Werken met hinder

Er wordt gewerkt in Zandstraat, Groenhuis, Rauwelkoven, Velodroomstraat, Lebonstraat, Logen, Pallo, Azaleastraat, Laar, Voort, Groenstraat, Brulendries, Helleblok, Heuvelgoor, Kievermont, asfalteringswerken, Zammelseweg, Oosterloseweg, Breerijt, Wijdbos, Velleke, Dr. Sanodreef, glasvezelnetwerk (fiber), Kameinestraat, Stelenseweg, Spendijk, Kollegestraat, Laarsveld, Velodroomstraat, Elsum, Groenhuis en Rauwelkoven, Zandstraat, Dr. Sanodreef, Sint-Kristoffelstraat en Rijn.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.

 • Sint-Kristoffelstraat 34-38 en 37

Van 2 tot en met 12 november voert Fluvius graafwerken uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er is geen doorgang in één richting voor gemotoriseerd verkeer (stuk rijweg tussen huisnummers 34-38 en 37 zijn afgesloten). Er is een omleiding via Leeks. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Rijn 40

Van 25 oktober tot en met 24 december worden er appartementen gebouwd. De werken veroorzaken hinder op de rijweg, snelheidsbeperking en versmalde rijstroken. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken.


 • Zandstraat (ondertunneling van de Westelijke Ring R14)

Op 4 november voert Pidpa een onderhoud en reiniging van de pompen in de pompput uit. De werken brengen hinder met zich mee. Voor gemotoriseerd verkeer is er geen doorgang door de tunnel van Zandstraat (uitgezonderd plaatselijk verkeer is toegelaten). Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Er is een omleiding langs Zandstraat, Hondstraat, Seppendijk en Winkelom.


 • Groenhuis

Van 21 oktober tot en met 8 juli 2022 vinden er werken plaats. Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken.

Deze werken brengen hinder met zich mee:

 • De site van woonzorgcampus Astor is tijdelijk niet meer bereikbaar via Groenhuis, maar enkel via de Klein-Veldekensstraat. Het schoonheidssalon, het kapsalon en de kinderopvang op de site blijven ook steeds bereikbaar via de Klein-Veldekensstraat.
 • Het pad tussen woonzorgcampus Astor en de spoorweg is niet meer toegankelijk.
 • Er wordt een omleiding voorzien via Groenstraat, Rauwelkoven, Kwakkelberg en Technische Schoolstraat.

Meer info over de werken in Groenhuis vind je op deze pagina.


 • Rauwelkoven 70

Van 20 tot en met 21 oktober herstelt Pidpa een lek in de waterleiding. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten ingevoerd.


 • Velodroomstraat 61

Op 3 november wordt er een kraan geplaatst om een unit over de woning te tillen. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer van 7 tot 14 uur uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten, omleiding langs Brulendries, Vleeshouwer en Heistraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

 • Lebonstraat 128

Er wordt van 18 oktober tot en met 3 december een damwandconstructie op de stoep geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: het voetpad is onderbroken ter hoogte van de werfzone, voetgangers moeten oversteken. Gemotoriseerd verkeer en fietsers hebben doorgang.


 • Logen 42

Op 22 oktober worden er werken met een kraan uitgevoerd. De werken brengen hinder met zich mee: versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer gedurende een 3-tal uren, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


 • Pallo 21

Op 25 oktober wordt een autolift geplaatst met een kraan en vrachtwagen. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer gedurende een aantal uren, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


 • Velleke / Azaleastraat

Van 23 oktober tot en met 31 mei 2022 vinden er weg- en rioleringswerken plaats in Azaleastraat en Velleke. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Velleke: van nr 7 t/m 12, 13 t/m 16, 17 t/m 20 & 21 t/m 38 zijn afgesloten voor het verkeer.
 • Azaleastraat: gedeelte tussen Technische Schoolstraat en Azaleastraat 22 zijn afgesloten voor het verkeer.
 • Voor de fietsers is er een omleiding voorzien via Technische Schoolstraat / Kwakkelberg / Meidoornstraat en omgekeerd.
 • In het gedeelte van Azaleastraat tussen Meidoornstraat en Azaleastraat 22 wordt er plaatselijk verkeer ingevoerd.

