Ratten

Openbaar domein

De stedelijke rattenvanger is enkel actief op openbaar domein of op privédomein dat grenst aan een open gracht of erkende waterloop. Wanneer u een nest meldt, gaat de rattenvanger ter plaatse en verspreidt hij buizen met rattenvergif.

  • Hebt u al eens een buis zien liggen die lijkt op een regenpijp? Afblijven, dat kan schadelijk zijn! De rattenvanger plakt een sticker (zie foto) op de buizen die u waarschuwt voor de gevaren.
  • Op het openbaar domein kunt u een bord zien zoals op de foto. Daarmee worden de plaatsen aangeduid waar ratten bestreden worden. Wees daar extra voorzichtig, zeker als u daar met uw hond gaat wandelen.
  • Sinds september 2020 zet de stad ook slimme rattenvallen in. Speciaal aan deze rattenvallen is dat er geen vergif aan te pas komt. Dit maakt het veiliger om deze vallen in te zetten in een stedelijke omgeving of in de buurt van speelpleinen. De stad wil op lange termijn het gebruik van rattenvergif volledig vervangen door minder risicovolle methodes voor de bestrijding van plaagdieren.

Privédomein

Kampt u zelf met ratten in of aan uw huis? Hieronder enkele tips:

  • Laat buiten geen etensresten rondslingeren.
  • Zorg dat voedsel goed zit afgesloten in dozen gemaakt van hard en duurzaam materiaal. 
  • Voeder huisdieren 's ochtends en niet te veel. 
  • Verzamel huishoudelijk afval in gesloten vuilnisbakken. 
  • Vermijd langdurige voedselopslag en stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels. 
  • Onderhoud uw riolering.
  • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten (zoals grote voorwerpen in uw tuin).