Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Maak een afspraak

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht.
Opgelet, de definitie van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat waardoor ook het groepje bomen in uw tuin in bepaalde gevallen als bos zal aanzien worden.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van één meter boven het grondoppervlak een stamomtrek van minimum één meter heeft.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom:

  • niet tot een bos behoort én
  • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
  • niet in woonparkgebied staat én
  • binnen een straal van 15 meter van de (vergunde) woning staat én
  • op hetzelfde perceel als de woning staat.

Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen (zie de Checklist Vrijstelling op Ruimte Vlaanderen). In bepaalde gemeenten is er een strengere regelgeving van kracht (de zogenaamde kapverordening). Vraag hierover dus altijd informatie bij uw gemeente.

De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, staan in het Decreet Ruimtelijke Ordening.