Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Katersberg, pad langs Hooibeek, Leschot, Vleeshouwer, Eikevelden, Wilgenstraat, H. Geeststraat, Elsum, Heidebloemstraat, Rozendaal, Gansakker, Amandus Devosstraat, St.-Dimpnaplein, Vogelzang (2x), Steenovens, Poiel, Doelenstraat, Rijn, Dornik, Klaverhei, Sint-Kristoffelstraat, Leeks, Doornboomstraat, E313 Westerlo, Larumseweg, Rauwelkoven, Drijzillen, Europawijk, Olenseweg, Waterstraat, Eikevelden, Larumseweg, Retieseweg, Lichtaartseweg en Roerdompstraat, Spendijk.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Olenseweg/Larumseweg/Spendijk

Van 19 april tot en met 7 mei vindt er een gestuurde boring onder de Olenseweg plaats. De werken brengen hinder met zich mee.

 • Spendijk (grondgebied Geel): Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.
 • Spendijk (grondgebied Olen): Afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.
 • Olenseweg: Blijft open voor verkeer. Hier is geen hinder.

 • Lichtaartseweg & Roerdompstraat

Van 21 april tot en met 4 juni voert Aquafin grondmechanische proeven uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Retieseweg 2

Van 21 tot en met 23 april voert Aquafin werken uit. Deze werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Larumseweg 78

Op 16 april voert Pidpa nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd met doorgang voor fietsers.


 • Katersberg

Op 23 april wordt een torenkraan opgesteld voor de nieuwbouw van de school aan Katersberg, ter hoogte van nummers 25-27. De straat wordt ter hoogte van de werken afgezet voor alle verkeer. Je kunt de school steeds bereiken via Katersberg en Koppeleershoeven.


 • Eikevelden 43

Van 19 tot en met 23 april voert Fluvius nutswerken uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten ingevoerd. Fietsers hebben doorgang.


 • Waterstraat 18

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd met doorgang voor fietsers.


 • Olenseweg 137

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd met doorgang voor fietsers.


 • Pad langs Hooibeek

Van 3 mei tot 30 juni wordt het pad dat langs de Hooibeek loopt vanaf de Geelsebaan tot vlak bij Sas 6 op de terreinen van NIRAS afgesloten en aangelegd. Ook het korte traject vanaf de Hooibeek bij Sas 6 noordwaarts tot aan de verbindingsweg van de kade naar de Europalaan wordt afgesloten en aangelegd. Meer info vind je hier.

De omleiding voor wandelaars en fietsers loopt langs de N118 (Geelsebaan), de Europalaan en haar aftakking die een verbinding vormt met de kade aan het kanaal. Vervolgens kan men langs het kanaal naar Sas 6. Heel dit traject is verhard en vlot fiets- en wandelbaar. De omleiding is 3,2 kilometer lang, het dubbele van de afstand langs de Hooibeek. 


 • Leschot 14

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen weinig hinder met zich mee. Verkeer blijft mogelijk.


 • Vleeshouwer 41-43

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Eikevelden 43 tot Borgstad

Van 12 tot 16 april voert stad Geel nutswerken uit van Eikevelden 43 tot Borgstad. De werken veroorzaken hinder op de rijweg:

 • wisselend verkeer via verkeerslichten
 • fietsers hebben beperkte doorgang
 • voetgangers hebben doorgang

 • Wilgenstraat 7 tot Kemeldijk

Van 20 tot 30 april voert Fluvius kabel- en sleufwerken uit van Wilgenstraat 7 tot Kemeldijk. De werken veroorzaken hinder op de rijweg:

 • 1 rijstrook afgesloten
 • rijrichting van Wilgenstraat richting Scheplakens is afgesloten, omleiding langs Hollandsebaan en Kemeldijk
 • fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

 • H. Geeststraat 29

Op 9 april maakt Pidpa een aansluiting ter hoogte van H. Geeststraat 29.

De werken veroorzaken hinder op de rijweg:

 • De rijweg is volledig afgesloten.
 • Voor auto's loopt de omleiding langs Veldstraat, Waaiburg en Pas.
 • Voor voetgangers en fietsers loopt de omleiding langs Veldstraat.
 • Parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Uitgezonderd plaatselijk verkeer is toegelaten langs de kant Pas.

 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.


