Overzicht werken met hinder

Op verschillende plaatsen in Geel zijn er werken die hinder voor het verkeer met zich meebrengen. Het gaat over: Kollegestraat, Lammerdries, Tweemolenstraat, Pas, Stationsstraat, fietsverbinding Rauwelkoven-Larumseweg, Gerststraat, Spendijk, Velveken, Snepstraat en Herentalsedijk (zijstraat).
 • Herentalsedijk 137

  Een aannemer sluit van maandag 9 tot vrijdag 13 december een riolering aan op het netwerk ter hoogte van Herentalsedijk 137 (zijstraat). De rijbaan is volledig afgesloten tijdens deze werken omdat de riolering in het midden van de rijweg ligt. De zijstraat Herentalsedijk is een doodlopende straat (de huisnummers 121 tot 141). Er is alleen plaatselijke hinder voor bewoners. De hoofdrijweg Herentalsedijk blijft open.
 • Snepstraat 6

  Een aannemer sluit van maandag 9 tot woensdag 11 december een riolering aan op het netwerk ter hoogte van Snepstraat 6. De rijbaan is volledig afgesloten tussen Gerststraat en Antwerpsedries, omdat de riolering in het midden van de rijweg ligt. Het andere gedeelte van Snepstraat is bereikbaar via Antwersedries.

 • Kollegestraat 72

  Op maandag 9 en dinsdag 10 december voert een aannemer rioleringswerken uit ter hoogte van Kollegestraat 72. Tijdens de werken is de rijbaan volledig afgesloten omdat de riolering in het midden van de rijweg ligt.
  • Parking Vewo is bereikbaar via Diestseweg, Kollegestraat.
  • Parking Nieuwstraat is bereikbaar via Kollegestraat en Nieuwstraat, niet bereikbaar via de Diestseweg.
 • Lammerdries en Tweemolenstraat

  Van vrijdag 6 december tot en met maandag 23 december voert een aannemer werken uit in Lammerdries en Tweemolenstraat. Tijdens de werken wordt beurtelings verkeer ingevoerd.
 • Pas

  • Het parkeerverbod in Pas wordt ingekort en geldt nu van Dr. Sanodreef tot Pas 200 langs beide kanten van de weg.

  • Vanaf 2 december starten de werken aan de nutsleidingen ook aan het kruispunt Pas – Waterstraat – Stelenseweg. Daar start de aannemer eerst in het gedeelte van Pas ter hoogte van huisnummer 177 en werkt verder richting Veldstraat. Er zal beurtelings verkeer worden ingevoerd met tijdelijke werfverkeerslichten. Als alles vlot loopt duren de werken aan deze zijde van het kruispunt tot 13 december 2019. Nadien volgen de twee andere zijdes van het kruispunt. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas

 • Stationsstraat

  Tot 13 december wordt er een dak gerenoveerd in de Stationsstraat 22, hierdoor is één kant van de rijweg en de stoep volledig afgesloten met herashekken. Tijdens de periode van de werken is er beurtelings verkeer ter hoogte van de werken. Voetgangers moeten oversteken aan de werken.
 • Werken aan verbindingsweg tussen Rauwelkoven en Larumseweg

  Door werken aan de fietsostrade is de verbindingsweg tussen Rauwelkoven en Larumseweg afgesloten van maandag 21 oktober tot half januari. De verbindingsweg is normaal enkel toegankelijk voor fietsverkeer en plaatselijk verkeer. Er is een plaatselijke omleiding.
 • Werken aan drinkwaterleiding in Gerststraat

  Vanaf 9 oktober worden er nieuwe leidingen aangelegd in Gerststraat, in opdracht van Pidpa. De straat kan hier tijdelijk worden opgebroken, maar woningen blijven bereikbaar. De werken duren vermoedelijk 60 dagen.
 • Kabel- en sleufwerken in Spendijk en Velveken

  Een aannemer voert kabel- en sleufwerken uit ter hoogte van Merenseweg in Velveken. Er is beurtelings verkeer in Velveken. De werken waren gepland van 6 november tot 22 november, maar door de weersomstandigheden lopen de werken uit tot 20 december

Gepubliceerd op woensdag 4 december 2019 10.30 u.