Groenonderhoud

Iets melden

Proper houden van stoep, goot en rioolrooster

Binnen het woongebied is elke inwoner verplicht de stoepen, goten en rioolroosters voor de woning of onbebouwde eigendom vrij te houden van vuil, onkruid, sneeuw en ijzel. Hoe u uw voetpad onkruidvrij houdt zonder gebruik van pesticiden, leest u op deze website

 • Bij huizen: de bewoner/eigenaar.
 • Bij appartementsgebouwen: de bewoner/eigenaar van de gelijkvloerse verdieping, tenzij dit door de bewoners anders werd overeengekomen.
 • Bij leegstaande gebouwen of onbebouwde percelen: de eigenaar.

Merkt u dat het onderhoud voor bepaalde woningen of percelen problematisch is, dan kunt u dit steeds melden aan de stad. Bij een melding verwittigt de stad eerst de bewoner/eigenaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen, bij extreme of aanhoudende overlast, komt de stad zelf in actie. De kosten voor dergelijk onderhoud rekent de stad door naar de overtreder.

Bladkorven

In de herfst plaatst de stad bladkorven in verschillende straten. In deze bladkorven mag u de bladeren verzamelen van de bomen op het openbaar domein. Deze manden zijn niet bestemd voor groenafval uit uw eigen tuin. Tussen 28 september en 18 december maakt een aannemer die aangesteld werd door het stadsbestuur de bladkorven wekelijks leeg.

Privaat bladafval en/of snoeiafval, takken en zwerfvuil mag u niet in de bladkorven deponeren, omdat ze bij het ledigen zware schade aan de machine kunnen veroorzaken. Als de stadsdiensten meermaals vaststellen dat de bladkorven niet correct gebruikt worden, nemen ze deze weg.

Wat doet u met uw privé-tuinafval?

Snoeihout (takken), bladeren en boomvruchten zoals eikels en kastanjes mag u het hele jaar door gratis naar het recyclagepark brengen. Ander tuinafval zoals gras is betalend. U kunt ook uw bladafval verwerken in uw eigen tuin of in een compostvat of -bak. Op onze website vindt u info over de openingsuren en tarieven van het recyclagepark. Ook vindt u op onze website info over composteren.

Onderhoud van bermen

Buiten het woongebied worden bermen voor onbebouwde percelen onderhouden volgens het bermbeheerplan. Een overzicht van waar en wanneer de bermen in Geel gemaaid worden, vindt u op dit plan met maairondes.

Onderhoud van groen op openbaar domein

 • De stad is verantwoordelijk voor het onderhoud van haar parken, pleinen, begraafplaatsen, speelplaatsen, sportinfrastructuur, speelbossen.
 • Het onderhoud gebeurt onder meer door de medewerkers van de groendienst volgens een vast schema.
 • Voor de aanpak van onkruid streeft de stad al bij het ontwerp naar het maximaal vermijden van onkruidgroei door bijvoorbeeld te kiezen voor bodembedekking. In het onderhoud worden verschillende methoden gebruikt om de groei van onkruid tegen te gaan of onkruid te verwijderen.

Onderhoud van straten

 • De stad is verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke wegen en bermen. Straten worden onderhouden aan de hand van een vaste ronde (veegtoeren). Straten met bomen worden in het najaar een keertje vaker geveegd omwille van de vallende bladeren.
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de gewestwegen.

Maak een melding via de officiële kanalen

 • Merkt u woekerend onkruid, vuile stoepen of verstopte rioolroosters? Meld dit dan via de officiële kanalen van de stad. De medewerkers van het contactcentrum grondgebiedszaken bekijken wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en ondernemen actie.
  • Zij contacteren de eigenaar,bewoner of beheerder (bijvoorbeeld het Agentschap Wegen en Verkeer als er problemen zijn op een gewestweg).
  • Wanneer de stad verantwoordelijk is voor het onderhoud melden ze dit aan de stedelijke werkplaats zodat dit opgenomen kan worden in de planning.
 • De stad merkt dat meer en meer burgers hun problemen melden via allerhande Facebookgroepen en niet via de officiële kanalen. De stad probeert in de mate van het mogelijke ook deze meldingen te behandelen, maar dit loopt minder efficiënt. Soms heeft de stad extra gegevens nodig, en deze gegevens kunnen dan niet opgevraagd worden. Het is ook niet mogelijk om feedback te geven over een melding.

Hoe een melding maken?

Zorg ervoor dat u de exacte locatie, het probleem en eventueel wat foto's kunt doorgeven.