Wespen

In Geel komt Brandweer zone Kempen langs om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is betalend. De aanvraag doet u via de website van Brandweer zone Kempen.

Nuttige dieren

De werksters voeden de larven met eiwithoudend voedsel zoals insecten. En daarom zijn ze ook zo nuttig: ze vangen die vervelende vliegen en muggen. De larven braken een zoetige vloeistof uit die dan weer dient als voedsel voor de werksters. Als alle larven volgroeid zijn, is er geen zoete vloeistof meer. Op dat moment trekken de werksters er op uit om hun suiker elders te halen. En op dat moment komen ze massaal in het vaarwater van de mens terecht.

Geen hinder?

Als er geen hinder is van de wespen (achteraan in tuin bijvoorbeeld), raadt de brandweer aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. Wespen die geen hinder opleveren, worden dus best met rust gelaten, zodat ze hun nuttige functie verder kunnen uitvoeren.

Wel hinder?

Levert een wespennest toch effectief hinder op, dan kunt u een verdelgingsaanvraag indienen via de website van brandweerzone Kempen. Opgelet, de verdelging is niet gratis. Bel niet naar het noodnummer 112 voor de verdelging van wespennesten, dit is enkel voor noodgevallen.