Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Eerselingsedijk (Kasterlee), spoorwegovergangen Rauwelkoven, spoorwegovergand Langstraat (uitgesteld), Azaleastraat, Zandstraat, Ring, Lammerdries, Waterstraat, Meuldersplein, Amocolaan, Tongerloseweg, Meerhoutseweg, Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef, Steentjesblok/Waterstraat (verlengd), Europawijk richting Mol, Dr. Van de Perrestraat, Pas en Larumseweg-Rauwelkoven.

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Eerselingsedijk (Kasterlee)

Van 21 september tot 9 oktober voert een aannemer, in opdracht van gemeente Kasterlee, werken uit aan Eerselingsedijk. De kopmuren aan Papendijk worden vervangen. De rijweg op Geels grondgebied is voor plaatselijk verkeer toegankelijk. Ter hoogte van de werken (in Kasterlee) is de rijweg volledig afgesloten. De omleiding richting Kasterlee loopt langs Zeggendijk.

Signalisatieplan:

Rode bol = werkzone
Gele lijn = enkel plaatselijk verkeer mogelijk, geen doorgaand
Blauwe lijn = omleiding


 • Spoorwegovergang Langstraat (uitgesteld)

Infrabel had van 16 september tot 6 november onderhoudswerken gepland aan de spoorwegovergang aan Langstraat. Deze werken zijn uitgesteld


 • Spoorwegovergang Rauwelkoven

Van 25 september tot 16 oktober voert Infrabel onderhoudswerken uit aan de spoorwegovergang aan Rauwelkoven. De rijweg is volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt Larum/Rauwelkoven en kruispunt Rauwelkoven/Reiten richting de spooroverweg. De omleiding loopt langs Larumsebrugweg en Reiten.


 • Azaleastraat

Van 18 tot en met 25 september legt een aannemer gasleidingen aan ter hoogte van Azaleastraat 1. De werken vinden plaats op de rijweg en het voetpad.

Gevolgen voor het verkeer:

 • De rijweg is volledig afgesloten, er is een omleiding in beide richtingen.
 • Fietsers hebben geen doorgang.
 • Voetgangers hebben wel doorgang.
 • De parkeerplaatsen zijn onbereikbaar.

 • Zandstraat (tunnel) en Westelijke Ring

Op dinsdag 22 september wordt een pompput in de tunnel gereinigd. De pompwagen komt te staan boven op de tunnel op de R14 en er loopt een afvoerdarm over het fietspad van de pompwagen naar de put onderaan. 

Hinder voor het verkeer : 1 rijweg van de R14 is afgesloten ter hoogte van de tunnel, fietsers hebben doorgang, er wordt een helling voorzien zodat de fietsers over de afvoerdarm kunnen rijden. De Zandstraat is volledig afgesloten vanaf de tunnel (aan de Hondstraat tot aan kruispunt met Laar), er is omleiding voorzien langs Laar, Molseweg en Hondstraat.


 • Lammerdries 8 (Arcelor Mittal)

Van 7 tot 28 september herstelt een aannemer, in opdracht van stad Geel, een verzakking van het fietspad ter hoogte van Lammerdries 8 (Arcelor Mittal). De betonblokken ter hoogte van Hezeschrans worden tijdens de werken weggenomen om de vrachtwagens via Hezeschrans richting Herentalseweg te laten rijden. Ook auto's en fietsers kunnen de omleiding via Hezeschrans gebruiken. Inrijdende vrachtwagens kunnen via Lammerdries rijden. De parkeervakken worden vanaf 4 september voorzien van een parkeerverbod.


 • Waterstraat 61

Gedurende 5 dagen in de periode van 7 tot 18 september vervangt Telenet een defecte distributiekabel. De werken verlopen in 3 fases:

 1. Inname voetpad over 280 meter met hinder voor voetgangers. Een deel van de rijbaan wordt ingenomen.
 2. Fietsers moeten 25 meter over de rijbaan tussen bakens. Er is hinder op 1 rijbaan.
 3. Inname 60 meter parkeerstrook. Geen hinder op de rijweg, fietsers hebben een versmalde doorgang. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod.

 • Meuldersplein 29-31

Op 17 september wordt, in opdracht van stad Geel, een warmtepomp geplaatst met een mobiele kraan. Ter hoogte van de werken (Meuldersplein 29-31) geldt beurtelings verkeer voor gemotoriseerde voertuigen. Voor fietsers (moeten afstappen) en voetgangers is een doorgang achter bakens (bv. hekwerk).


