Elektronische identiteitskaart (eID)


 

Wie kan een e-ID aanvragen?

Elke Belg die ingeschreven is in de Stad Geel kan een elektronische identiteitskaart aanvragen bij de dienst burgerzaken. (Uitzondering: Belg ingeschreven in het buitenland)

Op deze pagina:

Wat

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

 • 12 jaar zijn (indien nog een geldige Kids-ID, krijgt u automatisch een uitnodiging voor de aanvraag van een eID van zodra de kids-ID vervalt)
 • Belg zijn
 • Ingeschreven in de bevolkingsregisters of in een diplomatieke post in het buitenland

Pasfoto

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U bent altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • U ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Verlies/diefstal

Is uw eID gestolen? U kan de aangifte van verlies/diefstal bij de dienst burgerzaken doen. Hebt u reeds nieuwe pasfoto's bij, kan er onmiddellijk een nieuwe eID aangevraagd worden.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

Spoedprocedure

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later, als de aanvraag voor 15u werd ingediend. 

Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met de dienst burgerzaken.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Vanaf 21 juni 2021 is het ook mogelijk voor Belgische onderdanen die ingeschreven zijn bij een diplomatiek post in het buitenland, hun EIK aan te vragen in een Belgische gemeente. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente.

In welke gemeente kan u terecht:

1. laatste gemeente van inschrijving

2. indien nooit in België gewoond, de Belgische gemeente van geboorte

3. indien evenmin in België geboren, een gemeente naar keuze

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.
 • Vanaf 16/11/2021 worden er enkel nog identiteitskaarten met vingerafdrukken afgeleverd. Dit maakt het niet meer mogelijk om een elektronische identiteitskaart met volmacht op te halen. 

Bedrag

Een spoedprocedure is mogelijk als u de nieuwe identiteitskaart sneller nodig hebt.

Gewone procedure    2024
eID  3-4 weken €25.10
eID Belg ingeschreven bij een diplomatieke post in het buitenland 1 werkdag €122.40
Spoedprocedure    2024
eID Spoed zeer dringend (voor 15.00u aangevraagd) 1 werkdag €122.40
eID Spoed zeer dringen met centrale levering in Brussel (voor 15.00u aangevraagd) 1 werkdag €159.30

* U kunt veilig en snel met bancontact betalen.