juni tot en met 31 juli (enkele dagen werk in de opgegeven periode; weersafhankelijk) voert een aannemer sonderingen uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang.


Vidse

Van 17 juni tot en met 30 november voert Aquafin rioleringswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer indien mogelijk, omleiding langs Kwakkelberg of via Meidoornstraat, Elsum en Valkenborch, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Zammelseweg 

Van 6 mei tot en met 12 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Zammelseweg 196

Van 1 tot en met 12 juli voert een aannemer nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Zwanenstraat 4

Van 17 juni tot en met 2 juli voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2024 8 u.