Wespen

Contacteer brandweerzone Kempen bij hinder

In Geel komt de Brandweer zone Kempen langs om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is betalend. De aanvraag doet u via de website van Brandweer zone Kempen.

Nuttige dieren

De werksters voeden de larven met eiwithoudend voedsel zoals insecten. En daarom zijn ze ook zo nuttig: ze vangen die vervelende vliegen en muggen. De larven braken een zoetige vloeistof uit die dan weer dient als voedsel voor de werksters. Als alle larven volgroeid zijn, is er geen zoete vloeistof meer. Op dat moment trekken de werksters er op uit om hun suiker elders te halen. En op dat moment komen ze massaal in het vaarwater van de mens terecht.

Geen hinder?

Als er geen hinder is van de wespen (achteraan in de tuin bijvoorbeeld), raden wij aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. Wespen die geen hinder opleveren, worden dus best met rust gelaten, zodat ze hun nuttige functie verder kunnen uitvoeren.

Dat geldt ook voor onze grootste inheemse wesp, de Europese hoornaar. Net zoals bij andere wespen adviseren wij om de bestrijding van de Europese hoornaar door de brandweer enkel aan te vragen indien u effectief hinder ondervindt.

Wel hinder?

Levert een wespennest toch effectief hinder op, dan kunt u een verdelgingsaanvraag indienen via de website van brandweerzone Kempen. Opgelet, de verdelging is niet gratis. Bel niet naar het noodnummer 112 voor de verdelging van wespennesten, dit is enkel voor noodgevallen. 

Aziatische Hoornaar

In tegenstelling tot de Europese hoornaar wordt de Aziatische hoornaar bij gebrek aan natuurlijke vijanden best bestreden. Die soort is dan wel niet gevaarlijk voor de mens - zolang zijn nest niet bedreigd wordt - maar des te schadelijker voor onze bijen en andere nuttige insecten. Hierdoor is hij een gevaar voor de imkerij, de fruitteelt en de inheemse biodiversiteit.

Twijfelt u of het gaat om een Europese of om een Aziatische hoornaar? Dan mag u dat vermelden in het digitaal formulier waarmee u bij de brandweer een wespenbestrijding aanvraagt. De brandweer bekijkt dan om welke soort het gaat. Gaat het om een Europese hoornaar? Dan hebt u de keuze om het nest te laten verdelgen. Gaat het om de Aziatische hoornaar? Dan verdelgt de brandweer het nest met zekerheid en aan hetzelfde tarief.