 • Amocolaan ter hoogte van Bukenheiken

Van 31 augustus tot 5 november voert een aannemer een gestuurde boring voor een aardgasvoerleiding uit in Amocolaan ter hoogte van Bukenheiken. De werken brengen sterke hinder met zich mee, er staan tijdelijke verkeerslichten.


 • Tongerloseweg 1 en Meerhoutseweg 1

Van 27 augustus tot 30 september herstelt een aannemer, in opdracht van stad Geel, betonvlakken op de rijweg en het fietspad ter hoogte van Tongerloseweg 1 en Meerhoutseweg 1. 

Hinder voor het verkeer: Tongerloseweg en Meerhoutseweg: ter hoogte van de werken is er hinder voor gemotoriseerd vervoer, 1 rijstrook is beschikbaar.


 • Kruispunt Pas met Dr.-Peetersstraat en Dr.-Sanodreef

Donderdag 11 juni starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van kabels en leidingen aan het kruispunt. Dit is een eerste fase in de herstellingswerken van de wegverzakkingen. Deze fase zal ongeveer drie weken duren. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen is het mogelijk dat er kortstondige onderbrekingen zullen zijn van de elektriciteit in de buurt van het kruispunt. Fluvius moet de betrokken bewoners hier zelf over informeren. Meestal gebeurt dat met een briefje in de bus.
De aannemer werkt in de bermen en maakt enkele doorsteken door de straat maar het huidige plaatselijk verkeer op Pas blijft zoals op heden mogelijk. Bewoners van de Dr.-Sanodreef blijven bereikbaar via Stelenseweg en mensen van Dr.-Peetersstraat via Waaiburg. 


 • Larumseweg-Rauwelkoven

Van 1 augustus tot en met 1 november legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan in een bestaand voetpad. Er is hinder voor voetgangers, fietsers en auto's op één rijstrook. Er is beurtelings verkeer in werfzones van 50 meter. 


 • Steentjesblok - Waterstraat (verlengd)

Van 4 mei tot 9 oktober (het einde was eerst voorzien voor 31 juli) voert een aannemer, in opdracht van Pidpa, werken uit in Steentjesblok en Waterstraat. Om de waterleiding te vernieuwen, moet de firma het voetpad opbreken. Hierdoor zullen voetgangers hinder ondervinden. Op de rijweg geldt ter hoogte van de werken beurtelings verkeer.


 • Europawijk richting Mol

Aquafin meldt ons dat op de grens tussen Mol en Geel er verkeersborden geplaatst zijn die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk. Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan. Je kunt de Europawijk via de Amerikalaan verlaten. Hoelang deze situatie blijft is niet duidelijk.


 • Dr. Van de Perrestraat 124

Tussen 10 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 124. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: bij de afbraak en de nieuwbouw moeten fietsers en voetgangers langs een afgezonderde doorgang op de rijbaan. De rijweg is gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer is van toepassing. Er is een parkeerverbod aan de overkant. Voetgangers kunnen oversteken ter hoogte van huisnummer 110.


 • Dr. Van de Perrestraat 15 (naast ingang Lidl)

Tussen 17 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 15. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: het voetpad en het fietspad worden ingenomen, fietsers en voetgangers moeten over de rijweg in een afgezonderde doorgang. De rijweg blijft open, de inname beperkt zich tot de parkeerstrook.


 • Pas (verlengd)

Het kruispunt Pas / Waterstraat / Stelenseweg is opnieuw gedeeltelijk open voor het verkeer. Drie armen van het kruispunt namelijk Pas richting Markt, Stelenseweg en Waterstraat zijn open. 

De vierde arm, Pas richting Antwerpseweg, blijft afgesloten. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder op dat deel van Pas van Zonneke tot en met het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat, waar ook de wegverzakkingen zullen worden hersteld. Dit deel is vermoedelijk nog afgesloten tot het einde van het jaar.

Vanaf zondagavond 2 augustus geldt er vanaf 20 uur een parkeerverbod in het deel van Pas waar vanaf maandagochtend 3 augustus fase twee van de werken zal starten. Dat is het deel vanaf het kruispunt Zonneke tot aan Pas nummer 212 en nummer 267 aan de overkant van de straat. 

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 7 u.