 • Glasvezelwerken in Heidebloemstraat, Rozendaal, Gansakker, Amandus Devosstraat en Sint-Dimpnaplein

Op 22 maart starten er glasvezelwerken in opdracht van Eurofiber in volgende straten: Heidebloemstraat/ Rozendaal/ Gansakker/Amandus Devosstraat en St.Dimpnaplein. De werken vangen aan in de Heidebloemstraat en gaan zo via Rozendaal – Gansakker – Amandus Devosstraat naar het St. Dimpnaplein (einde). Einde van de werken: 23 april 2021.

De werken brengen hinder met zich mee:

 • HEIDEBLOEMSTRAAT: voetpad onderbroken, voetgangers moeten oversteken, fietsers behouden doorgang
 • ROZENDAAL (tussen HEIDEBLOEMSTRAAT EN DE BILLEMONTSTRAAT): enkelrichting wordt ingevoerd, richting De Billemontstraat/Nieuwstraat; station te bereiken via Nieuwstraat/ Stationsstraat, fietsers behouden doorgang
 • GANSAKKER: enkelrichting wordt ingevoerd, richting Rozendaal; voetgangers moeten oversteken, fietsers behouden doorgang
 • AMANDUS DEVOSSTRAAT: voetpad onderbroken, voetgangers moeten oversteken, fietsers behouden doorgang

 • Vogelzang/Steenovens/Poiel

Van 22 maart tot en met 11 juni legt Elia een ondergrondse hoogspanningskabel aan. Hierdoor ontstaat er sterke hinder. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Er worden omleidingen voorzien:

 • VOGELZANG wordt afgesloten, gedeelte tussen Steenovens en Mc. Donalds. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen.
 • STEENOVENS wordt afgesloten, gedeelte vanaf Vogelzang. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen. 
 • BUURTWEG 43 (straatje tussen Velveken en Poiel) wordt afgesloten. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Velveken. 
 • ANTWERPSEWEG (N19): geen hinder

*plaatselijk verkeer blijft nog wel mogelijk, niet voor buurtweg 43 (straatje tussen Velveken en Poiel).


 • Doelenstraat 37

Op 29-30 maart en op 19-20 april worden ter hoogte van Doelenstraat 37 chapewerken uitgevoerd. 

Hinder:

 • het verkeer moet over een versmalde rijstrook,
 • voetgangers moeten oversteken,
 • fietsers en voetgangers hebben doorgang,
 • parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Rijn 40

Van 18 maart tot 19 juni wordt de woning op Rijn 40 afgebroken.

Hinder:

 • er geldt een snelheidsbeperking,
 • verkeer moet over versmalde rijstroken,
 • voetgangers moeten oversteken,
 • fietsers en voetgangers hebben doorgang,
 • parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Dornik

In Dornik tussen huisnummer 21 tot aan de J.B.-Stessensstraat wordt een waterleiding aangelegd in opdracht van Pidpa. De werken brengen sterke hinder met zich mee tot eind juni 2021, beurtelings verkeer wordt ingevoerd. Voetgangers moeten oversteken. Deze werken zijn een onderdeel van de herinrichting van de straat. Meer info op www.geel.be/dornik


 • Vogelzang, Klaverhei, Sint-Kristoffelstraat, Leeks en Doornboomstraat

Van 1 maart tot en met 30 april wordt er een ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd. Hierdoor ontstaat er hinder. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Er worden plaatselijke omleidingen voorzien:

 • Klaverhei wordt afgesloten, gedeelte tussen Sint-Kristoffelstraat en Antwerpseweg. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Wolfsbossen voor beide richtingen
 • Doorsteek tussen Vogelzang en de Antwerpseweg wordt afgesloten. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Vogelzang voor beide richtingen.  
 • Antwerpseweg (N19): geen hinder

*plaatselijk verkeer blijft wel nog mogelijk. Meer info vind je op deze pagina.


 • Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Vanaf maart 2021 zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele nodige herstellingswerken uitvoeren aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij Complex 23 Geel-West). Meer info in dit nieuwsbericht


 • Larumseweg/Rauwelkoven/Drijzillen

Van 11 januari tot en met 19 april legt Pidpa een waterleiding aan in Larumseweg/Rauwelkoven/Drijzillen. Hierdoor ontstaat er hinder. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd. Fietsers op de rijbaan en voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werken.


 • Europawijk richting Mol

Aquafin meldt ons dat op de grens tussen Mol en Geel er verkeersborden geplaatst zijn die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk. Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan. Je kunt de Europawijk via de Amerikalaan verlaten. Hoelang deze situatie blijft is niet duidelijk.

Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021 8 u.