De bewoners krijgen nog een brief met meer informatie. Algemene info over deze werken vind je op deze pagina. Je kunt je ook abonneren op een nieuwsbrief van Aquafin. 


 • Laar 2A

Het oude schoolgebouw op het St.-Dimpnaplein wordt afgebroken. Op de parking langs Laar worden enkele parkeerplaatsen ingenomen zodat de vrachtwagens op een vlotte manier de werf kunnen op- en afrijden en om te voorkomen dat geparkeerde wagens zouden beschadigd worden. Op regelmatige tijdstippen zal er in Laar vrachtverkeer zijn om de werf te bereiken en te verlaten. Meer info in dit bericht


 • Voort 24

Van 11 tot en met 29 oktober doet een aannemer in opdracht van Aquafin een huisaansluiting op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Groenstraat 115

Van 14 tot en met 29 oktober doet een aannemer in opdracht van Aquafin een huisaansluiting op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee:

 • In Groenstraat wordt beurtelings verkeer ingevoerd en gemotoriseerd verkeer kan via de Groenstraat de Bocht niet inrijden, fietsers hebben wel doorgang.
 • De Bocht wordt een doodlopende straat, in- en uitrijden via de Gasstraat.
 • Fietsers kunnen de Bocht via Groenstraat wel inrijden.

 • Brulendries, Helleblok en Heuvelgoor

Van 18 oktober (update datum) tot en met 5 november (werken zijn weersafhankelijk) zijn er asfalteringswerken in Brulendries, Helleblok en Heuvelgoor. De werken brengen hinder met zich mee:

 • geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone,
 • voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.

 • Kievermont (spooroverweg)

Van 18 tot en met 20 oktober (werken zijn weersafhankelijk) doet een aannemer in opdracht van Infrabel onderhoudswerken aan de spooroverweg. De werken brengen hinder met zich mee:

 • er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone
 • voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang
 • er is een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer langs Rijn, Logen.

 • Herstellingen aan asfalt 

In heel wat straten doet een aannemer in de week van 11 tot en met 22 oktober (update datum) herstellingen aan het wegdek, dit zijn meestal kleinere vakken en stroken. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Deze werken zijn weersafhankelijk, de data kunnen dus nog wijzigen. 

Het gaat over volgende straten: 

 • Hagelbos
 • St.-Gerebernusstraat 
 • Molekensweg
 • Kalvariebergstraat

Ook op de Turnhoutseweg wordt er asfalt vernieuwd tussen het kruispunt met de Sasachtweg tot aan het kruispunt met de Aardseweg. Gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. Voetgangers en fietsers hebben geen doorgang en volgen een omleiding langs de Paviljoenstraat, Dr. Van De Perrestraat, Sasachtweg en Kanaaldijk. 


 • Zammelseweg 94

Van 11 oktober tot en met 29 oktober voert Aquafin een huisaansluiting op de openbare riolering uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Oosterloseweg 67G

Op 21 oktober staat ter hoogte van Oosterloseweg 67G een kraan op de rijweg. De werken brengen hinder met zich mee: 

 • Wisselend verkeer voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken.
 • Voetgangers en fietsers hebben doorgang.

 • Breerijt 16

Van 11 tot 29 oktober voert Fluvius graafwerken uit ter hoogte van Breerijt 16. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Wisselend verkeer voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken.
 • Voetgangers en fietsers hebben doorgang.

 • Wijdbos 1

Van 4 tot 22 oktober voert Fluvius graafwerken uit ter hoogte van Wijdbos 1. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Wisselend verkeer voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken.
 • Voetgangers en fietsers hebben doorgang.

 • Velleke 1 tot en met 6

Van 27 september tot en met 23 december vinden er wegenwerken plaats. Deze werken brengen hinder met zich mee. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.


 • Dr. Sanodreef 24

Op 28 oktober levert een vrachtwagen materiaal. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer (levering is tussen 13 en 15.30 uur).
 • Uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten.
 • Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
 • De parking van OPZ is bereikbaar via Pas.

 • Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Reigerstraat: 6/9/2021 tot en met 30/11/2021, geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten. 
 • Patrijzenstraat: 6/9/2021 tot en met 30/11/2021, wisselend verkeer.
 • Gooreind: 13/9/2021 tot en met 30/11/202, wisselend verkeer met verkeerslichten.
 • Groenstraat: 26/10/2021 tot en met 30/11/2021, wisselend verkeer met verkeerslichten.
 • Eksterstraat: 13/10/2021 tot en met 30/11/2021, versmalde rijstroken.
 • Zandhoefstraat: 10/11/2021 tot en met 10/12/2021: beurtelings verkeer.
 • Wielewaalstraat: 4/10/2021 tot en met 30/11/2021: versmalde rijstroken.
 • Duivenstraat, Rode-Kruisstraat: 8/10/2021 tot en met 24/12/2021: gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. 
 • Eendenstraat: 15/11/2021 tot en met 24/12/2021: gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. 
 • Zwanenstraat nr 1 - 23: 15/11/2021 tot en met 24/12/2021: gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. 
 • Spreeuwenstraat, Zwaluwenstraat, Sijsjesstraat en Mezenstraat: 26/11/2021 tot en met 24/12/2021: gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. 

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar


 • Kameinestraat ter hoogte van De Halle

Van 26 augustus tot en met 30 september voert stad Geel werken uit in Kameinestraat ter hoogte van De Halle. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Kameinestraat is afgesloten vanaf kruispunt Werft/Markt (kerk) tot Kameinestraat nr. 2.
 • De enkelrichting in het gedeelte Kameinestraat, tussen Patronaatstraat en Kameinestraat nr. 2 wordt opgeheven zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken.

 • Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'

Van 19 augustus tot eind 2022 plaatst een aannemer een werfzone van Stelenseweg 16 tot kruispunt 'Zonneke'. Daardoor is één rijvak afgesloten in deze zone. Dit betekent:

 • Tweerichtingsverkeer in Stelenseweg tot aan de werfzone.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Stelenseweg 16 tot aan het kruispunt 'Zonneke' in de richting van kruispunt 'Zonneke':
  • Er is dus eenrichtingverkeer ter hoogte van de werfzone.
  • Het verkeer dat vanaf het kruispunt 'Zonneke' wil rijden naar de Stelenseweg moet gedurende de werken de omleiding volgen via Pas en Ring R14.
 • Voetgangers kunnen steeds over de voetpaden aan de kant van de even huisnummers. Er ligt een tijdelijk zebrapad. Voetgangers langs Pas kunnen de voetgangerstunnel gebruiken.
 • Fietsers volgen een omleiding langs Pas en Dr.-Sanodreef.
 • De lijnbussen:
  • komende van R14 naar Zonneke blijven over de Stelenseweg rijden.
  • komende van kruispunt 'Zonneke' naar R14 volgen de omleiding. Hierdoor verplaatst De Lijn haar halte voor deze rijrichting naar Pas ter hoogte van de parkeerstrook gelegen voor huisnummers Pas 253-255.
 • De afvalophaling door IOK verloopt normaal.

 • Spendijk (Olenseweg 191 tot kruispunt met Haanheuvel)

Van 16 augustus tot en met 29 oktober vinden nutswerken plaats in Spendijk. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Geen doorgang, alleen uitgezonderd plaatselijk verkeer voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.
 • Omleiding langs Dr. Luyckxstraat, Haanheuvel, Larumseweg en langs Buitensteinde, Keersvennen, Langstraat, Hooiweg, Zurkelweg.

 • Kollegestraat 62

Van 2 augustus tot en met 2 november wordt een kraan aan Kollegestraat 62 geplaatst. Dit brengt hinder met zich mee:

 • Beurtelings verkeer met verkeersborden en verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Versmalde rijstroken.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Laarsveld 5

Van 17 augustus tot en met 17 november wordt aan Laarsveld 5 een kraan geplaatst. Dit brengt lichte hinder met zich mee:

 • Geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Het voetpad is geblokkeerd met herashekken: voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.

 • Velodroomstraat (update)

Van 1 juni tot en met 1 februari 2022 (eerst gepland tot 1 augustus) vernieuwt Pidpa de waterleiding in Velodroomstraat. De werken brengen hinder met zich mee:

 • beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer
 • versmalde rijstroken
 • fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang

 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 7 u.